asyan.org
добавить свой файл
1
Моніторингове дослідження

Мета нашої роботи-- це  довести до свідомості учнів, що шкідливі звички є основною причиною порушення здоров'я; формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних напоїв, наркотиків); виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я.

Було проведено анкетування для вивчення рівня обізнаності підлітків про шкідливі звички та ставлення до них. В анкетуванні брали участь учні школи(5-11кл.)

.

Анкета «Моє ставлення»

Моє ставлення до куріння:

1.ніщо і ніхто не змусить мене спробувати цигарки

2.думаю,я спробую хоча б один-два рази

3.я вже спробував(ла),але зараз не вживаю

4.я час від часу палю

5.я часто вживаю і буду у майбутньому це робити

Моє ставлення до вживання алкоголю:

1. ніщо і ніхто не змусить мене спробувати алкоголь

2. думаю,я спробую хоча б один-два рази

3.я вже спробував(ла),але зараз не вживаю

4.я час від часу вживаю алкоголь

5.я часто вживаю і буду у майбутньому це робити

Моє ставлення до наркотичних речовин:

1. ніщо і ніхто не змусить мене спробувати наркотики

2. думаю,я спробую хоча б один-два рази

3.я вже спробував(ла),але зараз не вживаю

4.я час від часу вживаю наркотичні речовини

5.я часто вживаю і буду у майбутньому це робити

Динаміка ставлення

Висновок:За результатами анкетування ми отримали позитивну динаміку ставлення учнів до вживання алкоголю,куріння,наркотичних речовин.

Наступний напрямок роботи був спрямований на проведення опитування серед учнів(6-9кл).

Анкета «Скажімо курінню-Ні!»

1.Чому люди,на Вашу думку,стають курцями!»?

а)стверджують власне «Я» -10%

б)під впливом друзів-40%

с)під впливом реклами;

д)прагнуть здаватися дорослими-10%

е)хочуть сподобатись комусь-40%

2.Якщо Вам запропонують цигарку,Ви:
Так

Ні

Важко відповісти

-спробуєте,бо це модно

3%

97%
-спробуєте ,бо так роблять усі
100%
-завжди погоджуватиметеся на таку пропозицію
100%
- відмовитеся,бо куріння шкодить здоров’ю

100%-відмовитеся,бо забороняють батьки

98%

2%
-будете уникати зустрічі з тими,хто пропонує

100%3.Якби Ви були батьками,чи дозволили б Ви своїм дітям курити?

а)так-4%

б)ні-96%

с)важко відповісти.

4.Якщо «так»,то з якого віку?

а)14 років

б)16 років

с)18 років-4%

5.У вашій сімї :

а)не курить ніхто,

б)курить батько

с)курить мати

д)курить обоє батьків

Висновок:За даними результатами ми маємо високий рівень обізнаності учнів про шкідливу звичку куріння.

Анкета

  1. Що, на Вашу думку, спонукає молодь до скоєння протиправних дій? Поставте відповідний бал: 0 – не впливає, 10 – максимально вплив.

Можливі причини

Бал

вплив алкоголю та наркотиків

98%

низький рівень доходів сім’ї
захист себе і близьких
впевненість у безкарності
солідарність з компанією
розваги

2%

необхідність добути гроші
відсутність інформації щодо кримінальних покарань за скоєний злочин
суспільні та політичні процеси в державі
помста батькам
інше (допишіть)


  1. Як часто, на Вашу думку, неповнолітні на сьогодні вживають:
не вживають

інколи

1-2 рази на тиждень

щоденно

цигарки5%

95%

алкогольні напої (в т.ч. пиво)100%
наркотики (в т.ч. «легкі»)  1. Чи отримуєте Ви у закладі освіти, в якому навчаєтеся, достатньо інформації про:
достатньо

не достатньо

важко відповісти

шкідливість та наслідки вживання алкоголю

100%шкідливість та наслідки вживання наркотиків

100%Наслідки скоєння злочину та настання кримінальної відповідальності за протиправні дії.

100%
відповідає

частково відповідає

зовсім не відповідає

важко відповісти

Про шкідливість та наслідки вживання алкоголю

100%


Про шкідливість та наслідки вживання наркотиків

100%


Про наслідки скоєння злочину та настання кримінальної відповідальності за протиправні дії

100%


  1. Наскільки відповідає Вашим запитам і потребам рівень подання інформації в закладі освіти?

5.Чи спробували б ваші друзі наркотики, якби це не викликало залежності і про це ніхто не дізнався?

а) так-0%

б) ні-100%

в) важко відповісти-0%

6.Як ставиться, на вашу думку, більшість Ваших друзів до:
позитивно

негативно

допустимо в окремих випадках

важко відповісти

крадіжок
100%застосування фізичної сили проти іншої особи
100%вживання спиртних напоїв
95%

5%
вживання наркотичних та токсичних речовин
100%азартних ігор
98%

2%
проституції
100%незаконного придбання та зберігання зброї
100%7. Чи часто Ви переглядаєте фільм і телевізійні програми або граєте у комп’ютерні ігри, в яких демонструються військові дії, жорстокість і насильство?

а) часто

б) інколи

в) рідко10%

г) ніколи90%

8. Чи виникають у вашому колективі конфлікти між:
так, часто

інколи

майже ні, рідко

ні, ніколи

важко відповісти

учнями-учнями
20%
80%
учнями-педагогами1%

99%
педагогами-батьками


100%
9. Чи навчають Вас у закладі освіти способам розв’язання конфліктів?

а) так-100%

б) ні

в) важко відповісти

Висновок: Під час проведення опитування учням були запропоновані питання, які спрямовані на вивчення тих цінностей, які сьогодні домінують в середовищі учнівської молоді. Так, учні зазначають,що шкідливі звички спонукають молодь до скоєння протиправних дій.

Сучасні підлітки досить добре обізнані про негативний вплив тютюну ,алкоголю на здоров'я. Деякі з них стверджують, що спостерігають негативні наслідки куріння на своїх знайомих. Найбільш значимими наслідками негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я вважаються :

- Обмеження фізичних можливостей (важко займатися спортом, танцями);

- Поява залежності

- Прояв зовнішньої непривабливості

- Матеріальні витрати (трата грошей).

Рекомендації

 інформувати дітей про вплив шкідливих звичок на їх здоров'я;

 розвивати уміння і навички здорового способу життя;

 надавати реальну допомогу кожному учневі з розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя;

 привернути увагу учнівської молоді до власного здоров'я;

постійно пропагувати принципи здорового способу життя;

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків,.. Однак особливе місце та відповідальність за своє здоров'я несуть самі школярі.