asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАЯВА

на укладення угоди фінансового лізингу

для фізичної особи


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА

ПІБ …………………………………………………………………………………………………………………….………….

Для жінок – дівоче прізвище ……………………………………………………………………………………………………

Дата та місце народження ………………………………………………………………………………………………………

Ідентифікаційний номер ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟

Паспорт, серія ∟ ∟ № ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ , дата видачі ∟ ∟ /∟ ∟ /∟ ∟ ∟ ∟

Ким виданий …………………………………………………………………………………………………………………….

Адреса реєстрації (прописки) ………………………………………………………………………………………………….

Фактична адреса проживання ....................................................................................................................................................

Телефон домашній ………………………………; робочий ...……………………; мобільний….……….…..……………..

інший контактний ……………………………….

Сімейний стан:

□ не одружений/незаміжня; □ шлюб; □ шлюбний контракт; □ незареєстрований шлюб; □ розведений(-а); □ вдівець/вдова

Діти: □ є (скільки……….. , вік …………………………………..…….); □ немає

Освіта ……………………………............................; Спеціальність………………………………………………………......

Навчальний заклад……………………………………………………………………………………………………………....

Зайнятість:

□ власник; □ найманий співробітник; □ студент; □ пенсіонер; □ безробітний

Теперішнє місце роботи:

Назва підприємства …………………………………………………………………………………………………………….

Сфера діяльності…………………………………………………..……………………………………………………………

Адреса: юридична………………………………………………………………………………………………………………

фактична ……………………………………………………………………………………………………………...

Приблизний оборот підприємства (в рік): □ до 2 млн. грн.; □ 2-5 млн. грн.; □ 5-10 млн. грн.; □ більше 10 млн. грн.

Телефон…………………………; Кількість співробітників…………; Термін роботи в даній організації ………………

Посада……………………………………………………………………; досвід роботи на цій посаді…………………….

Попереднє місце роботи:

Назва підприємства ………………………………………………; Сфера діяльності ……………………………………...

Посада……………………………………………………………………; Досвід роботи в даній організації ..…………….


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНУ

ПІБ …………………………………………………………………………………………………………………….………….

Для жінок – дівоче прізвище ……………………………………………………………………………………………………

Ідентифікаційний номер ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟;

Паспорт, серія ∟ ∟ № ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ , дата видачі ∟ ∟ /∟ ∟ /∟ ∟ ∟ ∟

Ким виданий …………………………………………………………………………………………………………………….

Дата та місце народження ……………………………………………………………………………………………………...

Адреса реєстрації (прописки) ………………………………………………………………………………………………….

Фактична адреса проживання ....................................................................................................................................................

Телефон домашній ………………………………; робочий ...……………………; мобільний….……….…..……………..

інший контактний ……………………………….

Теперішнє місце роботи:

Назва підприємства ………………………………………………; Сфера діяльності ……………………………………...

Посада……………………………………………………………………; Досвід роботи в даній організації ..…………….
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУЧИТЕЛЯ

ПІБ …………………………………………………………………………………………………………………….………….

Для жінок – дівоче прізвище ……………………………………………………………………………………………………

Ідентифікаційний номер ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟;

Паспорт, серія ∟ ∟ № ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ , дата видачі ∟ ∟ /∟ ∟ /∟ ∟ ∟ ∟

Ким виданий …………………………………………………………………………………………………………………….

Дата та місце народження ……………………………………………………………………………………………………...

Адреса реєстрації (прописки) ………………………………………………………………………………………………….

Фактична адреса проживання ....................................................................................................................................................

Телефон робочий ...……………………; мобільний….……..……………..; інший контактний …………………………..

Місце роботи:

Назва підприємства ………………………………………………; Сфера діяльності ……………………………………...

Посада……………………………………………………………………; Досвід роботи в даній організації ..…………….


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЛІЗИНГУ


Найменування, модель
Технічні характеристики
Мета використання
Пробіг/моторесурс за рік
Ціна за одиницю
Кількість, шт.
Загальна вартість, з ПДВ


БАЖАНІ УМОВИ ЛІЗИНГОВОГО ДОГОВОРУ:


Строк лізингу
Розмір авансового платежу (сума або %)
Періодичність сплати лізингових платежів (щомісяця, щокварталу, тощо)
Територія використання Предмету лізингу


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОДАВЦЯ (ПОСТАЧАЛЬНИКА) ПРЕДМЕТУ ЛІЗИНГУ


Назва компанії
Адреса, код ЄДРПОУ
Телефон/факс
ПІБ представника продавця

Особисті відомості

Інформація про доходи

Місячний доход

Заявник

Члени його сім’ї

Поручитель

Основна з/п


Доходи від здачі в оренду


Інші доходи


Інші доходи


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАТКИ

Витрати в місяць

Заявник

Члени його сім’ї

Поручитель

Поточні витрати


Комунальні послуги


Оренда


Страхові платежі


Кредити


Навчання


Інше


ВЛАСНІСТЬ

Нерухомість

Що саме

Загальна площа

Рік побудови

Адреса

Ринкова вартість


Транспорт

Марка, модель

Рік випуску

Держ. номер

Ринкова вартість

Інше майно:

Що саме

Вартість

Банківські рахунки

Банк

Номер рахунку

Сума (якщо депозит) і валюта

Вид рахунку (строковий депозит, депозит до запитання, поточний, картковий …)

Досвід в отриманні кредитів (за останні три роки), обов’язково вказати поточні кредити:


Банк/

організація/

приватна особа

Дата

отримання

кредиту

Дата

повернення

(по договору)

Дата

повернення

(фактична)

Річна відсоткова

ставка

Сума і валюта кредиту

(грн./$)

Інша інформація:

1. Чи є у Вас зобов’язання перед третіми особами? ……………………………………………………………………………..

2. Чи притягалися Ви коли-небудь до кримінальної відповідальності? ………………………………………………………..

3. Чи приймали/приймаєте Ви участь у судових процесах у будь-якій якості? ……………………………………………….

4. Чи існують або існували в минулому рішення суду про обмеження дієздатності Вас, Поручителя або будь кого з Вашої сім’ї?........................................................................................................................................................................................

5. Чи існують обставини, які (або за умови настання яких) можуть вплинути на виконання сторонами зобов’язань за угодою фінансового лізингу? ……………………………………………………………………………………………………..Перелік документів, що надаються на розгляд ТОВ «ВіЕйБі Лізинг»1

1

Паспорт
2

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру
3

Свідоцтво про одруження
4

Довідка з місця роботи про розмір заробітної плати за останні 6 міс.
5

Посвідчення водія (при наявності)
6

Копія трудової книжки, завірена підписом керівника та печаткою підприємства та трудовий договір/контракт (при наявності)
7

Довідки з банків про відсутність/наявність заборгованості по кредитам, з наведенням строків користування і залишку заборгованості, станом на дату подання заяви на укладення договору фінансового лізингу.

Цим Заявник підтверджує, що надані вище відомості є достовірними, повними та дійсними, та водночас уповноважує ТОВ “ВіЕйБі Лізинг” вимагати и одержувати у будь-якому вигляді інформацію про Заявника або його представників від будь-яких третіх осіб. У випадку надання недостовірних даних Заявник несе відповідальність згідно діючого законодавства, а ТОВ “ВіЕйБі Лізинг” має право в односторонньому порядку розірвати договір фінансового лізингу, який буде укладено на підставі даної Заяви.

Заявник також підтверджує свою готовність додатково надати ТОВ “ВіЕйБі Лізинг” будь-яку інформацію та документи, необхідні для аналізу Заявника та укладення договору фінансового лізингу.


…………………………………….. ……………………………………….

підпис П.І.Б.

1 Документи надаються в оригіналі або у вигляді копій, завірених підписом, крім банківських довідок. У випадку поруки фізичної особи, поручитель надає ті ж самі документи, що й Заявник. Якщо поручителем виступає юридична особа, поручитель надає документи, відповідно до заяви на укладення угоди фінансового лізингу юридичної особи.