asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 45 46 47 48

[512] Рене Генон виводить слово «друїд» від «dru-vid» («сила-відати» — знавець сили). — Генон Рене. Символы священной науки. С. 196.

[513] На цю обставину вперше звернув увагу Юрій Канигін у доповненому варіанті книги «Шлях аріїв». — К: А.С.К., 2003. — С. 313: «Галілея славилася своїми знаменитими друїдами — великими жерцями і великими провидцями. Ще й досі галілейські (друїдські) гороскопи та пророцтва дуже поціновуються не тільки на Сході, а й у Європі».

[514] Мень Александр. Первые апостолы. — Москва, 1998. — С. 81, 87.

[515] Прийма А. К. Эдгар Кейси. — М.: Олимп, 1999. — С. 58—59.

[516] І Марія, і Христос були зачатими від Святого Духа і були єдиними дітьми у своїх матерів, що випливає з самої логіки феномену втілення Небесної Діви і Сина Божого. Проте ця тема виходить за межі даної книги. — Див.: Каганець І. Четверте пришестя Спасителя // Перехід-IV, №8. — www.perehid.org.ua.

[517] У грецькій та єврейській мовах слова «брат» і «сестра» можуть означати різний ступінь спорідненості, подібно як у шумерській і давньоукраїнській мовах слово «онук» означало «нащадок» або «родич», напр. «онуки Дажбожі», «Велесовий онук» тощо. Прикладом може бути українське «тітка», яке може означати і родичку, і просто жінку.

[518] У давньогрецькому оригіналі — έθνη (етне).

[519] Слово έθνων (етнон) буквально означає «народи». Проте в україномовних і російськомовних текстах Євангелія воно перекладається словами «погани» і «язичники», набуваючи таким чином зневажливого відтінку. Це є наслідком юдеохристиянського впливу, адже юдейські ідеологи до всіх інших народів ставилися зневажливо, нерідко навіть не вважаючи їх за людей.

[520] Цей факт говорить на користь того, що Матвій не був юдеохристиянином, тобто все його «юдеохристиянство» є пізнішою фальсифікацією.

[521] Мень Александр. Сын человеческий. С. 385.

[522] Иисус Христос в документах истории // Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского. — СПб.к Алетейя, 1999. — С. 453.

[523] Паїк Володимир, с. 208. Див. також: Як виглядав Ісус Христос / Газета «Божий сіяч», 4(30)-1998.

[524] Иисус Христос в документах истории. С. 451.

[525] Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Апостол Павел и тайны первых христиан. С. 24—25.

[526] Мень Александр. Сын человеческий. С. 391.

[527] За деякими повідомленнями, він становив 152—153 см.

[528] Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. — СПб. Евразия, 2000. — С. 84.

[529] Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. — К.: Радянська школа, 1989. — С. 222.

[530] Раса, яка сформувалася на території України після 55 ст. до н. е., називається арійською скоріше всього за іменем її першого етносу (самоназва — «ар'я», тобто ярі, життєспроможні, сонячні, пасіонарні), подібно як імена племен та народів часто походять від імені їхнього батька-засновника (Сим — семіти, Ор — оріяни, Юда — юдеї тощо).

[531] Вальторта Марія. Богочоловік. Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа. (Пер. з нім.). — Львів Місіонер, 1999. — 360 с. Ця книга була неофіційно схвалена Папою Римським Пієм XII у 1948 році.

[532] Еммеріх Анна Катерина. Жива Євангелія. Ангельське Одкровення про земні дні Господа. — Львів Добра книжка, 1999. — 200 с.

[533] Екзегеза — роз'яснення і тлумачення біблійних текстів.

[534] Вальторта Марія. С. 5.

[535] Там само. С. 66.

[536] Там само. С. 78.

[537] Вальторта Марія. С. 216.

[538] Вальторта Марія. С. 236—237.

[539] Вальторта Марія. С. 242.

[540] Там само. С. 266.

[541] Першим учнем Ісуса Христа, учнем, який у нього відразу ж і беззастережно повірив, був саме Іван Заведеїв, майбутній Іван Богослов.

[542] Вальторта Марія. С. 293.

[543] Кана — типово арійський топонім, схожі назви є в Україні (Канів), Чехії (Канін, Каніце), на Балканах (Канів) тощо.

[544] Там само. С. 322.

[545] Mckenzie J. L. Mastering of the Meaning of the Bible, 1960, p. 75. — Цит. з книги: Мень Александр, прот. Сын Человеческий. С. 387.

[546] Мень Александр, прот. Сын Человеческий. С. 78.

[547] Відомі випадки, коли така «мова для своїх» зберігається протягом кількох століть.

[548] Ткач Микола. Якою була материнська мова Ісуса Христа? — Газета «Українське слово», 16 січня 1997 р.

[549] Згідно з наперед узгодженим планом, апостоли повинні були розсіятися (щоб не потрапити до рук юдеїв), а потім зустрітися з воскреслим Христом в Галілеї. А щоб апостолів не мучило сумління, що вони залишили Христа самого, Він заспокоїв їх — «Я не сам, бо зо мною Отець».

[550] Урешті-решт українське християнство таки поєднало народний світогляд, у тому числі сільськогосподарський календар з ученням Ісуса Христа — на жаль, з домішками юдеохристиянської єресі, якої так і не змогло до кінця позбутися.

[551] Від стан — усталений, стабільний і арт — мистецтво, досконала форма. Сьогодні описані вище параметри є ідеалом, але для нової раси вони мають стати стандартом, тобто звичним, природним станом речей.

[552] Чмихов М. О. Україна від минулого до майбутнього // Вісник Київ. ун-ту: Іст.-філолог. науки. 1992. № 8. — С. 29

[553] Чмихов М. О. Давня культура. К.: Либідь, 1994. С. 279 — 281

[554] Васильченко Сергій, Холодна Наталка. Метонів цикл і міжепохальна цивілізація (рукопис, 2003 р).

[555] «Новий Завіт з коментарем» під ред. о. д-ра Мирослава-Івана кардинала Любачівського. — Львів: Стрім, 1994. — 672 с.

* Аналогом койне діалекту може бути латинська вульгата або сучасний газетний стиль української мови.
--- КІНЕЦЬ ---

Ваші відгуки, зауваження та пропозиції просимо надсилати авторові на адресу:

а/с 23, Київ-108, 04108, Україна.

Електронна пошта: editor1@perehid.org.ua
Текст звірено з виданням: КАГАНЕЦЬ І.В. Арійський стандарт: Українська ідея епохи Великого Переходу. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 384 с., іл. ISBN 966-319-066-3.
Оригінальний текст взято з сайту Перехід-IV:

www.perehid.org.ua
У *.txt форматував Віталій Стопчанський
Файл взято з е-бібліотеки "Чтиво"

www.chtyvo.org.ua


<< предыдущая страница