asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 14 15
^

ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ1 ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


____________
1 Вагони, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, контейнери та інші аналогічні транспортні засоби.

1. Ізотермічний транспортний засіб. Транспортний засіб, кузов2 якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дозволяють обмежувати теплообмін між внутрішньою та зовнішньою поверхнею кузова таким чином, щоб за загальним коефіцієнтом теплопередачі (коефіцієнт K) транспортний засіб міг бути віднесений до однієї наведених нижче двох категорій:

____________
2 ^ У випадку транспортних засобів-цистерн під "кузовом" у цьому визначенні мається на увазі сама цистерна.

IN =

Звичайний ізотермічний транспортний засіб, 

що характеризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,70 Вт/м2.K; 

IR =

Ізотермічний транспортний засіб з посиленою ізоляцією, 

що характеризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,40 Вт/м2.K; наявністю стінок завтовшки не менше 45 мм, якщо йдеться про транспортні засоби завширшки більше 2,50 м. 


Однак ця друга умова не є обов'язковою для транспортних засобів, спроектованих до дати набрання чинності цією поправкою3 й виготовлених до цієї дати або протягом тримісячного періоду після цієї дати.

____________
3 ^ Датою набрання чинності цією поправкою є 15 травня 1991 року.

Визначення коефіцієнта K й опис методу його вимірювання наведено в доповненні 2 до цього додатка.

2. Транспортний засіб-льодовник. Ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду (природного льоду з додаванням або без додавання солі; евтектичних плит, сухого льоду з пристроєм, що дозволяє регулювати його сублімацію, чи без такого; зріджених газів з пристроєм для регулювання випаровування чи без такого і т. д.), який не є механічною або "абсорбійною" установкою, дозволяє знижувати температуру всередині порожнього кузова та підтримувати її потім при середній зовнішній температурі +30° C:

- на рівні не більше +7° C для класу A,

- на рівні не більше -10° C для класу B,

- на рівні не більше -20° C для класу C,

- на рівні не більше 0° C для класу D,

з використанням відповідних холодильних агентів і відповідного обладнання. Такий транспортний засіб повинен мати одне чи кілька відділень, посудин або резервуарів для холодильного агента. Це обладнання:

- повинно бути влаштоване таким чином, щоб можна було робити ззовні його завантаження чи довантаження: та

- мати об'єм, який відповідає приписам пункту 34 доповнення 2 до додатка 1.

Коефіцієнт K транспортних засобів класів B та C в кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.

3. Транспортний засіб-рефрижератор. Ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для кількох транспортних одиниць холодильну установку (механічний компресорний агрегат, абсорбційна установка й т. д.), що дозволяє при середній зовнішній температурі +30° C знижувати температуру всередині порожнього кузова й потім постійно підтримувати її таким чином:

- Для класів A, B та C з будь-яким заданим фактично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, установлених для трьох класів:

Клас A. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між ±12° C й 0° C включно.

Клас B. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між +12° C й -10° C включно.

Клас C. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між +12° C й -20° C включно.

- Для класів D, E та F з визначеним практично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, що наведено нижче, установлених для трьох класів:

Клас D. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує 0° C.

Клас E. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує -10° C.

Клас F. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує -20° C. Коефіцієнт K транспортних засобів класів B, C, E та F у кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.

4. Опалюваний транспортний засіб. Ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру всередині порожнього кузова й потім підтримувати її без додаткового надходження тепла протягом щонайменше 12 годин на практично постійному рівні не нижче +12° C при такій середній зовнішній температурі для обох класів:

Клас A. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -10 C.

Клас B. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -20 C.

Коефіцієнт K транспортних засобів класу B не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.

5. Перехідні положення. Протягом трирічного періоду починаючи з дати набрання чинності цією Угодою відповідно до положень пункту 1 її статті 11 загальний коефіцієнт теплопередачі (коефіцієнт K) транспортних засобів, що в цей момент уже знаходилися в експлуатації, може становити не більше:

- 0,90 Вт/м2.K для ізотермічних транспортних засобів категорії IN, транспортних засобів-льодовників класу A, усіх транспортних засобів-рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів класу A; та

- 0,60 Вт/м2.K для транспортних засобів-льодовників класів B й C та опалюваних транспортних засобів класу B.

Крім того, після закінчення зазначеного в першому абзаці цього пункту трирічного періоду й до моменту остаточного зняття транспортного засобу з експлуатації коефіцієнт K зазначених транспортних засобів-рефрижераторів класів B, C, E та F може складати не більше 0,70 Вт/м2.K.

Однак ці тимчасові положення не повинні слугувати перешкодою для застосування будь-яких суворіших правил, установлених у деяких державах для транспортних засобів, зареєстрованих на їхній власній території.

 


Додаток 1,
доповнення 1 

<< предыдущая страница   следующая страница >>