asyan.org
добавить свой файл
1
§36 Вітер. Постійні та змінні вітри

Пригадайте

Як ви спостерігаєте за вітром?

Вітри якого напрямку переважають у вашій місцевості?
Вітер — рух повітря в горизонтальному або близькому до нього напрямку. При цьому повітря рухається із зони високого атмосфер­ного тиску до ділянки з низьким атмосферним тиском. Вітер харак­теризується швидкістю, силою й напрямком. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду (м/с) або в кілометрах за годину (км/год). Щоб перевести метри за секунду в кілометри за годину, слід значення швидкості в метрах за секунду помножити на 3,6.

Силу вітру визначають за тиском рухомого повітря на предмети, її вимірюють у кілограмах на квадратний метр (кг/м2). Сила вітру залежить від його швидкості. Так, вітер зі швидкістю 100 км/год має силу в 10 разів більшу, ніж зі швидкістю 10 км/год. Чим більша різниця в значеннях атмосферного тиску, тим сильніше і швидше дме вітер. Відсутність будь-яких ознак вітру називають штилем.

Факти сьогодення

Найсильніші вітри. «Полюсом вітрів» на Землі вважають окраїнні частини Антарктиди, де вітри дмуть по 340 діб на рік. Найбільшу швидкість вітру - 371 км/год - зареєстровано у 1934 році в США, на горі в штаті Нью-Гемпшир. В Україні найсильнішим був вітер на г. Ай-Петрі в Криму (його швидкість сягала 180 км/год).

Напрямок вітру визначають за по­ложенням тієї сторони горизонту, звід­ки він дме. Для позначення напрямку вітру на практиці горизонт поділяють на вісім напрямків. З них чотири го­ловні - північ (Пн), південь (Пд), схід (Сх) і захід (Зх) і чотири проміжні -північно-східний (Пн-Сх), північно-західний (Пн-Зх), південно-східний (Пд-Сх) та південно-західний (Пд-Зх).

Наприклад, коли вітер дме з місцевості, розташованої між півднем і сходом,

його називають південно-східним (Пд-Сх). Напрямок і швидкість вітру визначають за допомогою флюге­ра (мал. 97).

Мал. 97. Флюгер
Наочне уявлення про напрямки вітрів, які переважають у певній місцевості, дає спеціальна діаграма - роза вітрів (мал. 98). Це графічне зображення повторюваності напрямків вітру. Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напрямку.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження) Спостереження за погодою: складання рози вітрів

За наведеними у таблиці даними побудуйте розу вітрів. Для цього спо­чатку намалюйте координати, вказав­ши чотири основні напрямки вітру і чотири проміжні. В обраному вами масштабі відкладіть кількість відріз­ків, що відповідають кожному на­прямку. Кінці відрізків послідовно з'єднайте між собою. Отриману розу вітрів зафарбуйте і вкажіть, який на­прямок вітру переважав. На малюн­ку 98 зверніть увагу, як позначають вітри різних напрямків.

Мал. 98. Роза вітрів

Напрямок вітру Пд Пн Сх Зх Пн-Сх Пн-Зх Пд-Сх Пд-Зх

Повторюваність вітру, % 10 20 4 10 12 8 30 6

Постійні та змінні вітри. На земній кулі немає жодного безвітря­ного місця. Існує безліч різних типів вітрів. Є вітри, які дмуть постій­но, а є такі, що змінюють свій напрямок протягом доби або року. Постійні вітри - пасати - виникають між тропічним високим та ек­ваторіальним низьким поясами атмосферного тиску у Північній і Південній півкулях Землі (мал. 99). Завдяки обертанню земної кулі пасати у Північній півкулі переміщуються з північного сходу на пів­денний захід, а у Південній - з південного сходу на північний захід. Пасати майже не змінюють свого напрямку протягом року. їхня швидкість становить у серед ньому. 5-6 м/с, а вертикальна потужність сягає 2-4 км і збільшується в напрямку до екватора.

У помірних широтах дмуть західні вітри. Вони також є постійними.

Мал. 100. Утворення денного (а) і нічного (б) бризу

Змінних вітрів на земній кулі набагато більше, ніж постійних. Поширені лише на певних територіях, вони дістали назву місцевих.

Місцеві вітри дмуть над порівняно невеликою територією (від сотень метрів до десятків кілометрів) і значно впливають на погоду у даній місцевості. Прикладом місцевого вітру є бриз. У перекладі з французької мови це слово означає «легкий вітерець». Його швид­кість дійсно незначна - до 4 м/с. Бриз дме з добовою періодичністю на узбережжі морів, великих озер і деяких великих річок. Цей вітер змінює свій напрямок двічі на добу, що зумовлено нерівномірним нагріванням поверхні суходолу та водойми. Денний, або морський, бриз рухається з водної поверхні на суходіл, а нічний, або берего­вий, з охолодженого узбережжя суходолу на водойму (мал. 100).

Бриз буває переважно влітку, коли різниця температури між сухо­долом і водоймою сягає найбільших значень. В Україні бризи спо­стерігають на узбережжі водосховищ, Чорного і Азовського морів.

Дивовижні явища

Вітер з гірських вершин.

Цікавими місцевими вітрами є фьо-ни, які не мають певної періодич­ності. Вони не постійні й тривають у середньому від однієї до двох діб. Фьон - це сильний, поривчастий, сухий і теплий вітер, що дме з гірсь­ких вершин у долини. Він виникає тоді, коли повітря перевалює через гребінь гірського хребта і, опуска­ючись підвітряним схилом, швидко нагрівається (мал. 101).Мал. 101. Утворення фьонів

При цьому температура може досягти макси­мальних значень для даної пори

року. Так, при сильному фьоні на зледенілому острові Ґренландія тем­пература підвищується на 20-25 °С. Фьон спричиняє танення снігу в горах узимку, а влітку - посухи і пожежі. У гірських районах України фьони, що дмуть з південно-східних схилів Кримських гір поблизу Алушти, можуть раптово підвищувати тут температуру до 28 °С. Фьони в Українських Карпатах мають швидкість до 25 м/с.
До вітрів, які змінюють свій напрямок, відносять і мусони. Сло­во «мусон» перекладається з арабської мови як «сезон». Ця назва не випадкова, адже мусон змінює свій напрямок двічі на рік: взим­ку дме із суходолу на океан, а влітку, навпаки, з океану на суходіл (мал. 102).


Мал. 102. Переміщення мусонів
(Поміркуйте, чому мусон змінює свій напрямок за пора­ми року.) Мусонні вітри найкраще виражені на півдні та сході Азії, на півночі Індійського та заході Тихого океанів. Особливо потуж­ним є азіатський літній мусон. Він містить велику кількість вологи і тепла, з ним пов'язані рясні опади.

ПІДСУМКИ

• Вітер — це горизонтальний рух повітря, що виникає внаслідок різниці атмосферного тиску.

• Вітер характеризується швидкістю, силою та напрямком.

• Постійні вітри дмуть постійно, змінні вітри змінюють свій напрямок протягом доби або року.
Запитання і завдання для самоперевірки
Побудуйте розу вітрів за даними своїх спостережень.

Поясніть, вітри якого напрямку переважають у вашій місцевості.

Намалюйте схематично напрямок вітру за такими даними:

а) тиск у пункті А становить 760 мм рт. ст., а в пункті Б - 784 мм рт. ст.;

б) на узбережжі тиск становить 758 мм рт. ст., а над озером -752 мм рт. ст.

У якому випадку вітер буде сильнішим

Виберіть з перелічених вітрів той, який майже не змінює свого на­прямку:

а) пасат; б) мусон; в) бриз.

Яка причина виникнення вітру?

Від чого залежать сила і швидкість вітру?