asyan.org
добавить свой файл
1

Ім.’я філософа

Період історії

Державна етична чи національна приналежність

Напрям течія чи філософська школа

Назвіть 2-3 філософські поняття введені в науковий обіг

Августин – г

Середньовічна філософія

Північна Африка

Представник патрістики ідеаліст

Філософія поза богослов’ям - ніщо Бог наперед визначає долю людини незалежно від її вчинків

Аристотель г

Антична філософія (2 пер)

Греція

Єдність матерії та форм

Форма – активне начало матерія - пасивне Звільнена від матерії форма – це вічний двигун Знати – значить знати загальне 10 універсалій Фундаментатор логіки Людина – це суспільна тварина яка наділена душею та політичною свідомістю

Бекон г

Філософія нового часу

Англія

Матеріаліст емпірист

Матерія у постійному русі знання - сила

Вернадський – г

Руський космізм

Росія
Принцип Дана поняття ноосфери основоположник вчення про живу речовину

Гегель г

Німецька класична філософія

Німеччина

об´єктивний ідеаліст

незалежно від нас існує дух постійно розвиваючись на певному етапі породжує природу – суб´єктивний дух – людину - философію Протиріччя між діалектичним методом і метафізичною систему


Геракліт – г

Антична філософія

Ефес центр Іонії (Греція)
Вводить у філософську мову термін логос вища мета пізнання – це пізнання логосу начало всього існуючого у огні

Декарт г

Філософія нового часу

Франція

Матеріаліст раціоналіст
«роздуми про метод»  «метафізичні роздуми» Дуалістичне вчення Дві субстанції - дух + мат Метод пізнання – раціоналізм і дедукція
Донців г

Драгоманов – г

Філософія України

Україна

Матеріаліст з позитивістськими поглядами

Критично розцінював християнство Вірив у пізнання світуГоловна одиниця суспільства – людська особа

К’эркегор г

Некласична філософія кінця XIX – початку XXст

Німеччина

Християнський екзистенціалізм

Об’єктивна діалектика Істина недосяжна для розуму і пізнання

Камю г

Екзистенційна філософія

Франція

Екзистенційна філософія

Основне питання філософії – питання самогубства Вчення про чужість людини в світі

Кант г

Німецька класична філософія

Німеччина

два періоди

  1. До 60-х рр 18 ст природничі проблеми

  2. З 70-х рр «критичний період» і дуалізм і агностицизм і ідеалізм»критика чистого розуму» «пролегомени»
Проблеми теорії пізнання перехід від метафізики субстанції до теорії суб´єкта чотири антиномії кожну можна довести чи спростувати поєднані матеріалізм та ідалізм

Карл-Поппер г
Австрія

Постпозитивізм

Наукові проблеми

Леві-Сатросс г
Франція

Структураліст

Проблеми культури мистецтва

Лейбніц – г

XVII - XVIIIВчення про манади як прості неподільні субстанції

Мартін Лютер – г
НімеччинаНіцше г

Некласична філософія кінця XIX – початку XXст

Німеччина
Основа до життя – це воля (воля до влади зростання)Вчення про надлюдину Вводить поняття “воля до влади”

Платон г

Антична філософія (2 пер)

Греція

Ідеаліст(лінія Платона)

Первинні у бутті – ідеї(універсалі) Процес пізнання – процес пригадування Поліс – правління кращих

Сковорода г

Філософія України

Україна

Єдність матеріального з духовним

Чотири періоди:

  1. людина невіддільна від природи

  2. вчення про людину щастя мораль

  3. думки про духовний світ загальний ідеал життя

  4. з чим повинна боротися справжня людина

Бог і природа – єдине цілефілософія серця – вчення про сродну працю

Сократ

Антична філософія

Греція

Ідеаліст

Нравственее можна пізнати та засвоїти Чем менше довольствуешься – тем ближе находишься к Богу

Спіноза г

Філософія нового часу

амстердам

матереаліст
світ – нескінченна матер субстанція яка не потребує для свого існування бога або чогсь іншого Вчення пантеїзму Спінози – Бог не існує окремо від природи а растворяється в ній
Фейєрбах г

Німецька класична філософія

Німеччина

матеріаліст філософія - антропологічна глибоко гуманістична

Природа - матеріальне історія - духовнеПрирода – основа походження людини релігія – це хибне Людина панує над природою шляхом покори їй

Фіхте г

Німецька класична філософія

Німеччина

Суб’єктивний ідеаліст

Здатність руху тільки духу Протиріччя між суб’єктом (Я) і об’єктом (не-Я) породжують розвиток

Фома Аквінський г

Середньовічна філософія

Італія

ідеаліст послідовник Альберта великого спирається на вчення Арістотеля

Буття – християнський бог який створив світ 4 рівні буття (4-мінерали3-рослини2-тварини4-душа) Розум – найвища здібність людиниЄдність душі і тіла Любов до Бога важливіша за його пізнання

Фрейд г

Некласична філософія кінця XIX – початку XXст

Австрія
Теорія про свідоме і несвідоме Психоаналіз Воно я над-я

Хайдегер г

Екзистенційна філософія

Німеччина

Екзистенційна філософія

Проблематика людського буття Екзистенція – буття спрямоване на ніщо

Шеллінг г

Німецька класична філософія

Німеччина

Об’єктивний ідеаліст

Пріоритет природи в протиріччі “я і середовище” Першоначало – субстанція що виступає у вигляді абсолютного розуму існує як єдність духовного і природного як суб´єкт-об´єкт

Юнг г

Некласична філософія кінця XIX – початку XXст

Швейцарія

Аналітична психологія

Критика психоаналізу Двох основних моментів

Юркевич – г

Філософія України

Україна

Теологічний ідеаліст

Критикує матеріалізм Фейєрбаха та Чернишевського діалектику Гегеля Провідна фігура – індивідуальна особаБіблія – один шлях до знань