asyan.org
добавить свой файл
1
Стан забруднення атмосферного повітря

Інформація про стан забруднення атмосферного повітря

в м. Херсон в грудні 2008 року


Спостереження за повітрям міста проводились на 4-х постах спостереження забруднення (далі – ПСЗ).

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі м. Херсон перевищували середньодобову гранично допустиму концентрацію (далі – ГДК) по діоксиду азоту в 2,72 рази, по формальдегіду в 1,57 рази по інших контролюючих домішках середньомісячні концентрації знаходяться в межах норми.

Максимальні концентрації перевищували максимально разову ГДК по: діоксиду азоту – в 2,8-4,7 рази; фенолу – в 1,2-2,0 рази; по оксиду вуглецю – в 1,2 рази. Повторюваність цих випадків в цілому по місту становила: по діоксиду азоту – 45%, по оксиду вуглецю – 0,5%, по фенолу – 8%.

У порівнянні з відповідним місяцем минулого року концентрації основних забруднюючих речовин знизились по оксиду азоту, формальдегіду та оксиду вуглецю, по інших домішках суттєвих змін немає.
Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин

у кратності ГДК за грудень 2008 року


Домішки

По постах спостереження ПСЗ

По місту

Пост № 1

Пост № 2

Пост № 5

Пост № 6

Звітний місяць цього року

Попередній місяць

Відповідний місяць минулого року

Пил
0,66

0,06

0,73

0,49

0,43

0,41

Діоксид сірки


0,31

0,36

0,26

0,24

0,29

0,23

0,3

Оксид вуглецю

0,16

0,09

0,09

0,53

0,22

0,33

0,49

Діоксид азоту

4,5

1,75

2,25

2,4

2,72

2,88

4,56

Оксид азоту
0,830,83

1,83

1,67

Фенол

2,3
0,93

1

1,41

1,55

1,58

Формальдегід

1,6

1,5

1,5

1,67

1,57

2,4

2,98

Адреси постів: № 1 – вул. Залаегерсег; № 2 – залізничний вокзал;

5 – вул. Лавреньова, насосна станція; № 6 – пл. Перемоги.
Стан забруднення водних об’єктів
Довідка

про стан забруднення Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області за ІV квартал 2008 року.

Контроль стану забруднення поверхневих вод Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області лабораторією спостережень за забрудненням поверхневих вод суші ГМО «Нова Каховка» проводився в 2 пунктах контролю Каховського водосховища - м. Берислав, 2 км нижче міста 0,5 ширини водосховища та смт Велика Лепетиха, в межах смт, на 5 пунктах контролю нижнього Дніпра – м. Нова Каховка, в межах міста 0,02 ш.р.; м. Нова Каховка, 1 км нижче міста, 0,02 ш.р.; с. Садове, 1,2 км нижче села, 0,9 ш.р.; м. Херсон, 1 км вище міста, 0,9 ш.р.; м. Херсон в межах міста 0,5 ш.р.Згідно плану у четвертому кварталі 2008 року було відібрано 67 проб води і виконано 1811 визначень.

Основну частину мінерального складу вод Каховського водосховища та Нижнього Дніпра складають гідрокарбонати, сульфати, хлориди, катіони кальцію, калію, натрію, магнію. По результатам проведених аналізів у ІV кварталі 2008 року в поверхневих водах вміст хлоридів складає 45,2 – 46,9 мг/дм³, сульфатів 49,9 – 51,4 мг/ дм³, що значно менше ГДК і відповідає рівню багаторічних значень. Вміст кальцію знаходиться в межах значно нижчих ГДК і складає 49,7 - 51,3 мг/ дм³, при ГДК 150 мг/ дм³. Твердість загальна не перевищує середніх багаторічних даних для осінньо-зимового періоду року і складає 4,28 – 4,39 мг-екв/дм³.

Кисень є одним з найважливіших факторів біологічної продуктивності водойми. Його вміст разом з іншими умовами регулює розвиток живих організмів. Вміст розчиненого кисню у жовтні - грудні становить 8,23 - 9,67 мг/дм³. Біологічне споживання кисню (БСК5) у ІV кварталі 2008 року не відрізняється від значень ІV кварталу 2007 р і дорівнює БСК5 3,22 -3,56 мг/дм³. Хімічне споживання кисню (ХСК)- в межах багаторічних значень і дорівнює 22,0—26,0 мг/дм³.

Одним з критеріїв якості поверхневих вод є вміст азоту у різних формах. В водах Каховського водосховища та нижнього Дніпра в осінній період максимальний вміст азоту нітратного складає 0,35 мг/дм³ (ГДК-9,0 мг/дм³), азоту нітритного – 0,015 мг/дм³ (ГДК-0,02мг/дм³), азоту амонійного – 0,37 мг/дм³ (ГДК – 0,39мг/дм³), це не перевищує ГДК та відповідає середнім багаторічним значенням.

Нафтопродукти, феноли, важкі метали відносяться до числа найбільш розповсюджених і шкідливих речовин, які забруднюють поверхневі води. Результати аналізів проб води показали, що вміст вуглеводнів у воді незначний і коливається в межах 0,01-0,02 мг/дм³, (ГДК 0,05 мг/ дм³).

Концентрація іонів хрому шестивалентного в пунктах контролю Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області у ІV кварталі 2008 року коливається від 0,001 до 0,002 мг/дм³(ГДК 0,001 мг/ дм³,), що перевищує ГДК у 2 рази. Вміст фенолів 0,001-0,002 мг/ дм³- у 2 рази (ГДК- 0,001 мг/дм³). Вміст АСПАР становить у ІV кварталі 2008 року 0,01 - 0,02 мг/ дм³ і не перевищує ГДК (0,10 мг/ дм³).

Екстремально високих забруднень хімічними сполуками поверхневих вод в пунктах контролю Каховського водосховища та нижнього Дніпра у ІV кварталі 2008 року не спостерігалося.