asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота

ТЕМА: Інтерфейс програми.Робота з константами.

МЕТА: Навчити учнів налагоджувати програму на потреби певного підприємства

ТИП УРОКУ: урок формування навичок

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ: лабораторна робота

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інструктивні матеріали, комп'ютер з програмою 1С: Торгівля+Склад.
СТРУКТУРА УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Перевірка присутності учнів

Короткий інструктаж по оформленню лабораторної роботи


2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАННЬ

   1. Для чого призначені константи в програмі?

   2. Яку структуру має вікно довідника констант?

   3. Як можна швидко знайти необхідну константу?

   4. Як можна змінити значення констант?

   5. Як можна змінити список довідника, що пропонується для вибору значень констант?

   6. Чи можна змінити код та назву константи в режимі «1С: Предприятие»?

3. ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Запуск програми

Відкрийте інформаційну базу в монопольному режимі. Для цього в діалозі «Запуск 1С:Предприятия»:

 • оберіть режим «1С:Торгівля+Склад»;

 • увімкніть прапорець в полі «Монопольно»;

 • оберіть інформаційну базу;

 • натисніть кнопку «ОК».

На екрані з’явиться діалог «Авторизация доступа»:

 • у полі «Пользователь» введіть ім’я користувача;

 • у полі «Пароль» введіть пароль;

 • натисніть кнопку «ОК».

Примітка: В навчальній програмі пароль відсутній, тому просто натисніть кнопку «ОК».

На екрані з’явиться вікно програми, що має типову для Windows-програм будову.

Робота з константами

Значення констант зберігаються в довідникові, який можна вивести на екран командою «Константы» з меню «Операции»

Пошук константи у списку

Для того, щоб швидко знайти в списку констант необхідну, можна виконати такий алгоритм:

Зміна значення константи

У режимі «1С: Предприятие» можна змінювати лише значення констант. Коди та назви констант у цьому режимі не доступні для зміни.

Є три види полів значень констант, які відрізняються способом заповнення:

 • поле, значення якого можна змінити шляхом вибору зі списку довідника;

 • поле, значення якого можна змінити шляхом вибору із фіксованого списку;

 • поле, значення якого можна змінити введенням даних з клавіатури.

Для того, щоб змінити значення константи можна виконати такий алгоритм:

 • двічі клацнути мишею в полі «Значение» тієї константи, значення якої потрібно змінити;

 • якщо значення константи вводиться з клавіатури в полі «Значение» з’явиться курсор, після чого можна набрати нове значення;

 • якщо значення константи обирається із фіксованого списку, в полі «Значение» з’явиться список, з якого можна здійснити вибір;

 • якщо значення константи обирається зі списку довідника, в правому куті поля «Значение» з’явиться кнопка для виведення списку;

 • натисніть кнопку для виведення списку;

 • виберіть нове значення константи із списку, що з’явиться, двічі клацнувши по ньому мишею.


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ.

Завдання 1. Знайомство з інтерфейсом програми

 1. Запустіть програму.

 2. Познайомтесь з будовою вікна програми.

 3. Згорніть вікно програми.

 4. Розгорніть вікно програми на весь екран.

 5. Познайомтесь з меню програми.

 6. Виведіть на екран план рахунків.

 7. Виведіть на екран довідник констант.

 8. Згорніть вікно плану рахунків.

 9. Розташуйте вікна плану рахунків та довідника констант так, щоб можна було одночасно переглядати інформацію в обох вікнах.

 10. Закрийте відкриті вікна.

 11. Зробіть висновки.

Завдання 2. Робота з константами

 1. Відкрийте довідник констант.

 2. Змініть значення констант: «Директор»; «Магазин по умолчанию»; «НДС по умолчанию»; «Поставщик по умолчанию»; «Запрашивать количество»; «Использовать ли скидку».

 3. Спробуйте змінити значення решти констант.

 4. Спробуйте змінити код константи.

 5. Спробуйте змінити назву константи.

 6. Зробіть висновки.


4. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ ЗА ПК

5. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЗАХИСТ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

6. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ З ІНСТРУКЦІЯМИ

7. ФРОНТАЛЬНА БЕСІДА

 1. Для чого призначені константи в програмі?

 2. Яку структуру має вікно довідника констант?

 3. Як можна швидко знайти необхідну константу?

 4. Як можна змінити значення констант?

 5. Як можна змінити список довідника, що пропонується для вибору значень констант?

 6. Чи можна змінити код та назву константи в режимі «1С: Предприятие»?

8. індивідульна робота з учнями
 1. Первірка зошитів

 2. Виставлення оцінок