asyan.org
добавить свой файл
1
«Вчитель, який дбає, щоб вихованцеві було що у ньому відкривати»Мірошникова Ольга Миколаївна

Вчитель початкових класів

школи – дитячого садка

І ступеня «Оріяна»

Зміст

Зміст портфоліо :

 1. «Вчитель, який дбає, щоб вихованцеві було що у ньому відкривати»

  1. Фотографія

  2. Прізвище, ім'я, по батькові

  3. Місце роботи

  4. Посада

 2. «Опанування нового, плекаючи старе – шлях до справжнього вчителя» (Конфуцій)

2.1 Дата народження

2.2 Освіта, кваліфікація по диплому

2.3 Дата призначення на займану посаду

2.4. Стаж педагогічної роботи

2.5. Стаж роботи в даному закладі освіти

2.6. Кваліфікаційна категорія, дата встановлення

2.7. Домашня адреса і телефон

3. «Працюю і живу на благо України

Плекаю майбутнє кожного з нас,

Запалюю бажання вчитись і творити

І відкривати нове, заходячи у клас!»

3.1. Науково – методична тема, що її розробляє вчитель

3.2 Опис практичного впровадження в практику початкової школи

3.3. Методичні доробки

3.4.Використання сучасних технологій

3.5. Участь в семінарах та конкурсах

4. «Любити учня треба всяким: талановитим і не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим….. Спілкуватися з ним, навчати й радіти, бо учень – це свято, яке триває доти, поки ти є разом з ним»

4.1 Опис творчих робіт учнів

4.2 Науково – дослідні роботи учнів

5. «Немає щасливішої долі, коли людина з твоїх рук, учителю, іде у світ, на краплю світ людніє» (І. Я. Франко)

5.1 Зрізи знань

5.2 Підсумки успішності

5.3 Результати олімпіад

6.«Вчитель – вічний учень»

6.1 Характеристика

6.2 Відгук адміністрації про роботу вчителя

6.4 Відгук батьків як про класного керівника

6.5 Самоаналіз

«Опанування нового, плекаючи старе – шлях до справжнього вчителя» (Конфуцій)

І

Дата народження

05 жовтня 1982 року

Освіта

1998-2001

Київський міський педагогічний коледж,

Спеціальність: Вчитель початкових класів, вчитель німецької мови

Диплом з відзнакою

2001-2003

Національний педагогічний університет ім.. М. Драгоманова

Факультет початкового навчання

Спеціальність: Вчитель початкових класів

2008-2010

Національний педагогічний університет ім.. М. Драгоманова

Інститут соціології психології та управління

Магістратура

Спеціальність: Управління навчальним закладом

Педагогічний стаж

8 років

Дата початку роботи в ШДС «Оріяна»

15.08. 2003 року


Атестація

Здобуття ІІ кваліфікаційної категорії –

Здобуття І кваліфікаційної категорії – 01.04.2008

Персональна веб-сторінка

"Працюю і живу на благо України.."

Електронна скринька

olymir@meta.ua

Домашня адреса і телефонПедагогічне кредо
«Працюю і живу на благо України

Плекаю майбутнє кожного з нас,

Запалюю бажання вчитись і творити

І відкривати нове, заходячи у клас!»Практичне впровадження в практику початкової школи
Починаючи свою педагогічну діяльність я досить довго обирала тему, яку мені хотілося б розробляти. Тривалий час я працювала над екологічним вихованням, на мою думку це було важливо. Але згодом мене біль захопила проблема осучаснення змісту освіти. Тому вже протягом кількох років працюю над темою:«Використання інноваційних технологій навчання, як засіб осучаснення змісту освіти»

Як правило , у перший клас приходять різні діти : одні мріють про школу ,інші – бояться її і хочуть залишитися завжди „маленькими”. Отже спочатку я намагаюсь адаптувати учнів у школі настільки, щоб вони почувались там як у дома. Завжди з’ясовуємо чого ми прийшли до школи та проводимо вправу «Квітка імені», коли кожен учень повідомляє як приємно йому, щоб його називали. Ми виготовляємо квіточки і цілий день носимо квітку з улюбленим іменем на грудях. Пам’ятаю, був у мене хлопчик, що під час вправи назвав себе «Георгієм», не Жорою, не Юрою, а саме таким дорослим ім’ям. Провчившись у школі 4 роки він жодного разу не почув до себе іншого звертання ні ввід однокласників, ні від вчителів. Слід зауважити що хлопчик прийшов до школи у 5,5 років, він був маленького зросту, товстенький. А 4 клас закінчував дорослий хлопець, впевнений у собі, активіст та відмінник школи. Можливо інші причини спонукали його в розвитку, а можливо першим поштовхом стала повага до його вподобань. Цього ми вже не дізнаємось та результат роботи безсумнімів приємний.

Велика увага приділяється першому уроку, діти повинні побачити, що школа – це КЛАСНО. Зазвичай вже після першого уроку діти йдуть до школи залюбки .Отже емоційна атмосфера створена . Виникає наступна проблема : як же зробити так, щоб було бажання навчитися вчитися і як правильно для цього організувати такі уроки.

Оскільки головною метою навчання демо­кратії в школі є формування в учнів навичок брати участь у гро­мадському житті та впливати на його перебіг, то значною мірою воно має відходити від традицій­ної форми викладання. Тому по­ряд із традиційними методами викладання доцільно використову­вати новітні, що ґрунтуються на таких засадах:

 • формування в процесі на­вчання цінностей громадянського суспільства та позитивного став­лення учнів до них;

 • забезпечення взаємозв'язку між методами викладання й прак­тикою громадянознавства через створення мікроклімату в школі, який ґрунтується на принципах співпраці, справедливості, демо­кратичності, дотримання прав лю­дини тощо;

 • поглиблення розвитку коопе­рації в умовах навчально-вихов­ного процесу на рівнях «учень —учень», «учень — учитель»;

 • використання активних та інтерактивних методів навчання, що забезпечує залучення учнів до постановки питань, дослідження проблем, процесу формулюван­ня рішень;

 • вивчення суперечливих пи­тань за допомогою критичного аналізу різних поглядів;

залучення учнів до процесу розв'язання суспільних проблем через зміну особистої поведінки, активної участі в громадському житті на місцевому рівні


Сьогоденню доступні такі види навчання:

Вчитель УчніВчитель

Учні


У нинішніх умовах навчання домі­нуючим є особистісно зорієнтова­ний підхід, перехід від авторитарної до гуманістичної і демократичної освіти педагогіки. Це означає, що учень є не пасивним сприймачем інформації, а співавтором заняття, учитель не лише пояснює матеріал, але й виявляє індивідуальні особ­ливості, здібності й нахили шко­лярів, створює сприятливі умови для їхнього духовного розвитку. І в цьому велику роль відіграють ін­терактивні технології навчання.

На мою думку саме інтерактивне навчання є рушійною силою осучаснення не лише змісту освіти а й підходу до навчання зокрема

А тепер розглянемо, як трактується поняття інтерактивне навчання в науковій літературі.

Дуже коротко хочу зупинитись на основних методичних прийомах роботи, що впливатимуть на ефективне проведення деяких етапів уроку. Усі прийоми роботи носять інтерактивний характер. Подані нижче прийоми є «золотими» зразками інтерактивних вправ. Я намагалась адаптувати їх до навчання у молодшій школі.

Методичні прийоми, які впливають на формування мотивації

 1. «Дивуй»

Найбуденніші явища стають дивними, якщо на них подивитись з іншої точки зору

 1. «Фантастична добавка»

У цьому прийомі вчитель доповнює реальну ситуацію елементами фантастики.

 1. Відстрочена загадка

На упочатку уроку вчитель дає загадку, відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом

 1. Кросворд

 2. Читаємо!

Використання художньої і науково- популярної літератури

 1. Асоціації на дошці (асоціативний кущ, дерево асоціації)

Цей метод залучає власний досвід дітей, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально.

 1. Показуха (скульптура, крокодил)

Учитель називає поняття, дію або процес, який учні мають представити у вигляді скульптури

 1. Картинна галерея

Вчитель використовує картини, які містять ознаки основного поняття або явища

 1. Мозкова атака

Цей прийом полягає у колективній творчій роботі з розв’язання певної складної проблеми

Методичні прийоми для перевірки домашньої роботи

 1. Інтелектуальна розминка

Два три не дуже складні питання для розмірковування

 1. «Вірю-невірю»

Кожне питання вчителя починається словами: «Чи вірти ви, що….»Учні мають погодитись з твердженням чи ні

 1. «Так-ні»

Універсальна гра , що дуже подобається дітям і залучає до активної участі на уроці

 1. Взнай мене

Добре підходить для перевірки літературних творів. За описим слід впізнати героя

 1. Диктант « Агент 007»

Клас поділений на команди, а завдання вчитель заздалегідь розміщує в будь – якій частині класу якнайдалі від команди. Кожна команда посилає свого агента. Той запам’ятовує завдання повертається до команди і диктує його учасникам. Далі наступний.

 1. Знайди помилку

Вчитель готує виконане домашнє завдання заздалегідь зробивши там помилку, учні повинні її відшукати

 1. Світлофор

Учні забезпечені сигнальними картками, за допомогою яких сигналізують готові вони відповісти на питання вчителя чи ні

 1. Пінг –понг

Два учні біля дошки обмінюються питаннями з теми

 1. Тест


Методичні прийоми для узагальнення та систематизації знань

 1. Вузька спеціалізація

Переказати текст з точки зору одного з героїв

 1. Репортери

Підготувати запитання до теми та задати їх у класі

 1. Створи тест

Самостійно підготувати тестові завдання

 1. Малюнок на скелі

Учню слід обрати лише одну річ, що символізуватиме той чи інший твір

Пропоную Вашій увазі конспекти уроків з використанням інтерактивних вправ.
УРОК ЧИТАННЯ (ПІСЛЯБУКВАРНА ЧАСТИНА)

Тема. Наші зелені друзі

Мета. Розширити уявлення дітей про природу як живий організм, учити бачити красу навколишнього світу, виховувати почуття любові, вдячності по відношенню до природи. Поглиблювати навички роботи над різними жанрами творів, розвивати зв’язне мовлення учнів під час висловлювання власних думок, розвивати уміння виразно читати, уміння швидко орієнтуватись у тексті, збагачувати словник учнів.

Хід уроку

І. Перевірка дом завдання.

Тестування

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 • Сьогодні я пропоную Вам подорож. Місце подорожі вкаже нам презентація.( Ліс та його голоси)

 • Вірно це ліс

ІІІ Актуалізація опорних знань

Метод Гронування

 • Що для вас ліс?

Записи роблю в залежності від категорій Задоволення Користь Домівка

ІV. Опрацювання оповідання «Ліс – народне багатство»

 1. Виразне читання вчителем.

 • Яку зі складених нами категорій висвітлює це оповідання?

 • Чому така назва у оповідання?

 1. Словникова робота (різні види) ілюстрація, переклад, голос, відео

Зрубаний - фото

Радощі - приклад

Користь - переклад

Солов’я – фото +аудіо

 1. Повторне читання вголос

 2. Аналіз оповідання

 • Прочитати перше реченя

 • Назвіть у класі у яких речах присутній ліс?

 • Прочитати останнє речення

 • Що приємно робити у лісі?

 • Прочитайте що виготовляють із лісу.

 1. Вправи на розвиток уваги і швидкості читання

 • Знайдіть і прочитайте речення про солов’я

 • Прочитайте кличне речення

 • Прочитайте слово з м» яким знаком

 1. Розвиток зв’язного мовлення

МЕТОД МІКРОФОН

 • Продовжить речення ЛІС – Це

V. Опрацювання вірша В. Ткаченко

1. Слухання

- Про яке дерево йде мова?

2. Історична довідка

Дуб — «перунове дерево». У багатьох давніх європейських народів він вважається святим деревом. Так, старо­давні феки свого головного бога Зевса зображували з вінком дубового листя на голові. Неабияку роль дуб відігравав у релігійних ритуалах стародавніх слов'ян.

Людину завжди вражала величність дубів, їхня дов­говічність. При розкопках в Україні у селищах, вік яких перевищує 5000 років, археологи знайшли піч, де зберег­лися відбитки жолудів на глині: наші далекі предки пек­ли в них хліб. Жолуді — цінний корм для тварин. їх з апе­титом поїдають сойки, заготовляють на зиму білки. А для кабана жолуді — найголовніша їжа.

Помічено, що повітря дубових гаїв цілюще впливає на тих, у кого підвищений тиск.

Відео презентація дуба.

У багатьох народів світу дуб вважається священним деревом. Про дуб згадується і в одній з легенд про створення Землі. Наші предки шанували це дерево, вони проводили свої свята під віковими дубами або в дібровах, з деревини дуба вирізали своїх богів. І в наш час деревина дуба високо цінується. Але дерево, яке зростає в Холодному Яру на Черкащині, однозначно безцінне. Дуб, який названо на честь місцевого героя Максима Залізняка, є патріархом українських лісів і одним з чудес природи України.

 Понад тисячу років зростає цей велетень на схилі Кириківського яру. Він пам’ятає походи київських князів, був свідком козацької доби, гайдамаки збиралися під його шатами, Тарас Григорович Шевченко бував біля нього.

 Це дерево заслуговує на особливу повагу. Його висота 24 м, в обхваті 8 м 90 см. У 1972 році дуб отримав статус державної пам’ятки природи місцевого значення (ботанічний релікт).

В даний час дуб Максима Залізняка знаходиться під опікою Національного історико-культурного заповідника „Чигирин”.
3. Повторне читання мовчки

4. Аналіз змісту

- Про яку користь від дерев згадується?

- Прочитайте, що ще робили майстри щоб вийшов будинок

VI. Закріплення та систематизація набутих знань

 • Мандруючи лісом ми бачила, як він нам потрібен. Що ми можемо зробити щоб мати багато лісів ?


(повторення правил поведінки у лісі за допомогою знаків)

Проблемна ситуація

 • Щось ми з Вами потрапили у глухий кут. Добре знаючи правило що рубати дерева не можна , ми мусимо користуватись дерев’яними речами. Меблі, олівці, зошити врешті решт.

 • Що ж робити? Як правильно вчинити? (висловлювання дітей)

 • Справа в тому, що існує таке неписане правило. Якщо вирубується дерево для якихось потреб людини, то відразу насаджується нове. Нещодавно на День Землі наш клас посадив дерево. Давайте пригадаємо як це було!

Перегляд слайд шоу

 • Звісно ви ще маленькі і я допомагала вам садити дерево, але я впевнена що коли ви трохи підростете, то обов’язково кожен посадить своє власне дерево. А поки ми зробили з Вами виставку малюнків «Моє власне дерево». Молодці усі ті учні, що прийняли у ній участь.

Підсумок уроку

 • Давайте пригадаємо про що було наше сьогоднішнє оповідання?

 • Чого вас навчило це оповідання?

 • Що нового ви дізналися?