asyan.org
добавить свой файл
1
«Механізм соціальної підтримки малозахищених верств населення при отриманні житлово-комунальних послуг».
Хто має право на призначення житлової субсидії
Право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу (15 чи 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу).


  1. Скільки сплачує за комунальні послуги отримувач субсидії


Сім'ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 визначено, що з 1 серпня 2010 року за умови призначення житлової субсидії розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами становить 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 10 відсотків річного сукупного доходу, якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни.

Непрацездатні громадяни – це особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами (відповідно до статті 1 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”). Непрацездатними також є діти до 18 років.

Обов’язковий відсоток встановлюється на рівні 10% середньомісячного сукупного доходу громадян, якщо у складі зареєстрованих та таких, що проживають у житловому приміщенні (будинку), осіб є діти, інваліди першої або другої групи і середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) громадянина не перевищує 50 % відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

  1. Терміни надання субсидії

Після подання заяви громадяни можуть протягом місяця донести необхідні документи. Рішення про призначення (не призначення) субсидій приймається протягом десяти днів після подання всіх необхідних документів.
Субсидія призначається починаючи з місяця надходження заяви. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 6 місяців. У разі, якщо за опалення громадяни сплачують протягом опалювального періоду, субсидія призначається на цей період. Якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого селянського господарства, пенсія та інші соціальні виплати, субсидія за їх бажанням призначається на дванадцять місяців.


  1. Порядок призначення субсидій.


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 року № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» для призначення субсидій непрацюючим пенсіонерам достатньо заповнити заяву та декларацію про майновий стан.

Працюючі громадяни, особа яких посвідчується паспортом або іншим документом, подаєть до відділу (управління) субсидій довідки про доходи кожної із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

У відділі (управлінні) субсидій громадянин заповнює заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

На запит відділів (управлінь) субсидій відомості для нарахування субсидій надають:

- про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях - житлово-експлуатаційні організації, або інші органи, визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- про фактичне витрачання за попередній період газу, води, електричної та теплової енергії за наявності засобів обліку – організації, які надають ці послуги.

Спрощений порядок надання житлових субсидій передбачає, що громадяни не надають підтверджуючі документи до відомостей, викладених у декларації про доходи та майновий стан. Рішення про призначення (не призначення) субсидій приймається на підставі заяви, декларації, довідок про доходи.

Спрощення порядку надання населенню житлових субсидій не позбавляє громадян відповідальності за достовірність інформації, яку вони надають органам, що призначають субсидії.

Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянами свідомо подано недостовірні дані про їх доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого була надміру перерахована субсидія.

Суми субсидій, перерахованих (виплачених) надміру внаслідок подання громадянами свідомо документів із неправильними відомостями, повертаються ними за вимогою органів, що призначають субсидії.

У разі неповернення громадянами надміру перерахованих (виплачених) сум субсидій добровільно питання про їх стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

Разом з тим, громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг.

Раніше призначені субсидії припиняються за поданням житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов’язаних із затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо, що підтверджується відповідними документами.

Крім того, до трьох місяців після підвищення цін і тарифів на послуги подовжено термін подання документів для призначення субсидій.
5. Субсидія не призначається

Субсидія не призначається, якщо уповноважений власник (співвласник) житла, або будь-яка особа, що прописана разом з ним мають у своєму володінні чи користуванні:

  • у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок) загальна площа яких у сумі перевищує встановлені законом норми володіння чи користування загальною площею житла;

  • здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок).

Наявність (відсутність) у власності або у володінні особи іншого житлового приміщення (будинку), та більше ніж одного автомобіля, транспортного засобу (механізму) декларується при поданні заяви про призначення субсидії. У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія призначається не раніше ніж через рік з місяця придбання.
Удосконалення порядку призначення житлових субсидії
З метою подальшого підвищення ефективності Програми житлових субсидій Кабінетом Міністрів України 6 липня 2011 року прийнято постанови № 728 „Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156” та № 774 „Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 728 підвищено соціальні гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг для сімей з дітьми або інвалідами.

З 1 січня 2012 року у разі призначення житлової субсидії сім’ї, до складу яких входять діти або інваліди І ІІ груп і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу (за існуючих умов такі сім’ї сплачують 10 відсотків, якщо дохід на одну особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму).

Перерахунок розміру субсидій виходячи із зменшених відсотків обов’язкової частки плати для сімей, які отримуватимуть субсидії станом на 1 січня 2012 року, проведено автоматично, без додаткових звернень громадян.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 774, яка набрала чинності з 23.07.2011 (з дня опублікування), запроваджено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій та врегульовано деякі найбільш проблемні питання, які впливали на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію.

Зокрема, надано право громадянам, які мають нереструктуризовану заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року, отримувати субсидії.

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів). Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії та спростити роботу комісій.

Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках - на підставі обстеження умов проживання.

Спрощено також деякі питання щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, при призначенні субсидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.

З метою забезпечення своєчасного прийняття рішень про призначення житлових субсидій у випадках, коли необхідно зібрати додаткову інформацію про сім’ю, установлено 15 – денний строк для надання такої інформації органами БТІ, ДАІ, ДПС тощо у відповідь на запити органів праці та соціального захисту населення.

Поширено можливість призначення житлових субсидій на опалювальний період на випадки, коли плата за опалення нараховується за двоставковим тарифом. Зазначене зробить більш доступним і прозорим механізм призначення субсидій у таких випадках.

Прийняті Урядом рішення дозволять своєчасно забезпечити державною підтримкою під час оплати житлово-комунальних послуг всіх громадян, які її потребують.

Графік прийому громадян

уповноваженими особами відділу призначення субсидій

Управління праці та соціального захисту населення

Голосіївської РДАЖитлові організації

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Тарасівська , 23/25

КП «ЖЕО - 107»

Бубнова, 5

09.00-13.00

09.00-19.00

14.00-17.00

08.00-15.45

Деміївська, 33

КП «ЖЕО – 103»

14.00-18.00

09.00-13.00

09.00-18.00

Бубнова, 5

09.00-13.00

Малокитаївська,3

ТОВ «Житловик-Плюс»

14.00-17.00

08.00-17.00

09.00-18.00

08.00-13.00

08.00-15.45

Просп.. 40-річчя Жовтня, 118-б

ТОВ «КВАРТЕТ-ЛТД»

14.00-17.00

Бубнова, 5

09.00-19.00

09.00-13.00

08.00-15.45

Касіяна 8,

КП «Голосіївжитлосервіс»

14.00-18.00

09.00-13.00

09.00-18.00

Бубнова, 5

09.00-16.45

Заболотного 20-а

КП «ЖЕК - 108»

14.00-17.00

Бубнова, 5

08.00-18.00

09.00-13.00

08.00-15.45

Новопироговська 25/2

КП «ЖЕО – 111»

Бубнова, 5

Бубнова, 5

08.00-11.00

14.00-19.00

Бубнова, 5

08.00-15.45