asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

методична розробка

заняття з предметів «ГЕОЛОГІЯ»

та «ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН»

на тему: «Визначення фізичних властивостей мінералів та вибір раціонального методу збагачення для різних типів руд»
для студентів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

для спеціальності 5.05030301 «Збагачення корисних копалин»
Розробила викладач

Стельмах Р.С.

Кривий Ріг

2012 рік

Анотація
Предмет «Геологія» є теоретичною базою для вивчення предметів циклу збагачення корисних копалин.

Вивчення цього предмету повинно дати студентам уявлення про різні типи родовищ, хімічний та мінералогічний склад руд, фізичні властивості головних рудних і породоутворюючих мінералів, на яких основані основні методи збагачення.

Студенти повинні не лише знати діагностичні властивості мінералів і вміти працювати з визначником мінералів, а і навчатися використовувати в практичній роботі збагачувальника.

Дане заняття дає змогу закріпити набуті студентами знання, вміння та навички з розділу «Мінералогія» в ігровій формі, що викликає інтерес та зацікавленість до вивчення предмету «Геологія» та спеціальності «Збагачення корисних копалин».

бінарне заняття

з предметів «Геологія», «Збагачення корисних копалин»
тема заняття: Визначення фізичних властивостей мінералів та вибір раціонального методу збагачення для різних типів руд.
навчальна мета: Розвинути практичні навички студентів по визначенню фізичних властивостей мінералів, їхньої діагностики, та впливу їх на вибір раціонального методу збагачення для різних типів руд, що є в подальшому основою при виборі та обґрунтуванні технологічної схеми збагачення при виконанні курсових та дипломних проектів.
дидактична мета: Показати примінення остаточних залишкових знань предмету «Геологія» при подальшому вивченні предметів спеціального циклу.
виховна мета: Формування навиків працьовитості, старанності, зосередженості, уваги, колективізму та вміння працювати в команді.
тип заняття: Бінарне заняття на основі предметів: «Геологія» та «Збагачення корисних копалин».
обладнання та матеріали:

 • колекція мінералів та руд;

 • шкала твердості Мооса;

 • фарфорові пластини;

 • магніти;

 • альбом властивостей мінералів;

 • роздатковий матеріал індивідуальних завдань.


і хід заняття

І Організаційна частина


 1. Вступне слово викладача яка повідомляє тему і мету заняття, а також умови проведення конкурсу.


Для виконання поставленої мети групу поділяємо на 3 команди по 5-6 студентів.

Вибираються капітани трьох команд.

Кожній команді по темі уроку будуть видані рівноцінні за складністю завдання.

Правильність виконання завдань полягає на викладача.

Загальний рейтинг бригади складається з оцінок кожного завдання.

Оцінювання ведеться за «5 бальною шкалою». Команда, яка буде мати вищий рейтинг буде переможницею.

Всі завдання будуть направлені на кінцевий результат вибрати раціональний метод збагачення для виданих типів руд.

Відповідальність по кожному завданню повинна бути обґрунтованою і за неї ставиться найвищий бал «5» (п’ять). За неповну відповідь ставиться відповідно менший бал за визначенням викладача.

Дозволяється доповнювати відповідь спочатку членам своєї команди, а потім членам іншої команди. Кожне доповнення теж оцінюється балами (3,2,1).

В кінці заняття кожний член команди рахує свої бали і пише на конверті прізвище і кількість балів.

Кожна команда рахує загальну суму балів. І по цих балах визначається місце команди.

Капітан кожної команди збирає конверти з балами кожного члена і здає викладачу.

Крім того, що буде визначене місце команди, будуть також оцінені знання кожного студента.

В кінці заняття буде визначене 1,2,3 місце команди і визначені кращі члени команди.

Більш обґрунтовану оцінку кожного студента буде проведено на наступному занятті після детального аналізу індивідуальних балів.

Іі основна частина

Пояснення кожного завдання та ведення заняття проводить викладач.
завдання № 1 Розминка капітанів. Команди сконцентровуються.
Завдання полягає в наданні відповідей на теоретичні питання з названих предметів: «Геологія» та «Збагачення корисних копалин».

Студенти з кожної бригади по черзі витягують питання і після 10 сек. Обдумування дають відповіді (кожній команді по 2 питання).
питання завдання № 1


 • Поясніть поняття «руда».

 • Назвіть основні родовища ПІВНГЗК. Що називають гірничо-збагачувальним комбінатом?

 • Які технологічні операції ви знаєте? Яке їх призначення?

 • Що називають концентратом, хвостами?

 • Поясніть поняття «розкрита руда» та чому тільки розкрита руда надходить на збагачення?

 • Яке обладнання використовується для дроблення і подрібнення?

завдання № 2 «Чорний ящик» (2 хв.).
В чорних ящиках знаходиться обладнання для визначення фізичних властивостей мінералів.

Капітан команд витягують кульку з номером ящика, отримують конверт з завданням і на протязі 2 хвилин обговорюється відповідь з членами команди. Через 2 хвилин один із членів команди дає відповідь.
Перший ящик.
Раніше ми висіли на опорах електропередач, а зараз нас використовують для визначення фізичних властивостей мінералів для їх діагностики.
Другий ящик.
Мене використовують не тільки для діагностики мінералів, а і у магнітних сепараторах.
Третій ящик.
Нас тут зібрали як мінерали – еталони для визначення одного із фізичних властивостей мінералів.

І якби мінерал, що досліджується був живий, то йому було б боляче.
завдання № 3 (1 хв.)
Пояснити, на чому основані основні методи збагачення:


 • Гравітаційні;

 • Магнітні;

 • Флотаційні.


(Капітани витягують картки)
завдання № 4 (2 хв.)
Визначити фізичні властивості мінералів на залізо.

За діагностичними властивостями визначити назву мінералу.

Дати їм характеристику (формулу, клас, основні фізичні властивості, використання).

1 гематит;

2 магнетит;

3 лімоніт.
завдання № 5 (2 хв.) «Позаочі».
В ящику знаходиться по одному мінералу.

Визначити назву мінералу після короткої характеристики.

Якщо студенти не можуть визначити мінерал після короткої характеристики, їм надається додаткове пояснення, але кількість балів знижується.
Перший ящик.
Цей мінерал білого кольору, має невисоку твердість, розчинний у воді.

Людина без нього не може обходитись жодного дня.
Другий ящик.
Цей мінерал білого кольору, пластичний, має перламутровий блиск, м’який.
Третій ящик.
Цей мінерал з класу оксиди досить поширений, може мати різний колір білий, жовтий, чорний, прозорий, фіолетовий і інші. Досить твердий.

Використовується в багатьох галузях народного господарства.
додаткові пояснення
Перший мінерал ( в першому ящику).
В давнину чумаки за мною їздили в Крим.
Другий мінерал ( в другому ящику).
Якщо ви не вдало впали і зламали ногу, то без мене вам не обійтись.
Третій мінерал ( в третьому ящику).
Мене чомусь збагачувальники називають «пустим».
завдання № 6 (5 хв.)
Кожній команді видається руда (зростки двох мінералів). Необхідно визначити:

 • Тип руди;

 • З яких основних мінералів вона складається;

 • Основні фізичні властивості цих мінералів;

 • Вибрати раціональний метод збагачення поданої руди;

 • Назвати апарати, на яких буде здійснюватись збагачення заданої руди (знайти в лабораторії збагачення).ІіІ заключна частина
Підрахунок балів кожним студентом (написати зверху на конверті) і капітан рахує загальний кількість балів всієї команди.

ІV музична пауза
(В цей час викладач підраховує бали і визначає місця і кращих студентів).


література


 1. Андрєєв С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. –М.: Недра,1980.-415с.

 2. Бережний М.М., Мовчан В.П. Збагачення та окускування сировини. Дніпропетровськ: Пороги 2002.- 365с

 3. Бизов В.Ф., Паранько І.С. Основи динамічної і прикладної геології. Т.1. Динамічна геологія.- Кривий Ріг: мінерал, 2000.-204с

 4. Бизов В.Ф., Паранько І.С. Основи динамічної і прикладної геології. Т.2. Прикладна геологія.- Кривий Ріг: мінерал, 2000.-137с

 5. Кравцов В.М., Тимофіїв Г.Г., Кравцов Є.М. Технологія збагачення сировини. –Кривий Ріг: мінерал,2010.-288с

 6. Міловський А.В. Мінералогія и петрография: Недра, 1985.-430с

 7. Справочник по огбогащению руд. Подготовительные процессы. Под ред.. О.С. Богданова, В.А.Олевского.-М: Недра, 1982.-365с