asyan.org
добавить свой файл
1
Харцизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Харцизької міської ради

Донецької області
Урок української мови у 3 класі

з використанням інтерактивних технологій
Формування та удосконалення у учнів знань про

закінчення слова як змінну частину слова та засіб

зв’язку слів у реченні
2011 рік

Тема: Будова слова. Закінчення слова.
Мета: Формувати уявлення про закінчення слова, як змінну частину слова та засіб зв'язку слів у реченні;
Задачі:
Діяльнісні:


 • вчити визначати закінчення слів за допомогою зміни їх форми;

 • знайо­мити з незмінними іншомовними словами;

 • розширювати словнико­вий запас;

 • розвивати мовлення і мис­лення учнів, пам'ять;


Виховні:

 • виховувати відчуття допомоги, інтерес до мови.


Уміння:
Удосконалення вміння визначати закінчення у словах.


За підручником: М.С. Вашуленко,О.М. Мельниченко

Київ «Освіта» 3 клас

Тип уроку: урок-подорож

Розумові операції:спостереження,аналіз,порівняння, вдосконалення.


Обладнання: підручник М.С.Вашуленко «Рідна мова» 3 клас

К.С.Прищепа «Тематичний словник», Київ 2001р

малюнки, картки, «Шкала оцінювання»

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Вітання:

Доброго ранку, сонечко ясне

Доброго ранку, земле прекрасна,

Доброго ранку, дерева багряні,

Доброго ранку, квіти духмяні.

Доброго ранку, птахи галасливі,

Доброго ранку, люди щасливі!

ІІ. Актуалізація отриманих знань


 • Сьогодні ми вирушаємо в подо­рож до країни « Будова слова»
 • А яким видом транспорту ми поїде­мо, ви дізнаєтесь, коли розв'яжете

приклади. За відповідями знайдете відповідні букви алфавіту.8•3 - 5 =


90 - 71 =

3•6 = 40:8= 6 • 6 -24=

(Поїзд)

 • Як утворилось слово поїзд?

 • Для подорожі нам потрібні квит­ки. Спробуємо їх здобути.


2. Станція «Каліграфічна».

 • Квитки на потяг ми здобудемо в квитковій касі.
 1. Повторення правил правильної посад­ки.

 2. Повторення правил роботи у групах.

 3. Правила роботи за «Шкалою оцінювання».

Каліграфічна хвилинка:

П п По пл їзд оп поїзд, потяг, залізнична колія
4) «Аукціон» слова.

 • Прочитати зашифровані слова. Шифр – « Б у р а т і н о »

1 2 3 4 5 6 7 8


1бали


1345 (брат), 1434147 ( барабан), 14747 ( банан), 14347 ( баран)

58315(торба), 5458 (тато), 3474 (рана)

— Молодці! Отже маємо квитки.
3) Перон «Словниковий».

2 бал
Попрацюємо за словником К. С. Прищепи. Розділ « Машини»
Автобус, автомобіль, поїзд, літак, лайнер, трамвай, тролейбус,

трактор, корабель.

 • Скласти звуковий запис слова поїзд .


4) Складання речення.

Розбір (синтаксичний і морфологіч­ний).

IIІ. Оголошення теми і мети уроку
— Сідайте зручно, поїхали. Подорожувати ми будемо країною «Будова слова».


 • Нам треба дослідити:

 1. З яких частин складаються слова?

 2. Якою частиною вони закін­чуються?


Тема нашого уро­ку: «Закінчення слова».
IY. Опрацювання нового матеріалу

 1. Станція «Пошукова».


— Ось записані запитання, давайте змінимо словникове слово
за питаннями (метод контрольних запитань). Поїзд

На дошці: (що?); (чого?); (над чим?); (на чому?).

поїзд, поїзда, над поїздом, на поїзді

Чи однаково вони закінчуються?

— А чим відрізняються? Давайте те чим вони відрізняються, візьмемо в

прямокутник .

 • Прочитайте букви, буквосполучення в «будиночках».

 • Це закінчення слова. А у слові поїзд (Нульове закінчення)
 • То яка частина слова на­зивається закінченням?


— Що ми отримали: синоніми,спільнокореневі слова чи форми слова поїзд?

— Як визначити закінчення слова?

Учні складають алгоритм визначен­ня закінчення.
2. Станція «Дослідницька».

 • Проведемо дослідження: опра­цюйте правило в підручнику.

 • Ви­значте, чи все ми з'ясували про за­кінчення.

 • Що таке закінчення?

 • Як його визначити? Висновок.
 1. Станція «Працьовита».

Р
1бал
обота в групах
: визначити закін­чення.

(Алгоритм дії — на партах)

Кожна група визначає закінчення в слові: 1 - вода; 2 коса; 3 — роса;

4 — рука; 5 — читала; 6— сова.

Перевірка роботи в групах.

— Лише іменники мають закінчення?

Висновок.


 1. С
  2 бали
  танція «Будівельна».
  Вправа 153. Робота в парах. • Чому це не речення?

 • Що потрібно зробити, щоб отри­мати речення? Запис речення.

 • Визначте закінчення.

 • Для чого необхідне закінчення?

 • Давайте те, чим вони відрізняються, візьмемо в прямокутник


5.Станція «Фізкультурна».

6. Робота в групах. Гра «Займіть позицію» (метод «Займіть пози­цію»).


 • Назвіть іменники у даних словах: велика, земля,гречаний, тихесенько
 • Чи є тут іменники з ненаголошеними [е], [и]?

 • Які букви потрібно писати у словах? Чому?

На дошці — варіанти відповідей:

 1. е; 2) и;(У класній кімнаті розміщені номери 1, 2.

Діти обирають правильну відпо­відь і спікер групи займає позицію від­повідно до №

відповіді).

— Яке закінчення в слові земля? Доведіть.

7. Станція «Самостійна». За рівнями.

С
2 бали
амостійна робота


Середній рівень: вправа 154.

1 варіант — виконати завдання впра­ви у 1, З реченнях;

2 варіант — у 4, 5 реченнях.

Достатній: визначити закінчення слова в дужках в 1 реченні; в 4 ре­ченні.

Високий: синтаксичний розбір од­ного речення.

— Для чого необхідне закінчення?

IV. Закріплення знань

1. Станція «Казкова».

— До нас завітав казковий герой Незнайко. Він ніяк не може зрозу­міти, як

слова пов'язуються в ре­ченнях. - Як визначити закінчення?
Робота в парах:1 варіант — дає відповідь для учнів 2 ва­ріанту на друге запитання,

а
1 бал
2 варіант —
на перше запитання.
Прочитайте лист Незнайки до свого друга.

 • Чи все гаразд? Якщо ні, виправте помилки.

Привіт другу!

Ми сьогодні ходили у кіно. Там йшло кіно «Пригоди Гарі Потера ». В кіні мені

сподобалось. Після кіна ми піш­ли до парку. Раджу тобі подивитися це кіно.

Відредагований текст.

Привіт, друже!

М
2 бал
и сьогодні ходили у кіно. Там йшов фільм «Пригоди Гарі Потера ». В кіно мені сподобалось. Після перегляду філь­му ми пішли до парку. Раджу тобі по­дивитися це кіно.


 • Яке закінчення у слові кіно?)

 • Чому замінили слово кіно на фільм?


2.Станція «Запам'ятай»

Складаємо алгоритм


а) б) в)
«Чарівний потяг».

а) Зміни слово.

б) Визначте частину що змінилася.
в) Визначте закінчення у слові


 • Що знаходиться в останньому вагоні?

 • Що в першому?

 • Що у локомотиві? Чи може руха­тись потяг без локомотиву?

 • Чи можна визначити закінчення слова, не змінивши його форми?


V. Підсумок уроку

1. Станція « Підсумкова».

 • Що називається закінченням?

 • То як визначити закінчення слова?

 • Для чого потрібне закінчення?

 • Чи всі слова мають закінчення?


Оцінювання : Загальний бал за шкалою оцінювання.

Домашнє завдання:

Середній рівень – вправа № 155;

Достатній рівень – вправа № 156,

Високий рівень – вправа № 156, звуко - буквений розбір слова країна
Додаток до уроку
Правила роботи в групах

1) Перед початком роботи обрати лі­дера, каліграфа, секунданта.

2) Уважно читати (слухати) завдання-інструкцію.

3) Говорити по черзі, не перебивати одне одного.

4) Дотримуватися відведеного часу.

5) Презентувати роботу має коман­дир групи.

6) Дотримуватися правила піднятої руки.

7) Працювати так, щоб не заважати іншим.

Шкала оцінювання


№ завдання

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Загальний

бал

1.
2.
3.
4.
5.
6.