asyan.org
добавить свой файл
1
АСОЦІАЦІЯ “ДИТЯЧА ЕКОЛОГІЧНА



_______________________________

(поч. див. в №2;3;4;5)

СТАТУТ

4.9.Ревізійна комісія здійснює контроль за господарсько – фінансовою діяльністю Асоціації шляхом перевірок, які проводить по закінчені фінансового року.

4.10.Первинні осередки Асоціації – різновікові об’єднання, кількістю не менше 10 чоловік, вони не є юридичними особами і у своїй діяльності керуються цим Статутом.

V. Майно та кошти Асоціації

5.1.Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, кошти (також в іноземній валюті) та інше майно, необхідне для діяльності Асоціації, реалізації її цілей та завдань.

5.2.Майно Асоціації формується за рахунок:

-передачі коштів та іншого майна засновниками, членами або державою;

-грантів фондів, організацій та громадян;

-пожертвувань та благочинних відрахувань громадян та організацій;

-інших, незаборонених законом, надходжень.

5.3.Кошти Асоціації використовуються у відповідності з чинним законодавством на проведення заходів, передбачених статутом.

5.4.Діяльність Асоціації не передбачає отримання прибутку.

5.5.Асоціація може вступати в міжнародні організації. Підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.

VІ.Порядок внесення змін, доповнень до Статуту Асоціації

6.1.Зміни та доповнення до Статуту Асоціації затверджуються загальними зборами і в 5-денний термін повідомляються в реєструючий орган

VІІ.Припинення діяльності Асоціації

7.1.Діяльність Асоціації може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів (приймається одноголосно), рішенням суду, а також у інших випадках згідно з чинним законодавством.

7.2.При реорганізації всі права і обов’язки переходять до правонаступників.

7.3.Кошти і майно Асоціації, які залишаються після припинення її діяльності, спрямовуються на цілі, передбачені Статутом або на благочинні цілі тощо. Перерозподіл майна між членами Асоціації не допускається.

ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

6 ЛИПЕНЬ 2003р.

В.Приступа. (початок дивись №1;2;3;4;5)

Науково технічний прогрес та глобальні

проблеми сучасності

4. Питання війни і миру, як одне з ключових питань екології.

В результаті використання досягнень НТП відбувся якісний стрибок в розвитку засобів військової боротьби який дістав назву військово – технічної революції. В історії військової справи спостерігалось ряд ВТР різного масштабу: перехід від холодної зброї до вогнестрільної, устаткування армій військовими машинами (літаками, танками і т.д.), впровадження ракетно – ядерної зброї. Кожний з цих переворотів був підготовлений прогресивними змінами в сфері матеріального виробництва, спирався на фундаментальні досягнення науки і техніки. Сучасна ВТР базується на використані найновіших досягнень фізики, хімії, квантової електроніки, мікроелектроніки, інформатики, кібернетики, космонавтики і інших напрямків НТП. Створені якісно нові, більш ефективні системи ракетно – ядерної зброї (крилаті ракети, мобільні міжконтинентальні балістичні ракети і т.д.) хімічного і звичайного озброєння, швидко виріс рівень механізації армій і сил флоту. Розроблені принципово нові види зброї – геофізичне, генетичне, лазерне, пучкове, інфразвукове і інші. Відбувся стрибок в засобах руйнування, який вперше в історії наділив людину властивістю знищити все живе на Землі. Тому питання в яких цілях будуть використанні досягнення НТР, стало одним з головних питань сучасності.

Характерною особливістю сучасної ВТР стала компьютеризація, що дала можливість багатократно підвищити точність і швидкодію більшості видів зброї. Темпи удосконалення і створення нових систем озброєння на даний час настільки високі, що становище стає надзвичайно небезпечним. Але непотрібно рахувати розвиток озброєння феноменом, який визначається НТП. Удосконалення озброєнь здійснюється на основі використання в військових цілях досягнень науки у всіх областях – ядерної фізики, біології, ракетно – космічної техніки це так, але ініціатором мілітаризації НТП, нарощування озброєнь є монополії, підприємства військово – промислового комплексу, які отримують від цього прибутки. До цього часу створився і продовжує стрімко

АДЕО “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

розвиватись широкий комплекс різних видів як звичайної, так і ядерної зброї, засобів їх доставки до цілей, засобів управління зброєю і військами. Головне місце в цьому комплексі займають стратегічні ракетно – ядерні засоби наземного, морського і повітряного базування. Тому основними показниками росту озброєнь є кількість і якість ядерних боєголовок, їх сумарна потужність, кількість і параметри стратегічних засобів їх доставки, в першу чергу балістичних і крилатих ракет, літаків, підводних човнів. Особливу небезпеку в світі викликає програма мілітаризації космосу.

На порозі третього тисячоліття все більш реальною стає можливість появи якісно нових видів і систем зброї масового знищення, які будуть стояти вище по своїй ефективності відносно ракетно – ядерних засобів. Потужність сучасної зброї така, що війна може привести до загибелі людства. Нарощування озброєнь постійно збільшує цю небезпеку.

Найбільш варварською формою прояву збільшення озброєнь є війни.

Набуваючи нерідко небувалих масштабів вони завдали народам жахливих страждань. Так число людських жертв у першій світовій війні досягло 10 мільйонів, у другій – 50 мільйонів. А скільки вже загинуло людей, за останні десятиліття, в малих війнах. Тому єдино розумним і в той же час реалістичним принципом відносин між країнами є принцип мирного співіснування. Мир – це об’єктивна потреба світового розвитку, основа стабільності усієї системи сучасних міжнародних відносин. З упевненістю можна сказати нема альтернативи миру.

Нові війни, які будуть використовувати і вже частково використовують всі досягнення НТП можуть призвести до непередбачених наслідків. Це, як доводять вчені всіх країн може бути знищення всієї людської цивілізації. Внаслідок “сходження” з орбіти Землі, або “ядерної зими”, які виникнуть після масового ядерного удару можлива загибель людства. Результати досліджень показали, що ядерна війна крім раніше відомих поражаючих факторів небезпечна забрудненням атмосфери за рахунок викидів землі при ядерному вибуху, а також диму, сажі, копоті масових пожеж. Прозорість атмосфери знизиться в декілька мільйонів разів, що практично припинить доступ сонячної енергії на Землю. Верхні прошарки атмосфери нагріються, а температура на поверхні впаде на декілька десятків градусів. Кліматичні катастрофи типу “ядерної зими” згубні для життя на планеті, так як призвели б до знищення врожаю, нестачі питної води, масової загибелі від холоду людей, тварин і рослин. Людство не в стані вижити в таких екстремальних умовах. Відкриття феномену “ядерної зими” ще раз показало, що ядерна війна являє загрозу для всієї цивілізації, що в ній не може бути переможців. Тому відвернення війн, припинення нарощування озброєнь задача першочергової важливості для всіх людей Землі.

Говорити про те, що НТП винен у всіх бідах було б неправильно, тому що вина тут не в НТП а, як

ЛІСОВИЧОК” №6 ЛИПЕНЬ 2003р.

вже зазначалось в його мілітаризації. Мілітаризація ставить собі на службу досягнення науки і техніки. З прогресом військової техніки і переходом до масових армій змінились масштаби впливу мілітаризації на суспільство, економіку і політику. Взаємозв’язок мілітаризації і НТП дістав жахливі форми, найшов своє вираження в різнобічній мілітаризації економіки і науки, в їх використанні для створення все більш потужних засобів ведення війни. Досягнутий рівень розвитку виробничих сил, стан науки і техніки значно впливають на об’єм і структуру мілітаризації економіки. В ядерний вік цілі і засоби у війні приймають якісно новий характер, а інші вимоги до озброєння, військової техніки впливають на процес їх виготовлення. Мілітаризм досягнення людського генія ставить на службу створення зброї жахливої руйнівної сили, хоче перенести зброю в космос. Створення і масове виробництво дорогих видів і систем всього комплексу озброєнь і військової техніки йде разом з відпливом великих матеріальних, фінансових засобів, інтелектуальних сил. Майже 40% всіх засобів, які витрачаються на науково – дослідну роботу, виділяється на військові розробки, якими занята четверть всіх наукових працівників світу. Фундаментом сучасного мілітаризму є ядерна зброя, яка доводить багатовікову еволюцію до складного кризису. Так, наприклад війна в Пвнічній півкулі з використанням 2/3 світового ядерного потенціалу дала б зменшення середньорічної температури до -450С. Розрахунки показали, що навіть ракетний постріл з 5 сучасних підводних човнів може привести до встановлення “ядерної зими” з температурою -200С на декілька місяців. Як бачимо вирішальний момент супертехнологізації сьогодні – в військовій сфері. Хто не прикладає зусиль, щоб ліквідувати зв’язану з військовими цілями техніку, той, по всій вірогідності, не може виступати за її гумане і безпечне для природи використання, будь вона “стара” або “нова”.

Після всіх наведених фактів, хочеться запитати : “Чи буде мир?”. На це питання відповісти важко. Бо вже четверте покоління від народження носить війну у своїх душах. Бо навіть коли прагнемо миру, не маємо миру в душах.

Але хочеться вірити, що буде мир і уперше за всю багатостраждальну історію людство зітхне спокійно. Настане кінець безглуздному витраченню людських сил на створення руйнівних засобів війни. Тисячі підприємств в усіх країнах світу, що випускають тепер смертоносну продукцію, перейдуть на виготовлення предметів, призначених задовільнати різноманітні потреби людей. А які нові блискучі перспективи відкриються перед наукою! Велика кількість наукових установ і вчених, зайнятих тепер створенням нових видів зброї і захисту від неї, переключать свої зусилля на пошук нових видів енергії і матеріалів, на конструювання машин, що мають полегшити працю людини і прикрасити її побут, на боротьбу за остаточне викоренення хвороб і подовження терміну людського життя.

(продовження в наступному номері)

АДЕО “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

4 липня 2002 року
Ратифіковано угоду про збереження афро-євроазійських мігруючих водно-болотних птахів.
Top of Form

Bottom of Form

Стаття I Територія, терміни та їх інтерпретація

Стаття II Основні засади

Стаття III Загальні заходи збереження

1.Сторони мають здійснювати заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, звертаючи особливу увагу на види, що перебувають під загрозою зникнення, або тих, що мають несприятливий статус збереження.

2.З цією метою Сторони мають: (a) встановлювати таку ж сувору охорону мігруючих водно-болотних птахів, що перебувають під загрозою зникнення, на території Угоди, як передбачено в пункті 4 та 5 Статті III Конвенції; (b) забезпечувати такі умови, щоб будь-яке використання мігруючих водно-болотних птахів базувалось на оцінці найкращих з наявних знань їх екології і було сталим для видів та для екологічних систем, що підтримують їх; (c) визначати середовища існуваня мігруючих водно-болотних птахів, які знаходяться в межах їх територій, та сприяти охороні, управлінню, реабілітації і відновленню цих середовищ у взаємодії з органами, які зайняті збереженням середовищ існування і перелічені в пунктах (a) і (b) Статті IX цієї Угоди; (d) узгоджувати свої дії для гарантії того, що мережа належних середовищ існуваня підтримується або, за необхідністю, заново створюється на всьому просторі ареалу кожного з взятих до уваги видів мігруючих водно-болотних птахів, особливо у випадках, коли область водно-болотних угідь розміщена в межах території більш ніж однієї Сторони цієї Угоди; (e) досліджувати проблеми, які пов'язані або можуть бути пов'язані з антропогенним впливом, та докласти зусиль до реалізації захисних заходів, включаючи відновлення і реабілітацію середовищ існування та компенсуючі дії при втраті середовищ існуваня; (f) співпрацювати в екстремальних ситуаціях, які потребують міжнародних погоджених дій, та у визначенні найбільш уразливих в таких ситуаціях видів мігруючих водно-болотних птахів, а також співробітничати при реалізації відповідних термінових дій для підвищення ефективності збереженя цих видів в таких ситуаціях та при підготовці інструкцій для сприяння окремим членам Угоди у подоланні таких ситуацій; (g) забороняти навмисну інтродукцію неаборигенних видів водно-болотних птахів в природу і вживати всіх необхідних заходів для попередження ненавмисного випуску таких видів, якщо це може негативно вплинути на статус збереження дикої флори і фауни; у випадках, якщо неаборигенні види водно-болотних птахів були вже інтродуковані, Сторони мають вживати всіх необхідних заходів для попередження можливості їх потенційної загрози аборигенним видам; (h) ініціювати та підтримувати дослідження біології та
ЛІСОВИЧОК” №6 ЛИПЕНЬ 2003р.

екології мігруючих водно-болотних птахів, включаючи погодження методів

дослідження та моніторингу, й, коли це можливо, розробляти спільні або об'єднані програми дослідження та моніторингу; (i) проводити аналіз своїх систем підготовки кадрів, зокрема, для проведення обліку мігруючих водно-болотних птахів, моніторингу, кільцювання та управління водно-болотними угіддями з метою формулювання пріоритетних тем і районів для навчання та для співробітництва стосовно розвитку і забезпечення відповідних програм навчання; (j) розробляти та підтримувати здійснення програм, які сприяють росту усвідомлення і розуміння проблем збереження мігруючих водно-болотних птахів загалом та у відповідності до конкретних цілей та положень цієї Угоди; k) обмінюватись інформацією і результатами досліджень, моніторингу, програмами стосовно збереження та освіти; та (l) співробітничати з метою допомоги одна одній при виконанні цієї Угоди, зокрема в галузі досліджень та моніторингу.

Стаття IV План дій та керівні принципи збереження

1.План дій входить в цю Угоду у вигляді Додатку III. У ньому спеціально розглянуто дії, які мають бути прийняті Сторонами стосовно пріоритетних видів і напрямків роботи згідно з загальними заходами збереження, що розглянуті в Статті III цієї Угоди, під такими заголовками: (a) збереження видів; (b) збереження середовищ існування; (c) регулювання діяльності людини; (d) дослідження та моніторинг; (e) освіта та інформація; (f) виконання.

2. План дій має переглядатись на кожній черговій сесії Наради Сторін, беручи до уваги Керівні принципи збереження.

3. Будь-які поправки до Плану дій мають затверджуватись Нарадою Сторін, з врахуванням положень Статті III цієї Угоди.

4. Керівні принципи про збереження мають бути надані на затвердження першою сесією Наради Сторін і мають регулярно переглядатись.

Стаття V Виконання та фінансування

Стаття VI Нарада Сторін

Стаття VII Технічний комітет

Стаття VIII Секретаріат Угоди

Стаття IX Зв'язки з міжнародними організаціями, які мають відношення до водно-болотних птахів та їх середовищ існування

Стаття X Поправки до Угоди

Стаття XI Вплив цієї Угоди на міжнародні конвенції та законодавство

Стаття XII Врегулювання суперечок

Стаття XIII Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання

Стаття XIV Набуття чинності

Стаття XV Застереження

Стаття XVI Денонсація

Стаття XVII Депозитарій

Додаток I Визначення території Угоди

Додаток Ia Карта території Угоди

Додаток II Перелік видів водно-болотних птахів,яких стосується ця Угода

АДЕО “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

В світі цікавого

*кожні 10 років видобуток рибопродуктів в світі подвоюється. За рік з морської води виймається 70 млн.т риби, ракоподібних, молюсківю

*всього 5 г нафтопродуктів затягує плівкою 50 м2 водяної поверхні, викликаючи кисневий голод і отруєння водних організмів, призводячи до загибелі ікри та мальків

*греблі в 20-30 разів зменшують швидкість потікання річок. Це призводить до замулювання, зменшення вмісту кисню і кормових ресурсів для риб

*зелені насадження зменшують вміст пилу в повітрі в 2,5 рази, а шкідливих газів і диму – 2 рази

*разом з киснем рослини збагачують повітря речовинами – фітонцидами, що вбивають хвороботворні мікроби. Фітонциди сосни знищують збудників туберкульозу, а фітонциди піхти, тополі, дуба – бацили дифтеріїї

*на вулиці, що обсаджена деревами, шум зменшується на 14 децибел. Можна створити зелений заслін, що вбирає 80-90% шуму, що доноситься з проїзджої частини дороги

*тополі найкращі порохотяги. Дубові насадження сприятливо діють на хворих гіпертонією. Кедр, сосна, береза, черемха – найкращі борці з мікробами

*рани на стовбурі дерева – “двері” для проникнення хвороботворних організмів: грибків, вірусів, бактерій

*лише в Росії на болотистих землях, в лісах можна збирати щорічно до 500 тис.т клюкви, 800 тис.т чорниці і брусниці. А в урожайні роки без всякого догляду з кожного гектару можна отримувати 2900 кг клюкви, 2000 кг чорниці і брусниці, 1200 кг голубіки і 3600 кг морошки.

*якщо проявити турботу про природні ягідні плантації: прорвати рослини, підкормити їх, то з кожного гектару можна збирати до 5 т ягід. Такий гектар по своїй користі рівняється 8 га орної землі

*одне доросле дерево липи дає в середньому 70 кг меду (стільки, скільки гектар знаменитого медоноса – гречки) а гектар липняка – 1 т меду

*з лісу отримують продукцію більше 20 тис. найменувань, харчові продукти, витаміни, будівельні матеріали, сировину для хімії, корм для худоби, лікувальне повітря…

*зміїний яд – основа ряду лікарських препаратів, які ціняться на світовому ринку значно дорожче золота

*в плодах земляніки лісової міститься: аскорбінова кислота, каротин, вітамін В, цукор, лимонна, яблучна і саліцилова кислота, дубильні і пектинові речовини, солі заліза, кальцію, мікроелементи, антицианові сполуки

*за остані сто років діяльність людей поставила під загрозу зникнення 25 тис. видів вищих рослин, більше тисячі хребетних тварин

*зникнення тільки одного виду рослин може призвести до зникнення від 10 до 30 видів комах

*дощові хробаки, яких на 1 га буває до 7 млн. штук, пропускають за літо через себе до 30 т землі, розрихлюючи її, допомагаючи попасти в грунт повітря і волог

*11 отруєних ядохімікатами дощових хробаків можуть стати причиною загибелі однієї пташки

*в природі все взаємопов’язане: оксиди свинцю знайдені в снігах Арктики, а пестициди – в тканинах антарктичних тварин

Адреса для листування: 79071 м.Львів вул.Симоненка 11/60. Приступа Володимир Петрович

Тел.: (0322) 64-20-89

Інформація для спонсорів та благодійників:

Код ЗКПО 23975402

МФО 325246

Друга ЛФ АКБ “Надра”

р/р 26006000360001

ЛІСОВИЧОК” №6 ЛИПЕНЬ 2003р.

******

В Землі – наше коріння,

В Землі – наша сила,

І сила в плечах

Від лугів і полів.

Земля – нагодує,

Додасть більше сили,

Ти тільки для неї

Себе не шкодуй

Н.Донець


Сонце щедрим променем зігріло

На березі хусточку тоненьку,

Весело всміхнулось і зраділо,

Пісню заспівало потихеньку.

Н.Забіла


Ой-ой, нещастя сталось!

Скоріш допоможіть! –

Вдряпнула ногу Тала,

І з ранки кров біжить.

  • Нічого, це дурничка!

В низинці лісовій

Ми знайдемо травичку,

Що зветься деревій.

На ранку цю рослинку

Клади мерщій сама,

Зажди одну хвилинку –

І крові вже нема!

  • Оце тобі й аптека! –

Сміються хлопчаки, -

Не треба йти далеко,

Купляти порошки!

  • Тут смішки не до речі,

Побачите самі,

Що ліки ті аптечні

У лісі знайдем ми, -

Цілющі квіти й трави:

Цей самий деревій,

І м’ята кучерява,

Ромашка й звіробій,

І ягоди блискучі,

Що, лісом ідучи,

Ви рвали на колючім

Шипшиновім кущі.

Лікує хворе серце

Конвалія ота,

Що в лісі край озерця

Весною розцвіта.

Як кашлятимуть діти –

Дивись не примічай –

Із липового цвіту

Заварить мама чай.
АДЕО “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

ЛІСОВИЧОК” №6 ЛИПЕНЬ 2003р.