asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 8 9

За Мінцбергом розрізняють такі інформаційні ролі:

 1. Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів

 2. Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

 3. Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

 4. Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори
 1. За Мінцбергом розрізняють такі міжособистісні ролі ролі:

  1. Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

  2. Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

  3. Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів

  4. Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори
 1. За Мінцбергом розрізняють такі інформаційні ролі:

  1. Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

  2. Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

  3. Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори

  4. Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів 1. Управлінська роль «головний керівник» описується як:

  1. Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

  2. Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації.

  3. Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

  4. Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 5
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Поняття трудового процесу. Критерії оптимізації трудових процесів.

б) Динаміка переговорів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Управлінська роль «лідер» описується як:

  1. Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

  2. Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

  3. Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги

  4. Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах
 1. Управлінська роль «розповсюджувач інформації» описується як:

  1. Передає інформацію, одержану із зовнішніх джерел або від інших підлеглих, членам органі­зації. Частина цієї інформації носить суто фактичний характер, інша потребує інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації

  2. Передає інформацію для зовнішніх контактів організації стосовно планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі діяльності

  3. Розшукує, приймає і накопичує різноманітну інформацію спеціалізованого характеру (в основному поточну), яку успішно використовує в інтересах своєї справи, виступає як нервовий центр зовнішньої та внутрішньої інформації

  4. Вишукує можливості як у самій організації так і за її межами, розроблює і здійснює проекти удосконалення, контролює розробку певних проектів
 1. Управлінська роль «представник» описується як:

  1. Відповідає за коригування дій коли організація стикається з необхідністю важливих і несподіваних порушень

  2. Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах

  3. Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації

  4. Передає інформацію для зовнішніх контактів організації стосовно планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі діяльності
 1. Управлінська роль «з’єднувальна ланка» описується як:

  1. Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги

  2. Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

  3. Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

  4. Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах
 1. Управлінська роль «підприємець» описується як:

  1. Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

  2. Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги

  3. Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах

  4. Вишукує можливості як у самій організації так і за її межами, розроблює і здійснює проекти удосконалення, контролює розробку певних проектів3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 6
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.

б) Результативність та вартість проведення нарад і зборів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що таке наукова організація праці?

  1. Організація виконання стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу управління

  2. Організація цілеспрямованого впливу керівника на підлеглих з метою виконання ними поставлених завдань

  3. Організація пов’язана з постановкою проблеми, аналізом ситуації, пошуком шляхів розв’язання

  4. Організація, яка базується на досягненнях науки та передовому досвіді 1. Назвіть завдання наукової організації праці

  1. Економічні, соціальні, психофізіологічні

  2. Конструктивні, моральні, інформаційні

  3. Технологічні, аналізуючи, зв’язуючі

  4. Соціальні, конструктивні, фізичні 1. Охарактеризуйте економічні завдання наукової організації праці

  1. Всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого ставлення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації персоналу, перетворення праці в життєву потребу

  2. Підвищення продуктивності праці, ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, використання прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу, створення сприятливих умов праці, підвищення рівня нормування праці

  3. Забезпечення умов для збереження здоров’я в процесі праці, стійка працездатність персоналу, полегшення праці, підвищення змістовності і привабливості праці

  4. Раціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління, організація робочого місця, механізація умов праці
 1. Охарактеризуйте соціальні завдання наукової організації праці

  1. Раціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління, організація робочого місця, механізація умов праці

  2. Підвищення продуктивності праці, ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, використання прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу, створення сприятливих умов праці, підвищення рівня нормування праці

  3. Забезпечення умов для збереження здоров’я в процесі праці, стійка працездатність персоналу, полегшення праці, підвищення змістовності і привабливості праці

  4. Всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого ставлення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації персоналу, перетворення праці в життєву потребу
 1. ^ Охарактеризуйте психофізіологічні завдання наукової організації праці

  1. Підвищення продуктивності праці, ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, використання прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу, створення сприятливих умов праці, підвищення рівня нормування праці

  2. Забезпечення умов для збереження здоров’я в процесі праці, стійка працездатність персоналу, полегшення праці, підвищення змістовності і привабливості праці

  3. Раціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління, організація робочого місця, механізація умов праці

  4. Всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого ставлення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації персоналу, перетворення праці в життєву потребу3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 7
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Основні принципи наукової організації праці.

б) Використання технічних засобів управління та їх класифікація за ознакою.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Назвіть принципи наукової організації праці

  1. Комплексність, паралельність, стабільність, регламентація, пропорційність

  2. Комплексність, делегування, системність, цілеспрямована творчість, ритмічність

  3. Комплексність, системність, спеціалізація, регламентація, стабільність, цілеспрямована творчість

  4. Комплексність, регламентація, пропорційність, системність, цілеспрямована творчість 1. Що передбачає принцип комплексності?

  1. Наукова організація управлінської праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю; стосується не одного працівника, а усього управлінського колективу

  2. Взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними

  3. Закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності в процесі управління

  4. Встановлення і дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, заснованих на об’єктивних закономірностях розвитку системи управління 1. Що передбачає принцип системності?

  1. Наукова організація управлінської праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю; стосується не одного працівника, а усього управлінського колективу

  2. Закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності в процесі управління

  3. Встановлення і дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, заснованих на об’єктивних закономірностях розвитку системи управління

  4. Взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними 1. Принцип регламентації – це…

  1. Встановлення і дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, заснованих на об’єктивних закономірностях розвитку системи управління

  2. Досягнення двох взаємозалежних цілей: забезпечення творчого підходу при проектуванні і впровадженні передових прийомів праці і максимальне використання творчого потенціалу управлінських працівників у їхній повсякденній діяльності

  3. Взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними

  4. Закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності в процесі управління 1. В чому полягає принцип спеціалізації?

  1. Взаємному узгодженні усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними

  2. Встановлення і дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, заснованих на об’єктивних закономірностях розвитку системи управління

  3. Закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності в процесі управління

  4. Досягнення двох взаємозалежних цілей: забезпечення творчого підходу при проектуванні і впровадженні передових прийомів праці і максимальне використання творчого потенціалу управлінських працівників у їхній повсякденній діяльності


3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»

ВАРІАНТ 8

1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Напрямки наукової організації праці.

б) Правила створення раціональних умов праці.

2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна): 1. В чому полягає принцип стабільності?

  1. Взаємному узгодженні усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними

  2. Закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності в процесі управління

  3. Наукова організація управлінської праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю; стосується не одного працівника, а усього управлінського колективу

  4. Стабільності трудового колективу, його складу, функцій і задач, що ним вирішуються. Це не виключає динаміки у розвитку колективу. 1. За якими напрямками здійснюється наукова організація праці?

  1. Оплата і стимулювання праці, розподіл і кооперація праці, технічне забезпечення і механізація праці, нормування праці, сприятливий режим і умови праці

  2. Спеціалізація праці по функціях управління, розподіл і кооперація праці, технічне забезпечення і механізація праці, якісне виконання функцій управління у просторі і часі

  3. Одночасне виконання різних операцій процесу управління, нормування праці, сприятливий режим і умови праці

  4. Використання прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу 1. Які функції лежать в основі механізму розподілу по праці?

  1. Визначення оптимального співвідношення централізованого регулювання заробітної плати з правами організацій в області оплати праці

  2. Визначення рівня мінімальної зарплатні

  3. Розробка методики колективно-договірного регулювання розподілу по праці

  4. Всі відповіді вірні

<< предыдущая страница   следующая страница >>