asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Урок № 5. Тема: Калорії. Поживні речовини.

Мета:

 • Практична: навчити розповідати про корисні продукти харчування, порівнювати їх за різними критеріями;

 • Освітня: розширити знання учнів про корисні продукти харчування, здійснювати міжпредметні зв’язки;

 • Розвиваюча: розвивати інтелектуальний рівень учнів;

 • Виховна: виховувати свідоме прагнення вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: таблиця калорій, аудіо запис Benny Benassy “Illusion” для проведення фізкультхвилинки, запис прислів’я “Don’t live to eat, eat to live.” на дошці.

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Good morning, pupils. Glad to see you, healthy and wealthy, I believe. You’ll have your lunch next break, won’t you? Do you like meals in our school canteen?

 1. 2.1 Мовна розминка. Гра «Супермен»: записати у зошиті меню для «Starters», «Main courses», «Desserts» (час виконання – по 30 сек.). Читають свої записи учні, у яких найбільше слів, інші можуть їх доповнити. Перевіряється правильність запису.

  1. Перевірка домашнього завдання: читання утворених речень вправи 10 РЗ, вибір кав’ярні у вправі 16 підручника.

 2. Основна частина уроку.

3.1 Повідомлення теми та мети уроку.

English always used to say: “Don’t live to eat, eat to live”. Today we’ll speak about things, important to our life and health.

  1. Введення поняття «калорії»:

Tell me why do people eat? What food makes you feel good? What products you usually want to eat when you are very hungry? All these products give use energy. We use the word calories to say how much energy we can get from this or that thing. Different food can give us different amount of calories. Let’s look through the table to see it.

  1. Ознайомлення з таблицею вправи 17 ст.54 підручника. Підрахунок кількості калорій, яку споживають діти з солодощами та щоденними продуктами.

3.4 Введення понять «поживні речовини» - бесіда за питаннями:

 • Your parents often say: ”Drink milk! Don’t eat lots of candies and chips!” How do you think, why do they say so?

 • Some models never eat sweets and buns. What are they afraid of?

 • Food gives us only energy or something else?

3.6Читання тексту з метою ознайомлення з назвами речовин, що входять у поняття «Поживні речовини» - вправа 18 ст.54: прочитати текст подумки та знайти еквіваленти до виділених слів. Проаналізувати малюнок вправи 19 ст.55 та назвати продукти, багаті на ті чи інші корисні речовини.

  1. Формування навичок обробки отриманої інформації. Робота в парах. Вправа 12 ст.33 РЗ: заповніть таблицю харчової цінності страв. Користуючись зразком речення на дошці зробіть власні висновки щодо харчової цінності своєї улюбленої страви.

My favourite food is borshch. It is really necessary to life, almost cheap and very tasty. This meal is very tasty and not very fattening.

  1. Фізкультхвилинка. Виконання спортивних вправ під сучасну музику.

Hands up! Hands down! And jump, jump, jump!

Turn left! Turn right! And jump, jump, jump!

Put your hands into the air! And dance, dance, dance!

 1. Закріплення. Розвиток навичок аудіювання тексту, що мітить нову лексику. Вправа 11 ст.32 РЗ – заповнити пропуски у тексті відповідно до ТS 18.

 2. Домашнє завдання. Вправа 13 ст.33 РЗ. Придумати свій комплекс вправ, щоб виступити на наступному уроці у ролі фітнес – інструктора.

 3. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.


Урок № 6. Тема: Здорова дитина – щаслива родина
Мета:

 • Практична :практикувати учнів у вживанні модальних дієслів та наказових речень, ознайомити з поняттям «бути у формі»;

 • Освітня: розширити знання учнів про принципи ведення здорового способу життя та застосування їх на практиці;

 • Розвиваюча: розвивати уяву учнів в умовах рольової гри та мовний самоконтроль;

 • Виховна: прищеплювати усвідомлене прагнення ведення здорового способу життя.

Обладнання: запис прислів’я “After dinner sit a while, after supper walk a mile.” на дошці, аудіо запис Benny Benassy “Illusion” для фітнес – хвилинки, відео урок «Posnayko. Sport».

Хід уроку.

1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, friends. How are you today? I wonder, who feels really healthy now? What do you do to be healthy?

2. 2.1. Мовна розминка. Вивчення римівки:

Skateboard, water skis, surfboard, wow!

Hop on your skateboard, let’s go now!

Water skis, surfboard, skateboard, great!

Put on your water skis, don’t you wait!

Surfboard, skateboard, water skis, hey!

Swim on your surfboard, ketch the wave!

2.2. Вибіркова перевірка домашнього завдання.

3. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Last time we learned an English proverb. Do you remember it? Another one says: “After dinner sit a while, after supper walk a mile”. So, is it important to move much? What other things are important for your health? This is a nice topic to discuss at our today’s lesson.

 1. Введення понять «to be fit» та «fitness»:

  • Читання вправи 21 ст. 56 підручника з подальшою бесідою за питаннями вправи.

  • Перегляд відео уроку «Posnayko. Sport» та бесідою на тему «Fitness. Sport»:

Do you want to go in for fitness?

What is your favourite kind of sports?

How often do you exercise?

 1. Робота у групах (3-4 учнів). Складання порад за списком вправи 22 ст.56 підручника. По закінченні роботи спікери двох груп читають поради стосовно чистоти тіла та одягу, перефразовуючи речення вправи:

What can happen if I eat too much chocolate?

 1. Розвиток навичок читання. Заповнення анкети «Do you live a healthy life?» (див.).

 2. Фітнес-хвилинка. Рольова гра «Тренування у фітнес-центрі»: учень, який зголосився бути фітнес-інструктором, проводить тренування під сучасну музику за власним комплексом вправ.

 1. Складання всіма учнями класу «My Fitness Resolution» - списку правил для ведення здорового способу життя та запис його на дошці.

 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

You know, today I decided to change some of my habits. And what about you? If it’s really so, our lesson was useful for us. And you’ve got some marks… .

 1. Домашнє завдання. Вправа 15 ст.35 РЗ, вправа 23 ст.56-57 підручника.


Appendices to the lesson

^ DO YOU LIVE A HEALTHY LIFE?
Put “√” if you do it and “χ” if you don’t.

 • You get up early.

 • You do morning exercises.

 • You don’t eat cakes and sweets for breakfast.

 • You don’t eat chips and drink Coke.

 • You always eat soup for dinner.

 • You visit your dentist regularly.

 • You don’t play a computer more than an hour.

 • You clean your room every day.

 • You go for a walk every evening.

 • You don’t watch TV late at night.

 • You visit some sports club.

 • You don’t go to bed late.

Count your points: “x” = 0 and “√” = 2.

Results:

24-20 You are a very healthy and active person. Congratulations!

18-14 You do your best to be healthy. But try to plan your free time better.

12-8 Don’t be so lazy! You have to change your way of life right now.

6-0 You have lots of problems with your friend. Because they think you are boring. Look through the test again – these advices can help you!


Урок № 7. Тема: Захворювання
Мета:

 • Практична: навчити вести діалог за темою «Захворювання» та давати поради у різних ситуаціях, пов’язаних із здоров’ям людей;

 • Освітня: сформувати уявлення учнів про роль модальних дієслів у смисловому та емоційному навантаженні висловлювання;

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, уяву учнів в умовах гри;

 • Виховна: формувати критичне ставлення до шкідливих звичок, прищеплювати почуття чуйності до хворих, свідоме прагнення вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: картки для гри - пантоміми, аудіо запис для проведення фітнес-хвилинки, набори реплік для складання діалогів (за вправою 24 ст.58 підручника).

Хід уроку.
1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Welcome to the Healthy World! Did you do you morning exercises today? Did you get up early or slept till your mother woke you up? No? Good. Than our lesson can start right now.

2. 2.1 Мовна розминка. Спортивні змагання «The Best sportsmen». Виконання фізичних вправ:

Try to touch your toes.

Do as much press-ups as you can.

Close your eyes and stand with your hands lifted straight in front of you.

2.2 Перевірка домашнього завдання. 2-3 учнів читають свої доповіді з вправи 15.

3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Even the most healthy people sometimes get ill. Today we are going to speak about illnesses and how to prevent them.

2. Гра – пантоміма «Шкідливі звички»: учні за бажанням отримують картки з описом шкідливих для здоров’я звичок та показують засобами пантоміми для класу. Глядачі мають відгадати назви шкідливих звичок.

Smoking, using drugs, drinking alcohol, eating too much food, untidiness.

Активізація лексики до теми уроку. Вправа 24 ст.58 підручника:

 • Прочитати діалоги подумки, знайти малюнки – ілюстрації для виділених слів, дібрати їх англійські еквіваленти.

 • Драматизація діалогів у парах: учні отримують смужки паперу із частинками діалогів, знаходять «пару» та читають утворений діалог.

 1. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Рольова гра «На прийомі у лікаря»: перефразовуючи питання вправи 25 ст.59 підручника, запитати поради у лікаря. «Лікар» (один із сильніших учнів) відповідає на питання, вживаючи модальні дієслова та .

 2. Фітнес – хвилинка.

 3. Диктант.

Everybody needs to be fit. So we should eat healthy food, exercise our body and visit the doctor regularly. It is important to keep body and clothes clean. Our body needs vitamins and fibre, proteins and fats. Carbohydrates give us energy. We must not eat too much or too little.

4. Закріплення. Прочитати та переказати текст жарту. Знайти найсмішніше речення та пояснити, у чому полягає його комізм.

5. Домашнє завдання. Вправа 16 ст.35 РЗ.

6. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Our lesson comes to its end. I want to wish you to be doctors and not patient. Always help those, who need your help, and you will be helped.

Урок №8. Тема уроку: Повторення вивченого матеріалу.
Мета:

 • Практична: повторити лексику та граматику теми, узагальнити знання учнів з теми, виявляти та виправляти орфографічні помилки, удосконалювати навички роботи з словником;

 • Освітня: поглибити знання учнів про частини мови;

 • Розвиваюча: розвивати мовний самоконтроль, уяву учнів в умовах гри;

 • Виховна: виховувати культуру поведінки, прищеплювати прагнення вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: лексичні картки, плакат «Частини мови», транскрипційний запис слів на дошці, відеозапис кліпу пісні «Уou are to run».

Хід уроку

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

2.1 Мовна розминка. Гра «Відгадай»: відгадати слово, яке загадують по черзі учні за тематичними розділами: «Їжа», «Приготування їжі», «Здоров’я» (слабші учні можуть користуватись власними словниками). Двоє учнів біля дошки пишуть слова що відповідають транскрипціям:

[ gril ] [ frai ]

[ boil ] [ fu:d]

[ stju: ] [ su:p ]

[ sti:m ] [ ‘faibə ]

По закінченню роботи учні перевіряють правильність написання слів.

2.2 Вибіркова перевірка домашнього завдання.

3. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Повторення лексичних одиниць до теми «Хвороби»: гра «Пантоміма». Умови гри: один із учнів показує мімікою та жестами симптоми хвороби. Той, хто назве правильно (You’ve got a stomachache), займає його місце.

  3. Диктант-самоконтроль: Учні пишуть словниковий диктант за темою «Їжа», обмінюються зошитами та перевіряють роботи товаришів за допомогою лексичних карток.

Fats, carbohydrates, slice, desert, stew, lay, tablecloth, manners, main course, mashed, sugar, meal.

  1. Повторення теми «How to keep fit». Скласти список порад щодо ведення здорового способу життя.

  2. Повторення частин мови за допомогою плакату «Частини мови».

You know, that there are different parts of speech. Today we are going to remember nouns, adjectives and verbs. Tell me, please, what part of speech tells us the name of things? Names actions? Describes a thing or a person? Do you know, how to find out, what part of speech this or that word is, using the dictionary? Say, what parts of speech are these words: a knife, to play, nice, to develop, resource, an independence, curious.

Виконання вправи 17 на сторінці 36 (робочий зошит) з наступним читання утворених словосполучень та вправи 18 (ст36) .

5. Фізкультхвилинка. Виконання пісні “You are to run”.

  1. Створення груп для виконання проектної роботи: Лідери груп тягнуть жеребки із темами проектів (підручник, сторінка 60), учні самостійно поділяються на групи за принципом зацікавленості темами та особистих уподобань. Учитель контролює процес з метою створення груп, пропорційних за чисельністю та рівнем знань учасників).

4. Домашнє завдання. Вправа 19 ст.36; підготувати проект.

5. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

It seems to me, you are well prepared to show your knowledge, so I wish you good luck in doing and presentation of your projects. And pupils … will be given the following marks:.. . See you next lesson.

Урок № 9. Тема уроку: Здоров’я. Їжа. Презентація проектів.
Мета:

 • Практична: оцінити рівень підготовки проектів, навчити висловлювати свою думку під час обговорення проектів;

 • Освітня: спонукати до розширення соціокультурної компетенції учнів шляхом засвоєння загальноосвітньої інформації;

 • Розвиваюча: розвивати уяву та творчі здібності дітей під час виконання та презентації проектних завдань, розвивати мовний самоконтроль та самостійність у праці;

 • Виховна: виховувати культуру спілкування, прищеплювати толерантне ставлення до помилок товаришів та адекватне сприйняття критичних зауважень, формувати зацікавлення до вивчення англійської мови як засобу реалізації своїх творчих нахилів.
<< предыдущая страница   следующая страница >>