asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Страхування (укр.)" на тему "Соціальне страхування (укр.)"


По горизонтали

2. Форма соціального захисту населення, система заходів щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування в старості, на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття та в інших випадках, передбачених законодавством

5. Застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховики

6. Основне джерело зодсс

7. Захворювання, яке виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлене дією на організм виключно або переважно факторів виробництва, характерних для конкретної професії

8. Встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму

9. Вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоровя набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості

11. Подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обовязок страховика здійснити виплатустрахової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі

13. Один з видів зодсс

14. Період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообовязковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством

15. Один з принципів зодсс, який означає досягнення найкращого співвідношення мети соціальной політики та її реалізації

16. Гарантовані, врегульовані нормами права разові або періодичні виплати соціально-аліментарного характеру чи набір товарів і послуг, що надаються з метою матеріальної підтримки громадян, які в силу певних соціальних випадків, передбачених законом, потребують такої допомоги

17. Неспроможність особи чи сімї з огляду на обєктивні чинники забезпечити середньомісячний сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму

20. - втрата працездатною особою працездатного віку роботи з обєктивних чи субєктивних причин, яка призвела до втрати заробітної плати або інших, передбачених законом доходів

21. Один з суб’єктів розподілу (як функції соціального страхування)

22. Одна з функцій соціального страхування

23. Гарантовані, врегульовані нормами права разові або періодичні виплати соціально-аліментарного характеру чи набір товарів і послуг, що надаються з метою матеріальної підтримки громадян, які в силу певних соціальних випадків, передбачених законом, потребують такої допомоги

24. Стійкий розлад функцій організму, зумовлений захворюванням, наслідком травм або вродженим дефектом, який призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті

25. Встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій
По вертикали

1. Загальна тривалість трудової або іншої суспільно-корисної діяльності та інших періодів, визначених в законодавстві, незалежно від перерв

3. Договір страхування на випадок раптового захворювання, тілесних пошкоджень внаслідок нещасного випадку, а також смерті під час перебування за кордоном

4. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

10. Є формою соціальних послуг, яка надається особам, що перебувають у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації

12. Передбачає страхування на випадок втрати здоровя з будь-якої причини, у тому числі: у звязку з хворобою та нещасним випадком

18. Найманий працівник, а також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обовязковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

19. Основні складові захисту населення: соціальне страхування, соціальна допомога та соціальне …