asyan.org
добавить свой файл
1
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Правлiння

Літвін Денис Васильович

ВА 041979 10.01.1996 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВД України в Донецькій області
0

0

0

0

0

0

Член Правлiння - Директор департаменту фiнансiв

Прокопенко Андрiй Володимирович

МН 565754 27.06.1997 Київським РВХМЦ УМВС України в Харкiвськiй областi
0

0

0

0

0

0

Член Правлiння - Директор департаменту з технiчної та економiчної пiдтримки

Юдiн Артем Сергiйович

ЕО 128228 11.04.1996 Корабельним РВМ МУУМВС України в Миколаївьскiй обл.
0

0

0

0

0

0

Член Правлiння - Директор департаменту по виробництву та ремонтним роботам

Жан Жака Фiлiпа Вандерстiн

05СR 51919 28.02.2006 префектурой Жанте-Вьен
0

0

0

0

0

0Член Наглядової Ради

Поль Давiд Вiжняк

05RT 37148 08.04.2005 префектура полiцiї Парижу

05.11.2007

1

0,0000041

1

0

0

0

Член Наглядової Ради

Слободянюк Василь Федорович

НС 041091 11.04.1996 Ватутiнський МВ УМВС Черкаської обл.
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Жубер Олiв'ї Клод

06AP 22679 18.08.2006 субпрефектурой Лiбурн Францiя

05.11.2007

1

0,0000041

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Жюл'єн Олiв'є Бернар Марi

05RХ 64077 06.04.2006 префектурой м. Шарент

05.11.2007

1

0,0000041

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Майборода Лариса Iванiвна

- - -
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Моро Брiджит Анна Марi

05FP 531309 02.01.2006 Полiцейською префектурою Жонзака

05.11.2007

1

0,0000041

1

0

0

0

Член Наглядової Ради

Кабi Дамiен Жан Теофiл

09 АР 41577 14.04.2009 Генеральним консульством Францiї в Атлантi, Джоржiя, США
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Мутерд Нiколя Християн Марi

03 TD 37741 09.09.2003 Полiцейською префектурою Парижу

05.11.2007

1

0,0000041

1

0

0

0

Усього

70326

0,2871622

70326

0

0

0