asyan.org
добавить свой файл
  1 2
Примітка. Під час визначення трудомісткості робіт час на їх виконання розподіляється таким чином:

50% — планові роботи;

30% — планові, поточні роботи;

20% — робота з приймання нових споруд в експлуатацію.

Додаток 3

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЛІНЕЙНО - КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ


Найменування

Умовні позначення

проектованих

діючих

1

2

3

  1. СТАНЦІЯ ТЕЛЕФОННА


Загальне позначення


Призначення станції зазначається літерами (вписуються або проста-

вляються біля умовного позначення):

районна автоматична

вузол вхідного сполучення

вузол вхідного та вихідного початкового сполучення
станція установи

Примітка: у дужках наведено позначення російською мовою  1. ПІДСТАНЦІЯ ТЕЛЕФОННА

Ємність, система та належність до вузла або станції зазначаються

біля умовного позначення  1. СТАНЦІЯ (ПУНКТ) ПІДСИЛЮВАЛЬНА (РЕГЕНЕРАЦІЙНА),

НЕОБСЛУГОВУВАНА
Необслуговувана підсилювальна станція (пункт) НПП системи

передачі КАМА, КРР або аналогічного призн.спрощене позначення

для МТМ
Необслуговувана підсилювальна станція (пункт) НПП системи

передачі К 120

Необслуговувана підсилювальна станція (пункт) НПП системи

Передачі ІКМ, ВОСП

Примітка: у разі необхідності зазначаються тип системи передачі,

кількість систем, номер НПП (НРП) та відстань до АТС
4.ШАФА КАБЕЛЬНА, РОЗПОДІЛЬНА:

зовнішнього розташування

у будівлі

на схемі магістральної телефонної мережі
У позначення вписують номер шафи та номери захисних смуг
5. СПОРУДА ОГЛЯДОВА:

Загальне позначення

Вид споруди позначається літерою (вписується у позначення). Позна-

чення оглядових споруд на вуличних кресленнях допускається вико-

нувати:

а) у плані
прохідна
кутова
розгалужувальна

б) на поперечному або поздовжньому профілях1Біля позначення допускається ставити літери


6. КОРОБКА АБОНЕНТСЬКА РОЗПОДІЛЬНА:

непаралельна


паралельна

Біля позначення допускається зазначати номер коробки7. ЯЩИК КАБЕЛЬНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ, розташований на:

горищі


горищі, паралельний


опорі


опорі, паралельний

Біля позначення допускається зазначати номер коробки.


8. ЯЩИК ПУПІНІВСЬКИЙ


9. МУФТА КАБЕЛЬНА:

пряма


розгалужувальна


симетруюча


конденсаторна


стикова


газонепроникна


ізолююча


10. ПРОВОДИ ПОВІТРЯНІ:

на опорах


підвішувані на існуючих опорах


на стоякових лініях

Біля позначення допускається зазначати кількість проводів


11.СТОЯК ТЕЛЕФОННИЙ

Біля позначення допускається зазначати тип стояка та кількість пар


12.БОКС КАБЕЛЬНИЙ

Біля позначення допускається зазначати кількість пар та номер коробки


13.ЛІНІЇ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ:

прокладені по стінах будівель і у каналізації

прокладені по стінах будівель у металевій трубі

прокладені у грунті

броньовані


підводні


підвішені

у тунелі метро1

14.КАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОДРЕНАЖУ

Примітка. До п.п.13 і 14

1. У разі необхідності зазначити у кабелі кількість запасних та резервних

пар використовується позначення

2. У разі необхідності зазначити марку кабелю, кількість кабельних пар

або четвірок, діаметр жил кабелю, індуктивність катушки і крок пупі-

нізації, довжину прогону і номер колодязя — ці відомості зазначаються

біля позначення


15.КАНАЛІЗАЦІЯ КАБЕЛЬНА

Кількість каналів, довжина ділянки каналізації, межа ділянки — зазна­-

чаються біля позначення

16. ЛІНІЯ ПІД ПОСТІЙНИМ НАДЛИШКОВИМ ТИСКОМ ПОВІТРЯ

Біля позначення допускається зазначати величину тиску.


17. ШТИРІ НА ДАХУ

18. ГАКИ НА СТІНАХ

19. ВИВІД РОЗПОДІЛЬНОГО КАБЕЛЮ НА СТІНУ ( У ТРУБІ)

20.ВИВІД РОЗПОДІЛЬНОГО КАБЕЛЮ НА СТІНУ ПІД МЕТАЛЕВИЙ

КУТНИК

21.ЕЛЕКТРОДРЕНАЖ:

посилений

прямий

вентильний, поляризований

поляризований

22.0БЛАДНАННЯ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ


23. ОБЛАДНАННЯ ПРОТЕКТОРНОГО ЗАХИСТУ

24.ЕЛЕКТРОЗАХИСТ СУМІЩЕНИЙ (ЕЛЕКТРОПЕРЕМИЧКА)

25. ПЕРЕХІД 3 ПРОКЛАДЕНИМИ КАНАЛІЗАЦІЙНИМИ ТРУБАМИ

ЧЕРЕЗ:

залізничну колію

шосейну дорогу


26.3НАК СТВОРНИЙ НА РІЧКОВИХ ПЕРЕХОДАХ


РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ ОСНОВНИХ УМОВНИХ ГРАФІЧНИХ ПОЗНАЧЕНЬЛітература

1. Руководство по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС. ' М.: Связь, 1979.

2. Правила охорони ліній зв'язку України та Умови проведення робіт в містах охоронних зон ліній зв'язку та проводового мовлення. - УНДІЗ, К., 1994.


<< предыдущая страница