asyan.org
добавить свой файл
1
Бази даних «3»

1. Виберіть правильне визначення повної ФЗ:

 • С --> B і С частина складеного детермінанта А

 • А --> B і В не залежить від підмножини атрибутів детермінанта А

 • А--> B і В-->С


2. Виберіть правильне продовження фрази "інформаційні системи діляться на 2 типу ...

 • OLTP та OLAP";

 • IDEF0 та DFD";

 • UML та SADT".


3. Виберіть неправильні характеристики бази даних:

 • вертикальна однорідність даних;

 • не великі обсяги інформації.

 • вертикальна неоднорідність даних;


4 • Кожному CUSTOMER може відповідати один або більш ORDER

 • Кожному CUSTOMER повинен відповідати один або більш ORDER

 • Кожному CUSTOMER може відповідати нуль або більш ORDER


5. Виберіть термін не пов'язаний з нотацією DFD

 • зовнішня сутність

 • потік даних

 • внутрішня сутність

 • процес


6. Виберіть правильне продовження фрази "нормалізація - це ...

 • число екземплярів відношення, яке може бути пов'язане з екземплярами іншого відношення";

 • асоціація між двома сутностями або між екземплярами однієї й тої ж сутності";

 • процес уточнення й перегрупування атрибутів сутностей відповідно до нормальних форм".


7. Укажите тип связи

Вкажіть тип зв'язку

 Слабкий зв'язок (Nonidentifying Relationship)

 Сильний зв'язок (Identifying Relationship)

8. Виберіть правильне продовження фрази "підмножина даних, яка повертається SQL-командою

SELECT ename, job, deptno

FROM Emp

WHERE job='CLERK'

формується як набір даних:

 • колонок

 • рядків

 • не формується (порожній набір)

 • даних таблиці Deptno


9. Укажіть базову структуру реляційної моделі даних:

 • функція;

 • залежність;

 • відношення;

 • ребро графа.


10. Укажіть неіснуючу модель зберігання даних:

 • реляційна;

 • ієрархічна;

 • функціональна;

 • мережева.


11. Виберіть вірне продовження фрази "первинний ключ - це …

сукупність полів, що однозначно ідентифікує запис

 • атрибут, значення якого є унікальним для кожного екземпляра сутності • мінімальна сукупність полів, що однозначно ідентифікує запис

 • номер запису в таблиці


12. Какое подмножество данных возвращает SQL команда

SELECT Emp.empno, Emp.ename, Dept.loc
FROM Emp, Dept
WHERE Emp.deptno = Dept.deptno


 • данные Emp, которых нет в Dept

 • одинаковых данных таблиц

 • записи Emp и Dept, для кот. значения полей deptno одинаковы

 • не формується (порожній набір)


13. Відношення знаходиться в 2НФ, якщо

 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від первинного ключа.

 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально залежить від частини складеного ключа.


14. Відношення знаходиться в 3НФ, якщо

 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від первинного ключа.

 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут транзитивно залежить від первинного ключа.


15. Вкажіть автора реляційної моделі

 • Codd

 • Бахман

 • Sarson

 • Кодд


16. Виберіть терміни, які не належать до нотації IDEF0

 • блок

 • лінія

 • процес

 • дуга


17. Якщо в SQL-запиті в команді UPDATE відсутня речення WHERE, то

 • Змінюються всі рядки в таблиці

 • Виникне помилка виконання SQL-скрипта

 • Ніяких змін в таблиці не відбувається18. Виберіть правильне продовження фрази "підмножина даних яка повертається SQL-командою

SELECT DISTINCT job, deptno

FROM Emp

формується як набір даних:

 • рядків

 • не формується (порожній набір)

 • колонок

 • даних таблиці Deptno19. Оператор BETWEEN в SQL-запиті:

 • визначає набір значень, в яких значення, що перевіряється, повинно бути включено

 • визначає набір значень, що не включає шукане

 • визначає діапазон значень, в який повинні потрапляти значення, що перевіряються

 • визначає діапазон значень, в який не повинні потрапляти значення, що перевіряються


20. Речення WHERE в SQL-запиті:

 • дозволяє встановлювати предикати, умова яких може бути вірною або невірною для будь-якого запису таблиці

 • дозволяє визначити групи полів, для значень яких можна буде застосувати агрегатні функції

 • видаляє значення, що повторюються

 • визначає критерії, використовувані для видалення певних груп з висновку