asyan.org
добавить свой файл
1
АНОТАЦІЯ

Цикл наукових праць "НАЗВА"

Автори: Іванов В.І., Петров П.П..,  ……………

Цикл научных работ "НАЗВАНИЕ"

Авторы: Иванов В.И., Петров П.П., …………

А series of the work

Authors: Ivanov V. I., Petrjv P.P. …………

Представлений Інститутом ……………...

Цикл наукових праць складається з __ монографій і __ наукових статей, опублікованих протягом ___ років.

Створено основи ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Отримано низку фундаментальних результатів ………………………….

………………………………………………………………………………

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати …………………….

………………………………………………………………………………….

Запропоновано нові підходи ……………………………………………………

………………………………………………………….

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач ……………

…………………………………………………………………………………

Результати циклу мають значення для ………………………………

Результати досліджень за темою роботи викладено в ____монографіях, ______статтях (в т.ч. ___ у зарубіжних журналах), _____ тези доповідей. Роботи авторів процитовано в більш ніж _____ наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає ____(згідно баз даних Scopus), h-індек =__. Отримано __ патентів.Загальна кількість публікацій авторів.

АНОТАЦІЯ

"НАЗВА РОБОТИ"

Автори: Іванов В.І., Петров П.П..,  ……………

"НАЗВАНИЕ РАБОТЫ"

Авторы: Иванов В.И., Петров П.П., …………

"Оf the work"

Authors: Ivanov  V. L., Petrjv P.P. …………

Представлена  Інститутом……………...

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему………………………..

………………………………………………………………………………………..

Розроблено наукові засади та методологію………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Розроблено і впроваджено…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Про світовий рівень свідчать……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Економічний ефект від впровадження ……………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Наукові результати роботи відображено в _____ монографіях, більш ніж в ______ статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено _____ авторськими свідоцтвами та  ______ патентами. Робота авторів процитовано в більш ніж _____ наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає ____(згідно баз даних Scopus), h-індек =__.

Загальна кількість публікацій авторів.