asyan.org
добавить свой файл
1


c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299125.wmf

АНОТАЦІЯ ДО УРОКУ

На сучасному етапі модернізації освіти, для вчителя мета уроку вважається досягнутою, якщо учні виявляють наявність міцних і глибоких знань з предмету, інтерес до предмету й наявність до самоосвіти.

Нетрадиційний урок у формі гри є творчим для учнів, бо вони знаходяться у ролі «знатоків фізики», й самі приходять до відомих висновків. Учні стають учасниками уроку, а не пасивними наглядачами. А вчителю відводиться роль «диригента» уроку, й він направляє розумову діяльність учнів. Під час проведення уроку повторюються й узагальнюються знання учнів, які вони отримали раніше, а також використовується комп’ютерна презентація.

Головна мета уроку-гри – закріпити раніше отриманні знання з теми «Атом і атомне ядро», розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів та вміння використовувати отриманні знання у нових ситуаціях, сприяти розвитку уваги й колективної діяльності учнів, виховувати свідому дисципліну.

Гра – одна з найзахоплюючих видів роботи, яка завжди викликає в учнів бурю емоцій, пробуджує інтерес один до одного. Зміст, прийняті зобов’язання, правила сприяють розвитку пізнавальної діяльності, підвищують увагу й працездатність.

ТЕМА: АТОМ І АТОМНЕ ЯДРО

ТЕМА УРОКУ: Повторювально-узагальнюючий урок. «Заморочки із бочки»

(урок-гра).

Мета уроку:

Освітня: повторити й узагальнити знання учнів з теми «АТОМ І АТОМНЕ ЯДРО»: етапи розвитку ядерної фізики та її творців, природну та штучну радіоактивність, ядерні реакції поділу важких ядер і синтезу ядер легких ізотопів, дослід Резерфорда й механізми походження різних видів випромінювання, формулювання постулатів Бора, будову атома ядра, екологічні проблеми, застосування радіоактивних ізотопів у медицині та військовій справі.

Розвивальна: формувати вміння вести розповідь за допомогою опорного конспекту, виражати свої думки правильною «фізичною» мовою. Формувати вміння виділяти головне, узагальнювати й зв’язувати дані знання із знаннями з інших галузей. Формувати вміння спостерігати й аналізувати явища, коротко й лаконічно відповідати на запитання; розвивати навчально-пізнавальні потреби учнів при вивченні фізики.

Виховна: надати можливість відчути свій потенціал кожному учневі, щоб показати значимість отриманих знань. Пробудити до активної роботи думки. Поширювати кругозір учнів й патріотичні почуття гордості за свою державу, яка грала й грає у прогресі людства велику роль.

Тип уроку: нетрадиційний урок у формі гри.

Форма: урок-гра (змагання).

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, презентація PowerPoint-2003/2010 рік, опорні конспекти, лист – нагородження, відеоматеріали, аудіо матеріали.

Епіграф до уроку:

«Перемагає у цьому житті тільки той, c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0298653.wmf

Хто переміг сам себе.

Хто переміг свій страх, свою лінь,

свою невпевненість.»

Віктор Суворов

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Вступне слово вчителя.

(створення емоційного настрою уроку)

Мені приснився страшний сон. Усі накоплені людством наукові знання виявились знищеними. І тільки одне твердження, що складається з найменшої кількості слів, але містить найбільшу інформацію, збереглося для майбутніх поколінь. Відомо, що це «Атомна гіпотеза», яка гласить:»Усі тіла… А далі я не пам’ятаю. Продовжте будь-ласка.c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299171.wmf

Учні


Слайд №4
складаються з частинок (молекул, атомів), що безперервно та хаотично рухаються й взаємодіють одна з одною.

Учень (виразно читає вірш Валерія Брюсова «Мир електрона»)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Вчитель

Сьогоднішній урок ми проведемо як урок-гру, урок - змагання. Пам’ятай!

Життя – це суцільна гра,

А ти в ній головний герой.

Хто ти? Раб чи повелитель,

Переможець чи переможений?

Вибір за тобою.

Сьогодні на уроці повторимо отриманні знання з даної теми, узагальнимо їх, знайдемо їм застосування при відповіді деяких цікавих питань, побачимо що за «сухою» теорією стоїть багато чого цікавого й незвичайного. Для цього потрібні не тільки ваші знання, а й ваші спостереження, зацікавленість, а головне, бажання думати.


Слайд №5
На сьогоднішньому уроці ми з вами здійснимо цікаву подорож у світ мікрочастинок. Тому кожний з вас не просто учень на уроці, а й учасник команди.

Крок за кроком ми зможемо потрапити у науковий центр Ядерної фізики, де буде присуджена премія ім.Резерфорда

(гран-прі, І премія, ІІ премія).

Колективізм, вміння слухати один одного, бажання допомогти своїй команді – ось ті якості, які допоможуть вам вийти уперед.

Девіз нашого уроку:

«Перемагає у цьому житті тільки той,

Хто переміг сам себе.

Хто переміг свій страх, свою лінь,

свою невпевненість.»

Віктор Суворов

Бажаю всім успіху!

Щоб прийняти участь у боротьбі за премію, необхідно подати заявку на право участі у науковому змаганні. (домашнє завдання)

Таке право отримали 3 команди, що подали заявку у вигляді: «Ода атому». За заявку кожна команда отримує зірку.

Представляю команди:

 1. Команда «Електроніки» (капітан…);

 2. Команда «Протоніки» (капітан…);

 3. Команда «Мікрони» (капітан…).


Слайд №6


Щоб пройти крок за кроком від однієї орбіти атому до іншої, командам необхідно визначити першо- й другопроходців. За допомогою «ДЕШИФРОВЩИКА» визначимо чергу.(клацання мишею) Питання: дати назву елементарної частинки, що зашифрована. Відповідь – електрон.

 1. (Приклади домашніх завдань)

Команда «Протоніки»

Полвека назад, чтоб добыть тепло

уголь жгли и рубили лес.

А потом подружились с атомом

на мирной АЭС!

Команда «Електроніки»

Грозным атом был, но среди людей

захотел он полезным стать,

и для жителей нашей всей земли

энергию мирную созидать!

КОМАНДА «Мікрони»

Я преклоняюсь пред Ньютоном,

Эйнштейном, Планком и протоном,

Ядром, нейтроном и законом,

И пусть не смотрит Бор с укором!

1. ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА (мікрофон)

«І крок – «Елементарний»

Щоб подолати ядерні сили і рухатися далі, кожній команді необхідно відповісти на запитання. Правильна відповідь дає право отримати одну зірку.

 1. Який заряд має атом?

 2. Який заряд має ядро?

 3. Який заряд має нейтрон?

 4. При переході із якого в який стаціонарний стан атом випромінює енергію?

 5. При переході із якого в який стаціонарний стан атом поглинає енергію?

 6. Як користуючись таблицею Менделєєва визначити заряд ядра?

2.ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА( закінчи речення)

«ІІ крок - «Енергетичний».

Щоб команди могли рухатися далі,їм потрібна енергія. А щоб її здобути необхідно закінчити фрази,що з’являються на табло. Враховується кількість правильних відповідей. Кожна правильна відповідь додає команді зірку.


Слайд №7
Приклади запитань.

Питання до команди «Протоніки»

 1. Атоми усіх хімічних елементів складаються з … (клацання мишею) (електрон, протон, нейтрон)

 2. Бета-випромінювання - це… (клацання мишею) (випромінювання електронів)

 3. Ізотопи - це…(клацання мишею) (елементи з однаковим хімічним складом, але з різною атомною вагою)


Слайд №8


Питання до команди «Електроніки»

 1. Нейтрон – це частинка…(клацання мишею) (що має заряд 0, а масу 1)

 2. Щоб визначити число нейтронів у ядрі можна скористатися формулою…(клацання мишею) (Іваненка-Гейзенберга)

 3. Елементарний заряд дорівнює… (клацання мишею) (1,6 •)


Слайд №9


Питання до команди «Мікрони»

 1. ядерні сили - це… (клацання мишею) (сили, що виникають у ядрі між нуклонами)

 2. Альфа- розпад - це… (клацання мишею) (випромінювання ядер атомів гелія)

 3. Масове число - це - (клацання мишею) (число нуклонів (протонів і нейтронів) у ядрі атома)


Слайд №10


3.Інтерактивна вправа. «Заморочки із бочки»

ІІІ крок – «Орбітальний»Правила гри

Учні вибирають бочку з номером і капітан висловлює бажання команди.


Слайд №18
Зачитуються запитання з екрану. Час на обдумування – 20 секунд. Якщо команда відповідає без підготовки, то економить час і може використати його при наступному запитанні. Після того як час на обговорення групою відповіді вийшов, капітан називає учня, який дає відповідь. Після того, як відповідь прийнята, слухають правильну відповідь. В разі, коли відповідь команди не співпадає з відповіддю автора питання, наступна за чергою команда має право на відповідь. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 зірки.

В будь-який момент команда може взяти музичну паузу: виконати заздалегідь приготовлений номер.


Слайд №24


4.Інтерактивна вправа «Вгадай код»

ІУ крок «Результативний»

Щоб відкрити двері наукового центру, необхідно вгадати код, для цього треба розгадати електронний кросворд.(Питання висвічуються на екрані). Учні по черзі вгадують слова кросворду. Коли усі слова по горизонталі вгадані,по вертикалі висвічується ключове слово.


Слайд №25
Вчитель

Вітаємо вас у нашому науковому центрі. Єдиному місці у світі, де можна заробити премію імені Резерфорда своїм власним розумом. (клацання мишею)

І я запрошую учасників гри порахувати свої зірки.


Слайд №26
ІІІ. Підсумки уроку.


Слайд №27
Оцінювання проведення гри, вручення премій командам, виставлення оцінок.

 1. Притча про діда й парубка.


Слайд №28
Напутнє слово вчителя.


Слайд №29
ІУ. Рефлексія .

Кожному учню видається зірка зі смайликом. На ній він може виставити собі оцінку за роботу на уроці (обвести в кружок цифру), а також домалювати смайлику посмішку – якщо було цікаво – дугу вгору; домалювати пряму лінію, якщо було ніяк; домалювати роздратування, що виникло підчас уроку - дугою вниз.ІУ. Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до контрольної роботи.

 2. Підготувати презентації з даної теми (за бажанням).

Зінченко Л.І ДНЗ СПЛ
Страница