asyan.org
добавить свой файл
1
Тема Українське козацтво наприкінці XV-у першій половині XVII століть

І.Тестові завдання на встановлення правильності або неправильності тверджень

1. Перша згадка про українських козаків подана у «Хроніці Польщі» Мартина Бельського під 1489 роком.

А Так Б Ні

2. Запорожці, очолювані Іваном Сулимою, зруйнували фортецю Кодак у 1638 році.

А Так Б Ні

3. Першою відомою Січчю традиційно вважається фортеця, зведена на о.Мала Хортиця українським православним князем Василем-Костянтином Острозьким.

А Так Б Ні

4. Справжнє прізвище гетьмана Петра Сагайдачного-Конашевич.

А Так Б Ні

5. Військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі називалося козацькою старшиною.

А Так Б Ні

6. Каторга-це легке маневрове судно, що його використовували козаки для здійснення морських походів проти Османської імперії.

А Так Б Ні

7. Осідком реєстрового козацтва вважалося місто Трахтемирів, що знаходилося на території сучасної черкаської області.

А Так Б Ні

8. Назва «Слобожанщина» походить від новозаснованих поселень на території, зокрема, сучасної Харківщини, що звільнялися від податків і відповідно називалися «слободами».

А Так Б Ні

9.У 1651 році вийшла друком відома книга Гійома Левассера де Біплана «Опис України».

А Так Б Ні

10. Тривалий час Северин Наливайко разом зі своїм братом Дем’яном викладали філософію в Острозькій академії.

А Так Б Ні
ІІ. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

  1. Позначте рік заснування Дмитром Вишневецьким першої Січі на о.Мала Хортиця:

А 1566 р.;

Б 1552 р.;

В 1489 р.;

Г 1577 р..

2. Позначте подію, що відбулася у 1616 р.:

А молдавський похід Івана Підкови;

Б похід козацького війська Петра Сагайдачного на Московію;

В здобуття запорозькими козаками, очолюваними Петром Сагайдачним, турецької фортеці Кафи;

Г козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича.

3. Позначте ім’я та прізвище керівника козацького повстання 1591-1593 рр.:

А Кшиштоф Косинський;

Б Северин Наливайко;

В Марко Жмайло;

Г Тарас Федорович.

4. Позначте твердження, що не стосуються життєпису Дмитра Вишневецького:

А 1550 року призначений старостою черкаським і канівським;

Б запрошений до Москви і як московський воєвода здійснював походи проти татар;

В «…його скинули з вежі на гаки, вмуровані в стіни біля морської затоки дорогою з Константинополя до Галати…»;

Г перебував у татарському полоні понад 25 років.

5. Позначте слово, що означає назву козацького прапора:

А пірнач;

Б бунчук;

В корогва;

Г каламар.

6.Позначте твердження, що визначає обов’язки генерального осавула:

А хоронитель гетьманського бунчука;

Б опікун артилерії і військового постачання;

В розпорядник фінансів, керівник та опікун козацького скарбу;

Г виконувач обов’язків гетьманського ад’ютанта ( помічника ) у військових справах.

7. Позначте назву урочища, де було розгромлено повстання, опис якого подано в цьому документі: «У тому 1595 році козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся був і в турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського, мстячись за те, що колись, ще, здається, батьком Калиновського, повішано було його, Наливайкового, батька…»:

А П’ятки;

Б Солониця;

В Кумейки;

Г Жовтин.

8. Позначте назву сусідньої із сучасною Україною держави, що займала помітне місце у зовнішньополітичній діяльності Дмитра Вишневецького, Івана Підкови, Северина Наливай ката інших козацьких очильників:

А Московія;

Б Молдова;

В Угорщина;

Г Білорусь.

9. Позначте назву угоди між козаками та Річчю Посполитою, звідки взято цей уривок: «…Призначаємо строк з 6 листопада по 18 грудня нового стилю поточного року. Протягом цих 6 тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням скільки їх живе в кожному старостві… З числа 6000 козаків 1000 або більше… мусять перебувати на Низу за порогами…»:

А Деулінське перемир’я;

Б Полянівський мирний договір;

В Куруківська угода;

Г Переяславська угода.

10. Позначте назву документа, що забезпечив для Речі Посполитої десятиріччя «золотого спокою» (1638-1648):

А Куруківська угода;

Б Переяславська угода;

В універсал Сигізмунда ІІ Августа про утворення реєстрового козацтва;

Г «Ординація Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої».
ІІІ. Тестові завдання з вибором декількох правильних відповідей

1. Позначте дати, що стосуються козацьких повстань кінця XVI-першої половини XVIIст.:

А1577 р.;

Б 1591-1593 рр.;

В 1594-1596 рр.;

Г 1618 р.;

Д 1521 р.;

Е 1630 р.;

Є 1632 р.;

Ж 1637-1638 рр..

2. Позначте події, що стосуються козацьких повстань 1637-1638 рр.:

А «Тарасова ніч»;

Б поразка козаків у битві під Кумейками;

В зруйнування запорожцями фортеці Кодак;

Г перемога козацьких повстанців над поляками поблизу містечка Говтва;

Д поразка козацьких повстанців у битві під Жовнином;

Е страта поляками одного із козацьких ватажків - Івана Сулими;

Є ухвалення польським сеймом «Ординації Війська Запорозького…»;

Ж поранення гетьмана Петра Сагайдачного.

3. Позначте імена та прізвища осіб, які були керівниками козацьких повстань 1591-1596 рр.:

А Іван Підкова;

Б Кшиштоф Косинський;

В Дем’ян Наливайко;

Г Станіслав Жолкевський;

Д Северин Наливайко;

Е Григорій Лобода;

Є Матвій Шаула.

4. Позначте факти, що стосуються життєпису Петра Сагайдачного:

А уродженець села Кульчиці, що поблизу міста Самбір на Львівщині;

Б студент Краківського університету;

В засновник Острозької академії;

Г керівник найвідоміших морських походів проти Османської імперії;

Д керівник 20-тисячного козацького війська, яке спільно з польською армією у 1618 р. взяло участь в облозі Москви;

Е співучасник укладення Куруківської угоди;

Є учасник Хотинської війни 1621 р.;

Ж ініціатор відновлення Київської православної митрополії у 1620 р..

5. Позначте назви посад, що стосуються військового та адміністративного устрою Запорозької Січі:

А кошовий;

Б осавул;

В бургомістр;

Г курінний;

Д староста;

Е писар;

Є суддя;

Ж каштелян.

6. Позначте дати, імена, прізвища та терміни, що стосуються створення реєстрового козацтва:

А 1563 р.;

Б 1572 р.;

В Сигізмунд ІІ Август;

Г Стефан Баторій;

Д реєстр;

Е джура;

Є місто Трахтемирів;

Ж острів Мала Хортиця.

7. Позначте історизми, що є назвами козацьких клейнодів:

А корогва;

Б гаківниця;

В булава;

Г пірнач;

Д бунчук;

Е гуляй-город;

Є печатка;

Ж фігура;

З литаври.

8. Позначте назви полків реєстрових козаків, що створювалися за умовами Куруківської угоди:

А Трахтемирівський;

Б Білоцерківський;

В Канівський;

Г Вінницький;

Д Корсунський;

Е Уманський;

Є Переяславський;

Ж Черкаський;

З Чигиринський.

9. Позначте місця польсько-козацьких битв, де козаки здобували перемоги над військами Речі Посполитої:

А місто П’ятки;

Б урочище Солониця;

В Курукове озеро;

Г фортеця Кодак;

Д урочище Кумейки;

Е місто Говтва;

Є село Жовнин.

10. Позначте умови Переяславської угоди 1630 р. між Річчю Посполитою та реєстровими козаками:

А встановлення реєстру чисельністю 6 тис. козаків;

Б встановлення реєстру чисельністю 8 тис. козаків;

В обрання гетьмана загальновійськовою радою та його затвердження польським урядом;

Г обрання гетьмана загальновійськовою радою;

Д позбавлення козаків права обирати старшину;

Е підтвердження основних умов Куруківської угоди.
IV. Тестові завдання на встановлення відповідностей

1. Установіть відповідності між датами та подіями:

А 1489 р. 1 участь козаків у Хотинській війні;

Б 1572 р.; 2 ухвалення польським сеймом «Ординації Війська Запорозького»

В 1621 р. 3 поява першої згадки про козаків у «Хроніці Польщі» Мартина Бельського;

Г 1638 р. 4 створення першого загону реєстрових козаків;

5 заснування першої Січі на острові Мала Хортиця.

2. Установіть відповідності між датами існування та назвами Запорозьких Січей середини XVI-XVIIст.:

А 1556-1557 рр.; 1 Томаківська Січ

Б 1560-і-1593 рр. 2 Микитинецька Січ;

В 1593-1638 рр. 3 Базавлуцька Січ;

Г 1538-1652 рр. 4 Чортомлицька Січ;

5 Хортицька Січ.

3. Установіть відповідності між датами та іменами і прізвищами керівників козацьких повстань кінця XVI-20-30-х років XVIIст.:

А 1591-1593 рр. 1 Дмитро Вишневецький;

Б 1594-1596 рр.; 2 Тарас Федорович;

В 1630 р.; 3 Северин Наливайко;

Г 1637-1638 рр.; 4 Криштоф Косинський;

5 Павло Павлюк, Яків Остряниця, Дмитро Гуня.

4. Установіть відповідності між іменами і прізвищами козацьких ватажків та фактами їх життєписів:

А Дмитро Вишневецький; 1 молдавський господар, страчений на площі перед Львівською ратушею;

Б Петро Сагайдачний; 2 турецький бранець упродовж 25 років, козацький гетьман у 1600-1602 рр.;

В Самійло Кішка; 3 ініціатор вступу Війська Запорозького до Київського братства;

Г Іван Підкова; 4 рідний брат одного з відомих викладачів Острозької академії, керівник козацького повстання, страчений у Варшаві;

5 засновник першої Січі на острові Мала Хортиця; герой легенд, переказів, пісень, де відомий під іменем Байда.

5. Установіть відповідності між термінами та їх визначеннями:

А зимівник; 1 відзнаки та атрибути влади козацького війська і старшини;

Б пірнач; 2 хутірське господарство, де, здебільшого, взимку проживали козаки, які не залишалися на Січі;

В реєстр; 3 найнижчий військовий підрозділ козацького війська (10-40 козаків); житло, де мешкали січовики;

Г клейноди; 4 ознака влади курінних отаманів або полковників;

5 спеціальний список козаків, які перебували на службі уряду Речі Посполитої.

6. Установіть відповідності між датами та місцями польсько- козацьких битв кінця XVI-20030-х років XVIIст.:

А 23-31 січня 1593 р.; 1 Кумейки;

Б 20 травня 1630 р.; 2 Солониця;

В 6 грудня 1637 р.; 3 Жовнин;

Г 31 травня-10 червня 1638 р.; 4 Переяслав;

5 П’ятки.

7. Установіть відповідності між назвами міст козацької слави середини XVI-XVIIст. Та сучасними українськими областями їх розташування:

А місто Хотин; 1 Черкаська область4

Б місто Переяслав; 2 Чернівецька область;

В місто Канів; 3 Київська область;

Г місто Ізмаїл; 4 Чернігівська область;

5 Одеська область.

8. Установіть відповідність між назвами документів та хх основними положеннями:

А універсал Сигізмунда ІІ Августа;

Б Куруківська угода;

В Переяславська угода;

Г « Ординація Війська Запорозького…»

1 « Протягом цих 6 тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, що не перевищують 6 тисяч…»;

2 прийняття на службу Речі Посполитої 300 козаків;

3 козацький реєстр установлювався в кількості 8 тисяч; козаки отримували право самостійно обирати собі гетьмана;

4 козацький реєстр установлювався в кількості 40 тисяч, а вольності поширювалися на Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства;

5 « На вічні часи позбавляємо козаків старшинства.., і бажаємо тих, кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів… На місце старшого, який більше не буде вибиратись з0посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара…»

9. Установіть відповідності між назвами козацьких клейнодів та описами їх зовнішнього вигляду:

А бунчук; 1 бойовий прапор;

Б корогва; 2 палиця з насадженими на неї срібними «перами»;

В литаври; 3 ударний музичний інструмент;

Г каламар; 4 палиця з насадженими на неї мідними кулями та китицями кінського хвоста;

5 чорнильниця з гусячим пером.

10 Установіть відповідність між назвами козацько-польських угод та їх основними положеннями:

А Вільшаницька угода;

Б Роставицька угода;
В Куруківська угода;

Г Переяславська угода;

Д Деулінська угода.

1 встановлення 3-тисячного реєстру; заборона козацьких походів на Крим і Туреччину;призначення козацьких гетьманів польським королем;

2 встановлення 1- тисячного козацького реєстру; заборона походів на Крим і Туреччину; затвердження королем, обраного козаками , гетьмана;

3 встановлення 6-тисячного козацького реєстру; утворення 6 реєстрових полків; затвердження королем, обраного козаками , гетьмана;

4 встановлення 8-тисячного реєстру; обрання гетьмана козаками.
V. Тестові завдання на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності

1. Розташуйте бойові походи українського козацтва середини XVI-XVIIст. у хронологічній послідовності:

А похід Івана Підкови на Молдову;

Б похід Петра Сагайдачного на Москву;

В похід Петра Сагайдачного на Кафу;

Г похід Самійла Кішки до Лівонії;

Д похід Михайла Дорошенка на Крим.

2. Розташуйте імена і прізвища козацьких гетьманів середини XVI-XVIIст. у хронологічній послідовності:

А Михайло Дорошенко;

Б Дмитро Вишневецький;

В Петро Сагайдачний;

Г Кшиштоф Косинський;

Д Северин Наливайко;

Е Іван Сулима.
3. Розташуйте назви Запорозьких Січей відповідно до хронологічної послідовності їх існування:

А Підпільненська Січ;

Б Хортицька Січ;

В Базавлуцька Січ;

Г Томаківська Січ;

Д Чортомлицька Січ;

Е Олешківська Січ;

Є Кам’янецька Січ;

Ж Микитинецька Січ.

4. Розташуйте польсько-козацькі угоди першої половини XVIIст. у хронологічній послідовності:

А Роставицька угода;

Б Куруківська угода;

В Вільшаницька угода;

Г Переяславська угода;

5. Розташуйте основні битви, що відбулися в ході козацьких повстань 1637-1638 рр., у хронологічній послідовності:

А битва під Говтвою;

Б битва під Кумейками;

В Жовнинська битва.

6. Розташуйте у правильній послідовності факти з життєпису Дмитра Вишневецького:

А зановник Січі на острові Мала Хортиця;

Б староста Канева та Черкас;

В ініціатор укладення анти турецької угоди з московським царем Іваном Грозним;

Г бранець турецького султана Сулеймана;

Д командувач козацького походу на Молдову
7. Розташуйте уривки історичних документів та літературних творів у хронологічній послідовності:

А « Непокірний козак на ім’я Сулима, підступно і таємно прокравшись із 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю, яку його милість Владислав… звелів збудувати на першому дніпровському порозі…»;

Б «А в Варшаві на раді да судді судили,

Да спалити Наливайка в волу присудили.

Присудили Наливайка да ляхи спалити.

Присудили козаченьки да ляхам відомстити…»;

В «Обізвавсь Тарас Трясило

Віру рятувати,

Обізвався орел сизий,

Та й дав ляхам знати!»;

Г «В Запорізьке він тікав славне лицарство..,

Досягнув, що військо те в гетьмани обрало,

Мужньо з ним воно татар, турків розбивало.

Він за гетьманства свого взяв був місто Кафу…»

8. Розташуйте поняття і терміни з історії українського козацтва у хронологічній послідовності:

А «Ординація Війська Запорозького…»;

Б козак;

В «золотий спокій»;

Г реєстровий козак;

Д «доба героїчних походів».

9.Розташуйте факти із життєписів козацьких гетьманів середини XVI-XVIIст. у хронологічній послідовності:

А сотник князя Острозького, учасник придушення повстання Кшиштофа Косинського, підступно схоплений поляками під час битви в урочищі Солониця;
Б виходец із давнього шляхетського роду, керівник козацького повстання, приводом до котрого став його особистий конфлікт з білоцерківським старостою Янушем Острозьким;

В французький інженер, архітектор, картограф, керівник спорудження фортеці Кодак, свої враження від перебування на українських теренах виклав у книзі «Опис України..»;

Г уродженець села Кульчиці, що на Львівщині, досконало володів технікою стрільби з лука, внаслідок чого і отримав своє прізвисько, з його ім’ям пов’язані найуспішніші бойові операції українського козацтва;

Д учасник походу Петра Сагайдачного на Москву, Хотинської війни; один з авторів та укладачів Куруківської угоди, дід гетьмана Петра Дорошенка.

10.Вибудуйте у логічній послідовності (починаючи з нижньої ланки) ієрархічну драбину козацької старшини:

А сотник;

Б курінний;

В гетьман;

Г полковник.