asyan.org
добавить свой файл
1
Інформаційний лист
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
19-20 травня 2008 р. проводить ІІ міжвузівську науково-практичну конференцію

Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи”

Перелік основних питань, які пропонуються для обговорення.

 1. Історія розвитку вокального-хорового мистецтва в Україні.

 2. Теорія і практика роботи в хоровому колективі.

 3. Теорія і практика співацького процесу в малих формах (дует, тріо, квартет, секстет).

 4. Технологія викладання естрадного співу у вищому навчальному закладі.

Матеріали конференції будуть опубліковані у “Науковому віснику” Волинського державного університету.

Запрошуємо взяти участь у конференції: хормейстерів, культурологів, мистецтвознавців, істориків, психологів, філологів та інших фахівців.
Вимоги до статті:

Стаття подається українською мовою.

 • Обсяг 6 - 10 сторінок, надрукованих шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,5 (текстовий редактор Microsoft Word );

 • Для друку використовувати папір формату А-4 ; усі поля тексту – 2 см.

 • На першій сторінці праворуч друкуються ім’я, прізвище автора, назва міста (в дужках), назва статті – великими буквами. Список джерел подається в кінці статті за алфавітом і оформляється згідно з державним стандартом.

 • Структура статті відповідно до вимог ВАК України: постановка проблеми, аналіз останніх джерел і публікацій, мета роботи, організація досліджень, висновки, література.

Видання статей здійснюється за рахунок авторів. Вартість однієї сторінки – 10 гривень.

Фінансові умови


Оплата всіх витрат, пов’язаних з участю в Конференції ( проїзд, проживання,) здійснюється за власні кошти, або за кошти організації яка відряджає.


Порядок подання заявок


Заявки на участь в конференції та статті прохання надіслати до 1 січня 2008 року за адресою: 43000 Волинська область, м. Луцьк, Ковельська 15

Форма заявки учасника


 • Прізвище ________________________________________________________

 • Ім’я ____________________________________________________________

 • По батькові ______________________________________________________

 • Місце роботи ____________________________________________________

 • Тема статті ______________________________________________________

 • Домашня адреса (телефон) _________________________________________

 • Електронна пошта ________________________________________________

Реєстрація учасників конференції відбудеться 19 травня о 15.00 год. за адресою: Волинська область, м. Луцьк, Ковельська, 15
За проведення конференції відповідає заступник директора Інституту мистецтв ВНУ імені Лесі Українки з навчальної роботи Шиманський П.Й.
Телефони для довідок:
(0332) 72-24-92 – деканат інституту мистецтв

8 050 218 49 99 ( Шиманський Петро Йосипович)Програма

Концерту присвяченому „Дням науки” ВДУ ім. Лесі Українки


 1. Володимир Семьомонов „Болгарський зошит”

студент V-го курсу інституту мистецтв

Всеволод Лазука
2. А. Кос-Анатольський аранжировка М. Сточанської

„Дума про козацькі могили”

Українська нар. пісня „Порізала пальчик” обр. О.Нагірної

Тріо бандуристок „Диво-струни”

Алла Омельчук

Катерина Ковальчук

Наталія Никитюк

Керівник Мирослава Сточанська
3. Антоніо Вівальді „Пори року” Зима. І ч.

Володимир Черніков „П’єса в стилі кантрі”

аспірант кафедри музично-теоретичних дисциплін

Лауреат Міжнародного та Всеукраїнського конкурсів - фестивалів

Віталій Охманюк
4. Піццигоні Світло і тіні.

Джордж Гершвін Гострий ритм.

Інструментальний ансамбль

Керівник Володимир Кучерук

Затверджую

проректор з наукової роботи

Волинського державного університету

ім. Лесі Українки

професор Арцишевський Р.А.___________________
Інститут мистецтв

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2005-2006 РІКп/п

Тематика наукової роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Затвердження плану роботи вченою радою інституту мистецтв

2005

листопад

Інституту мистецтв

2.

Провести науково-практичну конференцію „Теорія і практика співацького процесу: традиції, перспективи”

2005

грудень

Кафедра музичних інструментів

3.

Провести науково-практичний семінар: „Геній і зло” присвячений творчості Вольфгама Амадея Моцарта

2006

грудень

Інститут мистецтв

4.

Провести науково-практичну конференцію: „Стравінський і Україна”

2006

травень

Кафедра музично-теоретичних дисциплін

5.

Затвердити госпрозрахункову тему „Мистецтво Волині ХХ століття”

2006

березень

Шиманський П.Й.

6.

Затвердити на вченій раді факультету тему наукового дослідження інституту мистецтв „Мистецтво Волині ХХ століття”

Лютий

Шиманський П.Й.


Директор інституту мистецтв професор Дем’янчук О.Н.
Заступник директора з наукової роботи Шиманський П.Й.

Проректору

з гуманітарних та виховних питань

Волинського державного університету

імені Лесі Українки

Сур’яку М.В.

директора Інституту мистецтв

професора О.Н. Дем’янчука О.Н.

Службова записка
В зв’язку із проведенням 16 – 17 червня 2006 р. Всеукраїнської науково-практичної конференції „Родина Стравінських і Україна: традиції, сучасність” просимо виділити для проживання учасникам 10 (десять) місць в санаторії – профілакторії ВДУ ім. Лесі Українки.

Декан Інституту мистецтв професор Дем’янчук О.Н.

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Інститут мистецтв
9-11 грудня в Інституті мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки відбудеться міжвузівська науково-практична конференція „Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи”

Запрошуємо для участі у конференції професора, кафедри хорового диригування інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Кравчука Вадима Михайловича.

Декан

Інституту мистецтв професор Дем’янчук О. Н.


Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Інститут мистецтв
9-11 грудня в Інституті мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки відбудеться міжвузівська науково-практична конференція „Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи”
Запрошуємо для участі у конференції ст. викладача, кафедри хорового диригування інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Піддубник Вікторію Григорівну.

Декан

Інституту мистецтв професор Дем’янчук О. Н.


Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Інститут мистецтв
9-11 грудня в Інституті мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки відбудеться міжвузівська науково-практична конференція „Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи”
Запрошуємо для участі у конференції викладача, кафедри хорового диригування інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Сверлюк Лілію Іванівну.

Декан

Інституту мистецтв професор Дем’янчук О. Н.

Спираючись на творчо-інтелектуальні досягнення викладачів інституту мистецтв створити максимум можливостей для ефективного використання науково-практичних результатів в навчально-виховному процесі. В зв’язку з цим, передбачається:

Забезпечити науково- методичне керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

З метою активізації наукового зростання створити умови для стажування викладачів інституту мистецтв в провідних вітчизняних та закордонних освітніх, мистецьких та науково-дослідних установах

За підтримки ректорату ВДУ, установ та організацій міста відкрити держбюджетну та госпрозрахункову теми із злученням до роботи провідних науковців, викладачів та студентів.

Започаткувати видання профільного журналу інституту мистецтв

„ Технологія мистецького процесу у ВУЗі”.

Провести на базі інституту мистецтв дві всеукраїнських та міжнародну науково – практичні конференції.

Підготувати і видати монографічне дослідження „Мистецтво Волині ХХ ст.”

Активізувати підготовку студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах.

ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ

Віталій Охманюк - лауреат Всеукраїнських і міжнародного

фестивалів- конкурсів, аспірант кафедри

музично-теоретичних дисциплін Інституту мистецтв

Волинського державного університету ім. Лесі Українки
1. І.С. Бах Прелюдія і фуга ре-мінор

2. А. Вівальді Пори року „Зима”

3. В. Власов „Парафраз на народну тему”

Всеволод Лазука – студент 5 курсу кафедри музичних інструментів Інституту мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки
1. В. Семьонов „Болгарська сюїта”

2. Є. Дербенко „П’єса на тему пісні М. Богословського”

3. В. Новіков „Балада на тему Люка Елінгтона „Караван”

4. В. Власов „Джазові імпровізації”

Віталій Охманюк
1. В. Зубицький Соната № 2 „Слов’янська” 1, 2, 6 ч.

2. В. Власов Концертний триптих на тему картини Ієроніма Босха „Страшний суд” пам’яті М. Д. Оберюхтіна
Всеволод Лазука
1. В. Зубицький Соната № 2 „Славянська” 3ч.

2. А. Піацолла „Танго „Silvous Plait”

3. В. Новіков обр. нар. пісні „Розпрягайте хлопці коней”

4. В. Власов „Парафраз на народну тему”