asyan.org
добавить свой файл
1


ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

від ___ липня 2012 року № ____

ІНСТРУКЦІЯ


про роботу з громадськими формуваннями з охорони

державного кордону
І. Загальні положення

  1. Громадські формування з охорони державного кордону (далі – громадські формування), що створені у відповідності до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” які здійснюють свою діяльність у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, є елементом участі громадськості у забезпеченні захисту національних інтересів України у сфері безпеки державного кордону України, демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами.

  2. Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, законів України “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, інших нормативно-правових актів.

  3. Ця Інструкція регламентує діяльність органів та уповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо організації, спрямування та контролю повсякденної діяльності (далі – діяльності) громадських формувань, порядок підготовки та залучення їх членів до виконання завдань з охорони державного кордону.

  4. Організація діяльності громадських формувань полягає у визначенні форм та способів їх застосування в охороні державного кордону із врахуванням специфіки місцевих умов, плануванні спільно з керівними і виконавчими органами (штабами, координаційними радами, правліннями) громадських формувань (далі – керівні органи) порядку використання їх членів на певний період, узагальненні проведених заходів та підбитті підсумків діяльності.

  5. Спрямування діяльності громадських формувань полягає в проведенні органами охорони державного кордону та уповноваженими посадовими особами підрозділів охорони державного кордону спільно з керівними органами громадських формувань заходів з організації їх діяльності з виконання завдань з охорони державного кордону.

  6. Контроль за діяльністю громадських формувань здійснюється уповноваженими посадовими особами Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних управлінь, органів на підставі службового завдання та підрозділів охорони державного кордону під час:

спільного патрулювання і виставлення спільних прикордонних нарядів в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги;

проведення спільного огляду на маршрутах можливого руху порушників законодавства України про державний кордон, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном України місцевості;

виконання конкретних доручень керівника відповідного підрозділу охорони державного кордону;

спільного з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування заслуховування повідомлень і звітів керівників громадських формувань.

ІІ. Діяльність органу охорони державного кордону у роботі

з громадськими формуваннями

  1. Орган охорони державного кордону у наказі про організацію оперативно-службової діяльності на певний період визначає:

загальні підходи та порядок використання громадських формувань в охороні державного кордону на ділянці відповідальності, залежно від специфіки завдань, що виконуються;

порядок здійснення контролю за організацією діяльності громадських формувань посадовими особами підрозділів охорони державного кордону.

  1. Штаб (головний відділ охорони державного кордону) органу охорони державного кордону:

розробляє підходи та порядок залучення громадських формувань до охорони державного кордону та опрацьовує рекомендації щодо їх застосування;

надає пропозиції до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо створення, організації та здійснення діяльності громадських формувань;

організовує розроблення програми підготовки членів громадських формувань, яких плюється залучити до охорони державного кордону вперше;

координує діяльність підрозділів охорони державного кордону із залучення членів громадських формувань до охорони державного кордону, взаємодіє з асоціаціями громадських формувань;

здійснює контроль за роботою посадових осіб підрозділів охорони державного кордону з громадськими формуваннями та залученням їх членів до виконання завдань з охорони державного кордону, надає їм методичну та практичну допомогу;

контролює організацію використання членами громадських формувань під час охорони державного кордону технічних та спеціальних засобів;

узагальнює та аналізує результати застосування в охороні державного кордону громадських формувань та опрацьовує пропозиції щодо удосконалення такої діяльності;

готує та направляє звіт з питань залучення членів громадських формувань до охорони державного кордону до регіонального управління у строки, визначені Адміністрацією Держприкордонслужби;

забезпечує підрозділи охорони державного кордону зразками документів та бланками протоколів і довідок про участь в охороні державного кордону.

  1. Оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону:

у разі виявлення серед членів громадських формувань осіб, які зловживають статусом члена громадського формування, доповідає про це начальнику органу охорони державного кордону;

вносить пропозиції щодо використання громадських формувань в охороні державного кордону та удосконалення їх діяльності.

  1. Відділи (сектора) по роботі з персоналом та підготовки персоналу органу охорони державного кордону:

спільно зі штабом (головним відділом охорони державного кордону) органу охорони державного кордону розробляють програму підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше;

здійснюють контроль за реалізацією програми підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше, та інших заходів, які проводяться щомісяця підрозділами охорони державного кордону з метою вивчення членами громадських формувань чинного законодавства України про державний кордон;

готують інформаційний матеріал про зміни у законодавстві України про державний кордон для доведення до відома членів громадських формувань;

подають матеріали до засобів масової інформації про діяльність громадських формувань і активну участь в охороні державного кордону їх членів;

спрямовують діяльність підрозділів охорони державного кордону із залучення громадських формувань до проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи з місцевим населенням;

забезпечують підрозділи охорони державного кордону матеріалами для проведення занять з членами громадських формувань, наочної агітації, бланками довідок про проходження правової та спеціальної підготовки.

  1. Під час виїздів до підрозділів охорони державного кордону, уповноважені посадові особи органів охорони державного кордону, при визначенні у службовому завданні, беруть участь у роботі з громадськими формуваннями, які зареєстровані та діють на ділянках відповідальності, через:

залучення членів громадських формувань до проведення тренувань зі спеціальних заходів по пошуку правопорушників;

проведення зустрічей з керівництвом громадських формувань з питань організації їх діяльності, підбиття підсумків, заохочення членів громадських формувань;

прийняття участі у проведенні правової та спеціальної підготовки та інших заходів з членами громадських формувань;

здійснення перевірки несення служби прикордонними нарядами, до складу яких включено членів громадських формувань;

участь в несенні служби прикордонних нарядів, до складу яких включено членів громадських формувань;

моніторинг громадської думки щодо ефективності роботи громадських формувань.

  1. За активну участь в охороні державного кордону начальник органу охорони державного кордону має право заохочувати членів громадських формувань відповідно до законодавства України.

За особливі заслуги члена громадського формування під час виконання свого громадського обов’язку та виявлення при цьому героїзму та мужності начальник органу охорони державного кордону за поданням начальника підрозділу охорони державного кордону в установленому порядку подає пропозиції про його нагородження державними нагородами України.

Заохочення членів громадських формувань здійснюється за клопотанням начальників підрозділів охорони державного кордону за певний період (квартал, півріччя, рік) або за конкретними фактами їх активної участі в охороні державного кордону.

  1. У разі виявлення в ході контролю систематичних порушень в діяльності громадського формування щодо невиконання вимог положення (статуту) та конкретних доручень керівника відповідного підрозділу охорони державного кордону, уповноважені посадові особи органу охорони державного кордону, за поданням начальника підрозділу охорони державного кордону, можуть ініціювати перед органом, що проводив реєстрацію даного громадського формування, чи прокурором, питання про заборону його діяльності.

ІІІ. Діяльність підрозділу охорони державного кордону у роботі з громадськими формуваннями

  1. Основними формами роботи уповноважених посадових осіб підрозділу охорони державного кордону з громадськими формуваннями є:

участь у засіданнях керівних органів громадських формувань з питань створення (припинення), організації та здійснення їх діяльності;

несення служби у прикордонних нарядах спільно з членами громадських формувань;

контроль за виконанням поставлених завдань та чергуванням членів громадських формувань;

координація та контроль діяльності громадських формувань під час участі їх у заходах, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень;

організація співпраці дільничних інспекторів прикордонної служби та членів громадських формувань;

організація та проведення правової, спеціальної підготовки з членами громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше, та інформувань членів громадських формувань;

участь у підбитті підсумків діяльності громадських формувань;

подання пропозицій про заохочення членів громадських формувань за активну участь в охороні державного кордону або за конкретними фактами припинення протиправної діяльності;

подання матеріалів у місцеві засоби масової інформації щодо висвітлення даних про діяльність громадських формувань та активну участь їх членів в охороні державного кордону.

  1. Начальник підрозділу охорони державного кордону:

організовує та спрямовує діяльність громадських формувань, які зареєстровані та діють на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону;

визначає конкретні доручення членам громадських формувань;

організовує роботу підлеглих і безпосередньо проводить з членами громадських формувань інформування, правову та спеціальну підготовку;

контролює рівень підготовки членів громадських формувань.

  1. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону у межах своєї компетенції:

взаємодіють з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ та асоціаціями громадських формувань з питань створення, організації та здійснення діяльності громадських формувань;

конкретизують завдання кожного громадського формування в межах завдань, визначених законодавством України у сфері охорони державного кордону, та беруть участь у плануванні спільних заходів;

організують роботу підпорядкованих посадових осіб підрозділу охорони державного кордону з громадськими формуваннями;

здійснюють постановку завдань окремим членам громадських формувань на виконання конкретних доручень;

здійснюють контроль за виконанням членами громадських формувань конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону;

приймають участь у несенні та перевірці несення служби прикордонних нарядів, до складу яких входять члени громадських формувань;

проводять організаційну роботу із залучення нових членів громадських формувань до виконання завдань з охорони державного кордону.

  1. Повноваження посадових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо роботи з громадськими формуваннями визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону в їх посадових обов’язках, виходячи із напрямів їх діяльності, особливостей ділянки відповідальності та обстановки, що склалася.

  2. Мета використання та відповідні завдання кожному громадському формуванню в охороні державного кордону визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону в рішенні на охорону державного кордону, що приймається щомісяця.

  3. Облік залучення членів громадських формувань до охорони державного кордону здійснюється старшим зміни прикордонних нарядів підрозділу охорони державного кордону у розділі “Виставлено прикордонних нарядів” Плану охорони державного кордону і здійснення прикордонного контролю зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби на відповідний період (далі – План охорони), за зразком, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

  4. Результати участі уповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України в несенні служби та перевірці несення служби прикордонних нарядів, до складу яких входять члени громадських формувань, обліковуються у додатку “Результати моніторингу державного кордону, контролюючих засобів, служби прикордонних нарядів та їх перевірки” Плану охорони.

  5. Для узгодження спільного з членами громадських формувань виконання завдань з охорони державного кордону, керівним органом громадського формування за пропозиціями начальника підрозділу охорони державного кордону складається графік чергування членів громадського формування (далі – графік чергування), на календарний місяць, за зразком, наведеним у додатку 2 до цієї Інструкції.

  6. Графік чергування розробляється керівним органом громадського формування у двох примірниках, які підписує керівник відповідного громадського формування та начальник підрозділу охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого зареєстроване громадське формування. Один з примірників графіка чергування зберігається у керівному органі громадського формування, другий – у начальника підрозділу охорони державного кордону, який після закінчення календарного місяця підшивається у справу як додаток до календарного плану оперативно-службової діяльності.

  7. Старший зміни прикордонних нарядів під час планування служби з охорони державного кордону уточнює у керівного органу громадського формування інформацію щодо залучення його членів до виконання завдань з охорони державного кордону відповідно до графіку чергування.

  8. Відомості про затримання осіб, виявлення порушення законодавства про державний кордон або підготовку до нього, отримані членами громадського формування, у тому числі під час виконання конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону, обліковуються у додатку “Результати моніторингу державного кордону, контролюючих засобів, служби прикордонних нарядів та їх перевірки” Плану охорони.

  9. На прохання члена громадського формування з метою отримання пільг, гарантій та компенсацій, передбачених законом, йому видається довідка про участь в охороні державного кордону за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

Загальний час участі члена громадського формування в охороні державного кордону складається на підставі обліків у розділі “Виставлено прикордонних нарядів” Плану охорони.

IV. Порядок використання громадських формувань

в охороні державного кордону

  1. Члени громадських формувань використовуються в охороні державного кордону підрозділом охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого вони зареєстровані та діють, відповідно до чинного законодавства України та актів Адміністрації Держприкордонслужби з питань організації і здійснення оперативно-службової діяльності.

  2. Члени громадського формування виконують завдання з охорони державного кордону в складі прикордонних нарядів або спільно з дільничними інспекторами прикордонної служби.

  3. Прикордонні наряди, до складу яких входять члени громадського формування, очолюють військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Під час несення служби старший прикордонного наряду керує діями членів громадського формування.

Забороняється включення членів громадського формування до прикордонних нарядів, що складаються тільки з військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які проходять стажування (курсантів, слухачів навчальних закладів), та військовослужбовців, які проходять службу в підрозділі менше ніж шість місяців.

  1. Визначення завдань прикордонним нарядам, до складу яких входять члени громадського формування здійснюється у підрозділі охорони державного кордону керівництвом підрозділу або старшим зміни прикордонних нарядів.

У разі значного віддалення підрозділу охорони державного кордону від місця реєстрації громадського формування або місця проживання його членів начальником підрозділу охорони державного кордону з керівним органом громадського формування попередньо узгоджується місце зустрічі прикордонного наряду із членами громадського формування, що призначені на чергування. У цьому разі уточнення завдань членам громадського формування здійснює старший прикордонного наряду.

Перед постановкою завдань посадова особа, яка визначає завдання, перевіряє у членів громадського формування наявність нарукавних пов’язок та посвідчень члена громадського формування.

  1. У разі потреби громадському формуванню на період чергування його членів або проведення цільових заходів підрозділами охорони державного кордону можуть надаватись на договірних засадах мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, інші предмети екіпіровки прикордонних нарядів.

  2. Під час чергування члени громадського формування, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, мають право застосовувати власні або видані на договірних засадах спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, які згідно з чинним законодавством України дозволені для придбання і використання (застосування) громадянами України.

За власним бажанням члена громадського формування під час виконання ним завдань з охорони державного кордону може використовуватися свій або інший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває.

  1. Завдання щодо спостереження за місцевістю в районах перебування членів громадського формування при здійсненні ними виробнично-господарської або приватної діяльності поблизу державного кордону та у місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону спільно з керівним органом громадського формування.

  2. У разі постійного перебування члена громадського формування на одній і тій самі ділянці сільської місцевості (маршруті) начальник підрозділу охорони державного кордону дає конкретні доручення, як правило, з метою ведення спостереження за окремою ділянкою місцевості (об’єктом), виявлення умов та причин, які можуть призвести до протиправної діяльності на визначеній ділянці державного кордону, а також перевірки у громадян документів, що посвідчують їх особу, після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена громадського формування.

Виконання членами громадських формувань конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону не планується і не обліковується. Допускається ведення обліку виконання конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону членами громадського формування з метою ведення спостереження за місцем його роботи (лісники, пастухи, сторожі, чергові причалів, маяків тощо). Зазначений облік ведеться в Плані охорони як чергування члена громадського формування.

  1. Члени громадських формувань залучаються до участі у проведенні роз’яснювальної та профілактичної роботи серед місцевого населення контрольованих прикордонних районів з метою формування позитивної громадської думки щодо діяльності Державної прикордонної служби України та необхідності надання допомоги її особовому складу в охороні державного кордону.

Члени громадських формувань можуть брати участь у роз’яснювальній роботі шляхом проведення бесід, інформувань серед різних категорій громадян спільно з особовим складом Державної прикордонної служби України або самостійно.

  1. У разі доставляння членами громадських формувань у підрозділ охорони державного кордону осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції Держприкордонслужби, протокол про адміністративні правопорушення, крім правопорушень, визначених у абзаці другому пункту 9 частини першої ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складається посадовими особами підрозділу охорони державного кордону.

  2. У разі самостійного виявлення ознак правопорушення на державному кордоні члени громадського формування повідомляють уповноважених осіб підрозділу охорони державного кордону та вживають заходів до збереження ознак здійсненого правопорушення.

  3. Перевірка несення служби прикордонними нарядами, до складу яких входять члени громадського формування, здійснюється офіцерами підрозділу охорони державного кордону самостійно або спільно з представниками керівного органу громадського формування, при цьому опитування складу прикордонного наряду з числа особового складу підрозділу охорони державного кордону проводиться окремо від членів громадського формування.

Перевірка несення служби членами громадського формування, які входять до складу прикордонних нарядів, представниками керівного органу цих формувань здійснюється тільки у присутності офіцера підрозділу охорони державного кордону.

Перевірка виконання поставлених завдань членам громадського формування, які самостійно виконують конкретні доручення начальника підрозділу охорони державного кордону, здійснюється офіцерами уповноваженими начальником підрозділу охорони державного кордону самостійно.

  1. Порядок доповіді членами громадського формування про результати участі в охороні державного кордону уповноваженими посадовим особам підрозділу охорони державного кордону визначається керівним органом громадського формування спільно з начальником підрозділу охорони державного кордону.

Повернення членів громадського формування після закінчення чергування у підрозділ охорони державного кордону для доповіді про результати чергування, якщо вони не отримували в підрозділі охорони державного кордону спеціальних засобів та інших предметів екіпіровки, не є обов’язковим.

V. Порядок підготовки та інформування членів

громадських формувань

  1. Підготовка членів громадських формувань, яких планується залучити до виконання завдань з охорони державного кордону вперше, організовується та проводиться уповноваженими посадовими особами підрозділу охорони державного кордону. Така підготовка проводиться з членами громадського формування відповідно до списку, поданого керівним органом громадського формування у зручний для членів громадського формування та попередньо узгоджений з керівним органом громадського формування час. Тривалість підготовки не може бути менше ніж один і більше трьох місяців.

  2. Підготовка здійснюється за напрямами:

5.2.1. Правова підготовка:

правова основа діяльності та засади організації громадських формувань;

основні завдання, права та обов’язки громадських формувань та їх членів у сфері охорони державного кордону;

законодавство України, що регулює режим державного кордону, прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон, та документи, що регламентують встановлення державного кордону на певній ділянці;

порядок в’їзду і перебування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.

5.2.2. Спеціальна підготовка:

основні способи діяльності громадських формувань під час охорони державного кордону;

порядок застосування членами громадських формувань заходів фізичного впливу і спеціальних засобів;

тактика дій порушників законодавства України про державний кордон та їх демаскуючі ознаки;

підстави та порядок перевірки членом громадського формування документів, що посвідчують особу;

дії члена громадського формування під час виявлення та затримання порушників законодавства України про державний кордон;

порядок та вимоги до складання документів про адміністративне правопорушення.

З урахуванням особливостей обстановки та місцевих умов тематика підготовки членів громадських формувань може за потреби розширюватися.

  1. Програма підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше (далі – Програма підготовки), підписується заступником начальника органу охорони державного кордону по роботі з персоналом за погодженням з першим заступником начальника органу охорони державного кордону – начальником штабу (начальником головного відділу охорони державного кордону), та затверджується наказом органу охорони державного кордону щороку до 25 листопада та до 15 грудня надсилається в підпорядковані підрозділи охорони державного кордону.

  2. Реалізація заходів підготовки здійснюється офіцерами, дільничними інспекторами підрозділів охорони державного кордону, які мають необхідну теоретичну підготовку та досвід служби, за місцем роботи, навчання або проживання членів громадського формування. До проведення занять можуть залучатися посадові особи управлінь органів охорони державного кордону.

  3. На підставі програми підготовки підрозділом охорони державного кордону спільно з керівним органом громадського формування складається у двох примірниках розклад занять, що підписуються керівником громадського формування та начальником підрозділу охорони державного кордону. Один з примірників розкладу занять, у якому ставляться відмітки про проведення занять, зберігається у підрозділі охорони державного кордону, другий - у штабі громадського формування.

  4. Правова та спеціальна підготовка проводиться у формі теоретичних та практичних занять.

Теоретичні заняття включають в себе вивчення з членами громадських формувань передбачених програмою підготовки актів законодавства України, основних положень криміналістики, тактики застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, отримання інших теоретичних знань, передбачених програмою підготовки.

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань та організовуються на місцевості в місцях можливої появи порушників законодавства України про державний кордон, на маршрутах можливого їх руху, стаціонарних контрольних постах, пристанях та в місцях відпочинку і роботи, з моделюванням типових ситуацій, які пов’язані з охороною державного кордону.

  1. Після закінчення підготовки членів громадського формування, яких планується залучити до виконання завдань з охорони державного кордону вперше, спеціально утворена комісія, склад якої визначається наказом органу охорони державного кордону, приймає у них залік. До складу комісії включаються посадові особи управління підрозділу охорони державного кордону, керівник громадського формування та за потреби - посадові особи органу охорони державного кордону.

За результатами складання заліку членами громадського формування складається відомість, яка разом із копією статуту громадського формування зберігається в діловодстві підрозділу охорони державного кордону.

  1. Після проходження підготовки і складання заліку членам громадського формування видається довідка про проходження правової та спеціальної підготовки, за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції. Довідка підписується керівником підрозділу охорони державного кордону і скріплюється печаткою підрозділу охорони державного кордону.

Бланки довідок виготовляються відділом професійної підготовки органу охорони державного кордону.

Під час отримання довідки член громадського формування розписується на корінці довідки, який зберігається в підрозділі охорони державного кордону.

  1. Навчання членів громадського формування способам прикордонної служби здійснюється у ході виконання завдань з охорони державного кордону під час спільного несення служби (чергування), а також не менше 1 разу на місяць шляхом проведення інструктажів, занять тощо.

  2. У разі внесення змін до законодавства України про державний кордон, прийняття рішень місцевими державними адміністраціями щодо прикордонного режиму, змін у порядку залучення громадських формувань до виконання завдань з охорони державного кордону з членами громадських формувань проводиться інформування.