asyan.org
добавить свой файл
1
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Запальні захворювання судинного тракту (увеіти) – одна з найважливіших проблем в офтальмології. Особливості побутови та функції судиного тракту в багатьох випадках прямо впливають як на виникновення, так і подальший розвиток патологічних процесів у органі зору, через те що через судинний тракт ока найлегше попадають у очне яблуко різноматні патогенні інфекції та токсичні агенти, які тим, чи іншим шляхом потрапили в загальний кровообіг. Крім того, ті ж анатомічні особливості структури судинного тракту неодмінно стають причиною першого найчастішого міста фіксації в очному яблуці патогених мікробів, містовлаштуванням усяких метастазів загальних інфекцій. Деякі увеїти, особливо ендогені увеїти у дітей та підлітків, відрізняються важкістю перебігу та своєрідністю етіологічних форм, внаслідок чого виникають численні ускладнення, які дуже часто призводять до інвалідності. Навіть серед дітей та підлітків інвалідність по зору внаслідок запальних захворюваннь судинної оболонки досягає 25 відсотків. Це вже велика не тільки медична, але і соціальна проблема. Тому знання офтальмологом клініки, діагностики та питань лікування захворювань судинного тракту, вміння користуватися цим знаннями у своїй практичній діяльності буде сприяти не тільки зменьшенню тяжких наслідків, але й удосконаленю профілактики цієї тяжкої патології.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


  1. Л.А.Кацнельсон, В.Є.Тарковский, Увеиты. М. 4й филиал, «Воениздат», 1998, С.22-201

  2. Хаппе В. Офтальмология. (пер. с немецкого) под общей редакцей Амирова А.Н. М. МЕДпресс-информ. 2005 .С. 144-156

  3. Катаргина А.В., ХватоваЛ.И. Эндогенные увеиты у детей и подростков. М. Медицина. 200. С. 124-165

  4. Секрети офтальмологии (перевод с анг.) под редакцией Ю.С. Астахова. Москва. Медпресс-информ, 2005.С. 336-347


Загальна мета – вміти діагностувати запальні захворювання судинного тракту (увеіти) та визначати диференційоване лікування .
Конкретна мета. Вміти:

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ-УМІНЬ

УМІТИ:

1.Виділити провідні синдроми запальних захворювань судинного тракту на підставі скарг, анамнезу та обстеження. Визначити попередній діагноз.

1.Володіти знаннями щодо анатомії, фізіології та методів обстеження судинної оболонки. Вміти збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого (кафедри анатомії фізіології, офтальмології)

2. Провести диференціальну діагностику запальних захворювань судинної оболонки ока. Поставити остаточний діагноз

2. Визначити необхідний обсяг і послідовність додаткових методів обстеження (кафедра офтальмології)

4. Призначити комплексне адекватне лікування. Визначити подальшу тактику ведення хворого.

4.Вибирати групи засобів етіологічного, патогенетичного та симптоматичного лікування (кафедра офтальмології)

5. Провести експертизу працездатності і визначити прогноз, намітити програму профілактики і реабілітації хворого

5. Оціновати працездатність хворих (кафедра офтальмології)ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


  1. Л.А.Кацнельсон, В.Є. Тарковский, Увеиты. М. 4й филиал «Воениздат», 1998, С. 22-201

  2. Хаппе В. Офтальмология. (пер. с немецкого) под общей редакцей Амирова А.Н., М. МЕДпресс-информ. 2005. С. -144-156

  3. Катаргина А.В., Хватові.И.Т. Эндогенные увеиты у детей и подростков. М.Медицина .2000. –С. 124-165

  4. Секрети офтальмологии (перевод с анг.) под редакцией Ю.С. Астахова. Москва. “Медпресс-информ”, 2005. С. 336-347

Технологічна карта практичного заняття

1. Виявити симптоми увеітів на підставі даних скарг, анамнезу, фізикального дослідження

2. Поставити попередній діагноз

3. Скласти план обстеження хворого та інтерпретувати результати інструментальних і лабораторних досліджень.

4. Провести діференціальну діагностику, сформулювати остаточний діагноз та призначити відповідне лікуванняДодаток 1

Граф логічної структури теми:

«Кліничний розбір хворих на запальні захворювання судинної оболонки ока»


Провідні симптомиСкарги
Данні офтальмологічного обстеження
АнамнезГострта зору

Поле зору

Бічне освітле-ння

У проходящему світлі

Офтальмоскопія

біомікроскопія

гоніоскопія

Тонаметрія
Попередній діагноз
Додаткові методи обстеження
клінічне

біохімічне

Ro- логічне

УЗД

імунологічне

Клініко-інструментальнеДиференціальний діагноз
Заключний діагноз
Профілактика

Реабілітація

Експертиза працездатности

Лікування
Консервативне

ХірургічнеУскладнення увеітаПри порушеннях прозорості оптичних середовищ: рогівки, кришталика, скловидного тіла, зарощеннях та діслокаціях зіниці

Неспеціфічне протизапальне
Антиглавкоматозні втручання


Імунокоригуюче
Органосохранні операції

Симптоматичне
Вторинні відшпрування сітківкиДодаток 2
Діагностичний алгоритм до теми:

«Запальні захворювання судинноїоболонки ока»


Провідні симптомиСкарги


-зниження гострати зору


-дефект поля зору
-світлобоязнь

-слезотеча

-почервоніння ока
-

-біль
-літаючі мушки

-туманність

Бічне овсітленняПерикорнеальна ін`єкція

Біомікроскопія
У прохідному світлі
П
Скаламучення скловидного тіла
овільна реакція зіниці на світло

Звуження зіниці

Феномен Тіндаля

Задні сінехії
ІритРоговічні преципітати

Ексудат в передній камері

Набряк райдужной оболонки

Зрощения зіниціДослідження периферії з лінзою Гольдмана

Ціліарна біль
Очне дно
сніжкоподібні вогнища”З
Іридоцикліт
апальні вогнища Васкуліти
Набряк макули

Набряк зорового нерва

Крововиливи
П
Задній увеіт
ериферичний увеіт