asyan.org
добавить свой файл
1

Стан забруднення атмосферного повітря

Інформація про стан забруднення атмосферного повітря

в м. Херсоні в грудні 2007 року.Спостереження за повітрям міста проводились на чотирьох постах. Середньомісячні концентрації шкідливих речовин перевищували середньодобову гранично допустиму концентрацію: по оксиду азоту в 1,67 рази, по діоксиду азоту в 4,75 рази, по фенолу в 1,59 рази, по формальдегіду в 2,98 рази, по інших домішках середньомісячні концентрації в межах норми.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин перевищували максимально разову ГДК: по пилу –в 2,0 рази, по діоксиду азоту – в 3-5,6 рази, по фенолу – в 1,6-2,2 рази, по формальдегіду – в 1,0 рази. Повторюваність цих випадків в цілому по місту становила: по пилу – 0,7%, по діоксиду азоту – 83,3%, по фенолу – 9,7%, по формальдегіду – 0,5%.
В останні місяці найбільш забрудненим по діоксиду азоту та формальдегіду є пост №5, розташований на вул. Лавреньова.

У порівнянні з листопадом 2007р. концентрації забруднюючих речовин збільшились по усіх домішках, крім фенолу.
Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин

в атмосферному повітрі (в кратності ГДК)

Домішки

По постах спостереження

Середнє

Номери постів


За

звітний місяць

За попередній місяць

1

2

5

6

Пил
0,52

0,19

1,0

0,57

1,09

Діоксид сірки

0,26

0,34

0,34

0,26

0,30

0,38

Оксид вуглецю

0,17

0,34

0,42

0,99

0,48

0,52

Діоксид азоту

3,0

4,0

6,50

4,75

4,56

4,06

Оксид азоту
1,671,67

1,50

Фенол

1,13
1,57

2,07

1,59

1,50

Формальдегід

2,57

3,33

3,20

2,83

2,98

3,08


Адреси постів: №1 вул. Залаегерсег, №2 пр. Ушакова, №5 вул. Лавреньова, №6 площа Перемоги

Стан забруднення поверхневих вод


Довідка

про стан забруднення Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області за ІV квартал 2007 року.
Контроль стану забруднення поверхневих вод Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області лабораторією спостережень за забрудненням поверхневих вод суші ГМО «Нова Каховка» проводився в одному пункті контролю Каховського водосховища - м. Берислав, 2 км нижче міста 0,5 ширини водосховища та на 5 пунктах контролю нижнього Дніпра – м. Нова Каховка, в межах міста 0,02 ш.р.; м. Нова Каховка, 1 км нижче міста, 0,02 ш.р.; с. Садове, 1,2 км нижче села, 0,9 ш.р.; м. Херсон, 1 км вище міста, 0,9 ш.р.; м. Херсон в межах міста 0,5 ш.р. За четвертий квартал 2007 року було відібрано 19 проб води і викона- но 539 визначень.

Основну частину мінерального складу вод Каховського водосховища та Нижнього Дніпра складають гідрокарбонати, сульфати, хлориди, катіони кальцію, калію, натрію, магнію. По результатам проведених аналізів у ІV кварталі 2007 року в поверхневих водах вміст хлоридів складає 44,6 - 48,1 мг/дм³, сульфатів 49,0 - 51,9 мг/ дм³, що значно менше ГДК і відповідає рівню багаторічних значень. Вміст кальцію знаходиться в межах значно нижчих ГДК і складає 49,7 - 51,3 мг/ дм³, при ГДК 150 мг/ дм³. Твердість загальна не перевищує середніх багаторічних даних для осінньо-зимового періоду року і складає 4,23 – 4,48 мг-екв/дм³.

Кисень є одним з найважливіших факторів біологічної продуктивності водойми. Його вміст разом з іншими умовами регулює розвиток живих організмів. Вміст розчиненого кисню у жовтні - грудні становить 8,08 - 9,37 мг/дм³. Біологічне споживання кисню (БСК5) у ІV кварталі 2007 року не відрізняється від значень ІV кварталу 2006 р і дорівнює БСК5 3,22 -3,56 мг/дм³. Хімічне споживання кисню (ХСК)- в межах багаторічних значень і дорівнює 26,3—29,2 мг/дм³.

Одним з критеріїв якості поверхневих вод є вміст азоту у різних формах. В водах Каховського водосховища та нижнього Дніпра в осінній період максимальний вміст азоту нітратного складає 0,35 мг/дм³ (ГДК-9,0 мг/дм³), азоту нітритного – 0,015 мг/дм³ (ГДК-0,02мг/дм³), азоту амонійного – 0,35 мг/дм³ (ГДК – 0,39мг/дм³), це не перевищує ГДК та відповідає середнім багаторічним значенням.

Нафтопродукти, феноли, важкі метали відносяться до числа найбільш розповсюджених і шкідливих речовин, які забруднюють поверхневі води. Результати аналізів проб води показали, що вміст вуглеводнів у воді незначний і коливається в межах 0,01-0,02 мг/дм³, (ГДК 0,05 мг/ дм³).

Концентрація іонів хрому шестивалентного в пунктах контролю Каховського водосховища та нижнього Дніпра в межах Херсонської області у ІV кварталі 2007року коливається від 0,002 до 0,004 мг/дм³(ГДК 0,001 мг/ дм³,), що перевищує ГДК у 2-4 рази. Вміст фенолів 0,001-0,002 мг/ дм³- у 2 рази (ГДК- 0,001 мг/дм³). Вміст АСПАР становить у ІV кварталі 2007 року 0,01 - 0,03 мг/ дм³ і не перевищує ГДК (0,10 мг/ дм³).

Екстремально високих забруднень хімічними сполуками поверхневих вод в пунктах контролю Каховського водосховища та нижнього Дніпра у ІV кварталі 2007 року не спостерігалося.