asyan.org
добавить свой файл
1
Інструкція користувача системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк»

для продукту «Депозит на картку MasterCard World»

(щодо встановлення та/або зміни Клієнтського незнижувального залишку по рахунку в СДО«Інтернет-Банк»)

 1. Для встановлення або зміни «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» необхідно перейти у меню «Деталі рахунку» шляхом натискання на відповідний номер рахунку (мал. 1).

c:\workflow\депозити\нзк скрины\31.bmp

(мал. 1)

 1. Поточна інформація щодо розміру встановленого «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» відображено у полі «Незнижувальний залишок» (мал. 2).

c:\workflow\депозити\нзк скрины\26.bmp

(мал. 2)

 1. Керування послугою відбувається за допомогою відповідного меню (мал. 3). (НЗК – Незнижувальний залишок Клієнта).

27

(мал. 3)

 1. Зміна розміру «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку»:  1. Для встановлення нового розміру «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» необхідно перейти у відповідне меню (мал. 4) шляхом натискання кнопки 13.  1. У меню, що відкрилось, необхідно зазначити розмір «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» у відповідному полі (мал. 4). Сума зазначається в гривнях, мінімальне значення 0,01 грн. (одна копійка), максимальне значення 99 999 999,99 грн. Копійки зазначаються через кому, не більше двох знаків (Наприклад 95,50 грн.).

c:\workflow\депозити\нзк скрины\14.bmp

(мал. 4)

  1. Для повернення у меню «Деталі рахунку» необхідно натиснути кнопку 15. У такому випадку запит на зміну «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» буде скасовано.  1. Для продовження процедури встановлення нового розміру «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» необхідно натиснути кнопку 16. Після чого буде виконано перехід у меню підтвердження нового значення одноразовим паролем (мал. 5), який буде надіслано у СМС повідомленні на номер мобільного телефону зазначений для отримання повідомлень з СДО «Інтернет-Банк».

c:\workflow\депозити\нзк скрины\17.bmp

(мал. 5)

  1. Для повернення на попередній крок необхідно натиснути кнопку 15.  1. Для підтвердження процедури встановлення нового розміру «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» після зазначення одноразового паролю необхідно натиснути кнопку 16. У разі успішного підтвердження виконання операції буде виконано автоматичний перехід у меню «Результат проведення операції» (мал. 6).

28

(мал. 6)

  1. Після успішної процедури зміни «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» нове значення набере чинності у відповідності до того, в яку сторону було створено новий запит*:   • Якщо нове значення «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» більше за діюче на момент створення запиту – зміна відбудеться наступного робочого дня**.   • Якщо нове значення «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» менше за діюче на момент створення запиту – зміна відбудеться через чотирнадцять днів***. 1. Перегляд активних запитів на зміну «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку»:  1. Для перегляду інформації по запланованих запитах на зміну «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» необхідно натиснути кнопку 11 у меню «Деталі рахунку» для переходу у відповідний розділ (мал. 7).

c:\workflow\депозити\нзк скрины\29.bmp

(мал. 7)

  1. У меню «Активні не знижувальні залишки» наведено наступну інформацію:

   • Дата ініціалізації – фактична дата формування запиту;

   • Запланований НЗК – сума запланованого розміру «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку»;

   • Запланована дата виконання – запланована дата виконання запиту. 1. Перегляд активних запитів на зміну «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку»:

  1. Для перегляду інформації по виконаних запитах на зміну «Клієнтського незнижувального залишку по рахунку» необхідно натиснути кнопку 12 у меню «Деталі рахунку» для переходу у відповідний розділ (мал. 8).

c:\workflow\депозити\нзк скрины\30.bmp

(мал. 8)

  1. У меню «Історія НЗК» наведено наступну інформацію:


* Якщо Клієнт створив декілька запитів на зміну «Клієнтського не знижувального залишку по рахунку» системою буде оброблено тільки останній, попередні запити будуть ігноруватись.

** Якщо Клієнт зазначив новий розмір «Клієнтського не знижувального залишку по рахунку», що дорівнює діючому на момент створення запиту, такий запит буде ігноруватись.

*** Якщо дата змін припадає на вихідний/ святковий день, то такі зміни вступають в силу наступного робочого дня.