asyan.org
добавить свой файл
1


ЗРАЗОК Додаток 7

до пункту 2.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових

і чорних металів


Акт приймання

брухту та відходів кольорових металів №___

" " 20 р. ____________________________________________________

(місце приймання, адреса)

Постачальник ______________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів (за наявності); поточний рахунок)

Одержувач __________________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів (за наявності); поточний рахунок)

Доставка __________________________________ Вага: Брутто_____________ кг. Тара __________ кг. Нетто ___________кг.

(номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо)
Транспортна накладна (товарно-транспортна накладна): серія _________ № ___________ від "______” ____________ 20____ р.

Відомості про приймання брухту та відходів кольорових металівз/п

Найменування

брухту та відходів

кольорових металів

за ДСТУ 3211-95 (ГОСТ1639-93)

Клас

Група

Сорт

Маса брухту та відходів

кольорових металів брутто,

кг

Засмі-

ченість,

%

Розрахун-

кова вага

брухту та відходів

кольорових металів

нетто,

кг

Закупівельна

вартість

Примітки

Ціна без ПДВ,

грн/кг

Сума,

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11ВСЬОГО:СУМА без ПДВПДВВСЬОГО з ПДВ
Продовження додатка 7
Джерело походження брухту та відходів кольорових металів: ___________________________________________________________________

(амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, одержаний від утилізації військової техніки, від
________________________________________________________________________________________________________________________________

переробки шлакових відвалів; де, коли і у якої юридичної особи утворилися брухт та відходи кольорових металів)


Результати радіаційного контролю:

  • ПЕД __________ мкР/год.

  • ЩП ___________ β-част./хв. см2


Брухт та відходи кольорових металів пройшли дезактивацію і очищення від шкідливих речовин _________________________________

(заповнюється в разі необхідності в проведенні)
Зазначені брухт та відходи кольорових металів відповідають вимогам ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93), є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки.ПРИЙНЯВ ________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові )

ЗДАВ ________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові )

_____________________________________________

(підпис)

М.П.

_____________________________________________

(підпис)

М.П.