asyan.org
добавить свой файл
1
ОДЕСЬКЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ ІМ. М.Б.ГРЕКОВА
Оголошує набір студентів

за спеціальністю

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
Відділення:

«ЖИВОПИС»

«СКУЛЬПТУРА»

«ХУДОЖНЄ ДЕКОРУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА»

«ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ»

В ОДЕСЬКЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

громадяни,які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 кл.) на державну форму навчання,на контрактну форму навчання (з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти).

В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ЗАЯВА НА ІМ*Я ДИРЕКТОРА

2. ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ

3. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ-ФОРМА № 86

4. 6 ФОТОКАРТОК 3Х4

5. СВІДОТСТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ АБО ПАСПОРТ,ВОЄННИЙ КВ ИТОК АБО ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО (З ДОДАВАННЯМ КОПІЙ ДО ОСОБИСТОЇ СПРАВИ)

6. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР(З ДОДАВАННЯМ КОПІЙ ДО ОСОБИСТОЇ СПРАВИ)

7. ДОВІДКА З МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ-ФОРМА № 1

8. ПРИМІРНИКИ СВОЇХ РОБІТ

Прийом документів з 15 липня по 22 липня за адресою:

м. Одеса 65026 вул. Преображенська 14/16 (р-н вулиці Дерибасівська)

Проїзд маршрутами № 3,12( трамвай)

220,117,137(маршрутні таксі)

тел. 8048 2- 496-773 80482- 496-790

Вступні іспити з 23 липня

Відділення «Живопис»

Строк навчання -3 роки. 10 місяців. Кваліфікація-художник виконавець,викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Форма навчання – денна

Іспити:

З фаху: малюнок живопис,композиція.

 1. Малюнок. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,олівець.

Вступний іспит з малюнку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта,його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об*ємну форму,її реальні пропорції,,конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об*єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Вимоги до екзаменаційних робіт з малюнку складаються з таких складових:

- компонування зображення на площині паперу ;

- вибір розміру зображення;

- збереження пропорцій об*єктів, що зображуються;

- урахування повітряної та лінійної перспективи форм об*єктів;

- вірність побудови форм та деталей об*єктів;

- виявлення об*ємності форми об*єктів,співвідношення світла та тіні,матеріали та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;

- виявлення просторових співвідношень у розташування предметів;

- виявлення цілісної єдності та художньої виразності малюнку об*єктів тощо.

 1. Живопис. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,акварель.

Вступний іспит з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення. Знання закономірностей колориту та прийомів зображення фактур,площин,поверхонь простору,вміння будувати задані форми та їх пропорційні відношення,володіння засобами виконання малюнку та живопису.

Вимоги до екзаменаційних робіт з живопису складаються з таких складових:

- розміщення зображення постановки заданому форматі аркушу паперу;

- вірність побудови предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

- якість підготовчого малюнку;

- якість кольорово-тонального рішення;

- передача повітряної перспективи;

- детальна обробка об*єктів;

- узагальнення зображення складових постановки;

- передача характеру,форми,кольорових та тональних відношень предметів у просторі.

 1. Композиція. Ескіз композиції на задану тему.

Матеріал: папір формат А-3,акварель,гуаш.

Іспит з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції,що відповідає характеру завдання.

Вимоги до екзаменаційних робіт з композиції складаються з таких складових:

- відповідність композиції заданій умові;

- якість компонування складових композиції;

- досягнення цілісності зображення ;

- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;

- гармонійність та виразність композиції в цілому;

- здібність образно виражати звої задуми на основі спостережень та уявлень.

4) Після іспитів з фаху-іспит з української мови(диктант).

Відділення «Скульптура»


Строк навчання -3 роки. 10 місяців. Кваліфікація-художник виконавець,викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Форма навчання – денна.

Іспити:

З фаху: малюнок,скульптура,композиція.

 1. Малюнок. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,олівець.

Вступний іспит з малюнку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта,його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об*ємну форму,її реальні пропорції,,конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об*єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Вимоги до екзаменаційних робіт з малюнку складаються з таких складових:

- компонування зображення на площині паперу ;

- вибір розміру зображення;

- збереження пропорцій об*єктів, що зображуються;

- урахування повітряної та лінійної перспективи форм об*єктів;

- вірність побудови форм та деталей об*єктів;

- виявлення об*ємності форми об*єктів,співвідношення світла та тіні,матеріали та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;

- виявлення просторових співвідношень у розташування предметів;

- виявлення цілісної єдності та художньої виразності малюнку об*єктів тощо.

 1. Скульптура. Копія симетричного орнаменту.

Матеріал:пластилін,планшет 40х40 см.

Іспит зі скульптури передбачає виконання 1:1 до моделі та виявляє художні здібності абітурієнта,його сприйняття пропорцій та об*ємів у пластиці.

Вимоги до екзаменаційних робіт зі скульптури складаються з таких складових:

 • створення плінта на якому виконується завдання;

 • нанесення на плінт малюнка ( контура моделі);

 • прокладка об*ємів моделі по малюнку з уточненням пропорцій та характеру об*ємів;

 • проробка об*ємів та передача в пластиці;

 • характер форми моделі та її реальні пропорції

3) Композиція. Ескіз композиції на задану тему.

Матеріал: пластилін,глина скульптурна

Іспит з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення композиції,що відповідає характеру завдання.

Вимоги до екзаменаційних робіт з композиції складаються з таких складових:

- відповідність композиції заданій умові;

- якість компонування складових композиції;

- досягнення цілісності зображення ;

- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;

- гармонійність та виразність композиції в цілому;

- здібність образно виражати звої задуми на основі спостережень та уявлень.

4) Після іспитів з фаху-іспит з української мови(диктант)

Відділення «Художнє декорування середовища»


Строк навчання -3 роки. 10 місяців. . Кваліфікація-художник виконавець,викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Форма навчання – денна.

Іспити:

З фаху: малюнок живопис,композиція.

 1. Малюнок. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,олівець.

Вступний іспит з малюнку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта,його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об*ємну форму,її реальні пропорції,,конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об*єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Вимоги до екзаменаційних робіт з малюнку складаються з таких складових:

- компонування зображення на площині паперу ;

- вибір розміру зображення;

- збереження пропорцій об*єктів, що зображуються;

- урахування повітряної та лінійної перспективи форм об*єктів;

- вірність побудови форм та деталей об*єктів;

- виявлення об*ємності форми об*єктів,співвідношення світла та тіні,матеріали та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;

- виявлення просторових співвідношень у розташування предметів;

- виявлення цілісної єдності та художньої виразності малюнку об*єктів тощо.

 1. Живопис. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,акварель.

Вступний іспит з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення. Знання закономірностей колориту та прийомів зображення фактур,площин,поверхонь простору,вміння будувати задані форми та їх пропорційні відношення,володіння засобами виконання малюнку та живопису.

Вимоги до екзаменаційних робіт з живопису складаються з таких складових:

- розміщення зображення постановки заданому форматі аркушу паперу;

- вірність побудови предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

- якість підготовчого малюнку;

- якість кольорово-тонального рішення;

- передача повітряної перспективи;

- детальна обробка об*єктів;

- узагальнення зображення складових постановки;

- передача характеру,форми,кольорових та тональних відношень предметів у просторі.

 1. Композиція. Ескіз композиції на задану тему.

Матеріал: папір формат А-3,акварель,гуаш.

Іспит з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції,що відповідає характеру завдання.

Вимоги до екзаменаційних робіт з композиції складаються з таких складових:

- відповідність композиції заданій умові;

- якість компонування складових композиції;

- досягнення цілісності зображення ;

- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;

- гармонійність та виразність композиції в цілому;

- здібність образно виражати звої задуми на основі спостережень та уявлень.



 1. Після іспитів з фаху-іспит з української мови(диктант).



Відділення «Художнє оформлення»


Строк навчання -3 роки. 10 місяців. Кваліфікація-художник виконавець,викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Форма навчання – денна.

Іспити:

З фаху: малюнок живопис,композиція.

 1. Малюнок. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,олівець.

Вступний іспит з малюнку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта,його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об*ємну форму,її реальні пропорції,,конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об*єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Вимоги до екзаменаційних робіт з малюнку складаються з таких складових:

- компонування зображення на площині паперу ;

- вибір розміру зображення;

- збереження пропорцій об*єктів, що зображуються;

- урахування повітряної та лінійної перспективи форм об*єктів;

- вірність побудови форм та деталей об*єктів;

- виявлення об*ємності форми об*єктів,співвідношення світла та тіні,матеріали та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;

- виявлення просторових співвідношень у розташування предметів;

- виявлення цілісної єдності та художньої виразності малюнку об*єктів тощо.

 1. Живопис. Натюрморт з 2-3 предметів побуту на простому фоні,освітлення денне.

Матеріал: папір формат А-3,акварель.
Вступний іспит з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення. Знання закономірностей колориту та прийомів зображення фактур,площин,поверхонь простору,вміння будувати задані форми та їх пропорційні відношення,володіння засобами виконання малюнку та живопису.

Вимоги до екзаменаційних робіт з живопису складаються з таких складових:

- розміщення зображення постановки заданому форматі аркушу паперу;

- вірність побудови предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

- якість підготовчого малюнку;

- якість кольорово-тонального рішення;

- передача повітряної перспективи;

- детальна обробка об*єктів;

- узагальнення зображення складових постановки;

- передача характеру,форми,кольорових та тональних відношень предметів у просторі.

 1. Композиція. Ескіз композиції на задану тему.

Матеріал: папір формат А-3,акварель,гуаш.

Іспит з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції,що відповідає характеру завдання.

Вимоги до екзаменаційних робіт з композиції складаються з таких складових:

- відповідність композиції заданій умові;

- якість компонування складових композиції;

- досягнення цілісності зображення ;

- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;

- гармонійність та виразність композиції в цілому;

- здібність образно виражати звої задуми на основі спостережень та уявлень.



 1. Після іспитів з фаху-іспит з української мови(диктант).