asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 6 7

каналізації. Мийні ванни приєднують до каналізаційної мережі з

повітряним розривом не меншим, ніж за 20 мм від верху приймальної

воронки. При обладнанні всієї внутрішньої каналізації повинно бути

передбачено гідравлічні затвори для запобігання проникненню запаху

з каналізаційної мережі.
3.12. Каналізаційні стояки з виробничими стоками дозволяється

прокладати в оштукатурених коробах і без ревізій, за винятком

виробничих та складських приміщень. Забороняється розташовувати

санітарні вузли над виробничими та складськими приміщеннями.
3.13. Каналізаційні трапи повинні бути розташовані осторонь

від робочих місць і переходів. Каналізаційні трапи і діаметр

каналізаційних труб повинні забезпечувати повне видалення стоків і

промивних вод на будь-якій ділянці підлоги. Ухил до трапів повинен

бути не менше ніж 0,03%. Трапи повинні мати ґрати і гідравлічні

затвори для запобігання проникненню запаху з каналізаційної мережі

до приміщення.
3.14. Не допускати з'єднання каналізаційних комунікацій

стоків технологічних цехів до нейтралізації з побутовою

каналізацією на території підприємства.
3.15. Порядок скиду побутових і виробничих стічних і зливових

вод узгоджується з державною санітарно-епідеміологічною службою і

здійснюється відповідно до вимог СанПиН 4630-88 ( v4630400-88 )

"Правила охраны поверхностных вод от загрязнений".
3.16. Контроль за санітарно-технічним станом очисних

споруджень необхідно покладати на технічно підготовлених осіб.
4. Санітарні вимоги до освітлення
4.1. Природне і штучне освітлення у виробничих і допоміжних

приміщеннях повинно відповідати вимогам діючих СНиП II-4-79

"Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".
4.2. У всіх виробничих і допоміжних приміщеннях повинні бути

вжиті заходи щодо максимального використання природного

освітлення. Світові отвори не повинні загромаджуватись виробничим

обладнанням, тарою, готовими виробами як усередині, так і зовні, а

також забороняється заміна скла фанерою, картоном.

Примітка:

а) у південних районах країни для захисту від яскравого

сонячного світла в літню пору року допускається застосування

захисних пристроїв (дашки, щити), а також дозволяється заклеювати

вікна сонцезахисною плівкою або тонувати скло;

б) склади, а також умивальники, душові, санвузли і гардеробні

за наявності припливно-витяжної вентиляції можуть розміщатися в

приміщеннях без природного світла.
4.3. Електроосвітлювальна арматура в міру забруднення повинна

очищуватись від пилу і кіптяви, але не рідше одного разу на рік.

Внутрішнє віконне скло та рами повинні промиватись і протиратись

не рідше одного разу на квартал, а зовні - не рідше двох разів на

рік, а в теплу пору року - додатково в міру забруднення.

Дозволяється в цехах розливу пива заклеювати вікна сонцезахисною

плівкою або тонувати скло.
4.4. Розбите скло у вікнах необхідно терміново замінювати.

Забороняється встановлювати у вікна складене з шматків скло та

замінювати скло фанерою, картоном.
4.5. Для загального освітлення виробничих приміщень слід

використовувати світильники, які мають захисну арматуру.
4.6. Забороняється розміщувати світильники безпосередньо над

відкритим виробничим обладнанням. Для огляду внутрішніх поверхонь

апаратів і ємкостей допускається використання переносних ламп

напругою не вище за 12 Вт. Електричні лампи повинні мати захисні

сітки.
4.7. У разі зміни призначення виробничого приміщення, а також

при переносі чи заміні одного обладнання іншим освітлювальні

установки повинно бути відповідним чином переобладнано і

пристосовано до нових умов без відхилення від норм освітлення.
4.8. З метою підвищення освітленості робочих місць фарбування

стін, перетинок, конструкцій і обладнання повинно проводитись в

світлі тони.
4.9. Рівень освітлення робочих місць, особливо призначених

для перевірки якості сировини та готової продукції, оформлення

готових виробів, повинен контролюватись не рідше 1 разу на

квартал.
4.10. Контроль за станом і експлуатацією освітлювальних

приладів та рівнем освітлюваності повинен покладатись на технічно

підготовлених працівників підприємства.
5. Санітарні вимоги до опалення і вентиляції.

Боротьба з шумом та вібрацією
5.1. Системи вентиляції й опалення підприємств повинні

відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и

кондиционирование", специфіці галузі і забезпечувати наявність

допустимого рівня шкідливих речовин у повітрі робочої зони

виробничих приміщень відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
5.2. На підприємствах повинні підтримуватись оптимальні або

допустимі параметри мікроклімату - температури, відносної

вологості, швидкості руху повітря з урахуванням кліматичної зони,

періоду року і важкості робіт.
5.3. Уміст шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень

не повинен перевищувати затверджених гранично допустимих

концентрацій.
5.4. Для попередження виникнення і попадання в повітря

виробничих приміщень шкідливих речовин необхідно суворо

дотримуватись параметрів технологічного процесу.
5.5. Усі виробничі й допоміжні приміщення підприємств, за

винятком холодних складських приміщень, зерносховищ, котельних,

трансформаторної підстанції, повинні опалюватись. Усі опалювальні

прилади повинні бути доступні для очистки від пилу.
5.6. Обладнання, паропроводи, трубопроводи гарячої води та

інші джерела конвекційного і променевого тепла повинні мати

теплоізоляцію, на поверхні якої температура не повинна

перевищувати 45 град.С.
5.7. Обладнання, у процесі використання якого виділяються

волога, пил, повинно бути герметизоване чи обладнане місцевими

вентиляційними пристроями.
5.8. Контроль за експлуатацією вентиляційних пристроїв

покладається на технічно підготовлених осіб.
5.9. Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні

перевищувати 80 дБА.
5.10. При проектуванні, реконструкції й експлуатації

виробничих приміщень, у яких розміщується обладнання, що генерує

шум та вібрацію, повинно бути передбачено заходи щодо захисту

робітників від їх шкідливої дії, а саме:

оснащення приміщень звукоізоляційними матеріалами;

використання амортизувальних пристосувань при монтажі

обладнання;

обладнання повинно бути оснащене приладами, які гасять

вібрацію;

індивідуальні засоби захисту.
5.11. Повітря, що видаляється місцевими вентиляційними

установками, яке містить пил, повинно бути очищено перед випуском

його в атмосферу.
5.12. Віконні плетіння з рамами, що відкриваються, повинно

бути обладнано пристосуваннями для їхнього відкривання.
6. Санітарні вимоги до виробничих

і підсобних приміщень
6.1. Підприємства, що виробляють солод, пиво та безалкогольні

напої, повинні мати адміністративні, виробничі, побутові, підсобні

та складські приміщення.

Виробничі та підсобні приміщення повинні відповідати

гігієнічним та технологічним вимогам. Виробничі приміщення повинні

мати між собою технологічний зв'язок і розташовуватися за ходом

технологічного процесу, не допускаючи перехрещення потоків

сировини та готових виробів, чистого та використаного посуду,

повинні бути створені необхідні умови для дотримання працюючим

персоналом виробничої та особистої гігієни.
6.2. При реконструкції підприємств не дозволяється

розташовувати основні виробничі цехи в підвалах і напівпідвальних

приміщеннях, крім бродильно-лагерних відділень.
6.3. Стелі і стіни приміщень повинні бути оштукатурені і

побілені або пофарбовані водостійкою фарбою. Стіни можуть бути

облицьовані кахельною плиткою.

Стіни виробничих приміщень повинні бути покриті матеріалами,

що дають змогу здійснювати вологе прибирання. Стіни в приміщеннях

варильного цеху, цехів бродіння, доброджування і розливу повинні

бути облицьовані кахельною плиткою або пофарбовані світлою олійною

фарбою на висоту не менше ніж 1,75 м, а стіни дріжджового

відділення і відділення чистої культури мікроорганізмів - до

стелі. Стелі двох останніх приміщень повинні бути пофарбовані

водостійкою фарбою. Для облицювання та обробки можуть бути

використані полімерні матеріали, дозволені МОЗ України для

застосування в харчовій промисловості.
6.4. При вході у виробничі цехи необхідно використовувати

килимки, насичені дезрозчином, що обробляються щодня.
6.5. Підлоги в усіх приміщеннях повинні бути з рівними, без

щілин і вибоїн, зручними для очищення та миття поверхнями та бути

обладнані дренажною та очисною системами, які повинні

забезпечувати повне вилучення стоків та промивних вод на будь-якій

ділянці підлоги.
6.6. Злив у каналізацію стічних вод з устаткування слід

виконувати закритим способом. Скидання промивних вод на підлогу

виробничого приміщення допускати в місцях, що мають ухил до трапу.
6.7. Усі зовнішні отвори, що відкриваються (вікна і

кватирки), повинні бути в теплу пору року захищені від проникнення

комах.
6.8. Трубопроводи фарбувати олійною фарбою відповідно до

ГОСТ 14202-69, а маркування трубопроводів з нержавіючої сталі,

полімерних та інших матеріалів проводити за допомогою табличок.
6.9. Машини, апаратуру та інше устаткування розташовувати

таким чином, щоб до них був забезпечений вільний доступ.
6.10. Допоміжні засоби та матеріали для виробництва солоду,

пива та безалкогольних напоїв підлягають державній

санітарно-епідеміологічній експертизі. Поверхня устаткування та

інвентарю повинна легко митися і оброблятися.
6.11. Усі виробничі й допоміжні приміщення, а також

устаткування та інвентар повинні передаватись від зміни до зміни в

чистоті й порядку.
6.12. Прибирання виробничих, підсобних і побутових приміщень

у всіх змінах здійснюється обслуговувальним персоналом, а

прибирання робочих місць, устаткування - самими робітниками.

Використання обслуговувального персоналу на виробничих роботах

забороняється.
6.13. Обслуговувальний персонал, що прибирає виробничі

приміщення, повинен бути забезпечений інвентарем, мийними і

дезінфекційними засобами, водовідштовхувальним спецодягом, взуттям

і гумовими рукавицями.
6.14. Після закінчення прибирання весь інвентар для

прибирання промивати водою і дезінфікувати. Інвентар для

прибирання виробничих приміщень маркувати та зберігати в

спеціально відведених місцях. Забороняється використовувати

інвентар не за призначенням.
6.15. Інструктаж обслуговувального персоналу, який щойно

приступив до роботи, повинен бути покладений на бригадира, майстра

або змінного інженера.
6.16. Для прибирання використовувати перерви між змінами,

обідні перерви, вихідні дні.

По закінченні роботи в зерносховищах та елеваторі проводити

сухе прибирання пилу з устаткування та інвентарю.

В інших приміщеннях проводити вологе прибирання. Протирати

вологою ганчіркою двері, панелі, карнизи, підвіконня, опалювальні

прилади, трубопроводи та інше, потім приступати до прибирання

підлог. У вологих приміщеннях прибирання проводити до повного

видалення скупчень вологи.
6.17. Шибки, внутрішні рами і простори між рамами промивати

та протирати в міру забруднення.
6.18. Побілку та фарбування всіх приміщень проводити за

потреби, у разі наявності на стелях, стінах, кутах брудних плям,

патьоків, вогкості, цвілі, кіптяви тощо. З появою цвілі на стіні,

стелі кути перед побілкою обробляти протигрибковим антисептиком,

наприклад 2-4%-ним розчином мідного купоросу.

Місця з відбитою штукатуркою підлягають негайному ремонту з

наступною побілкою або фарбуванням.
6.19. Поручні сходових кліток протирати вологою ганчіркою,

простір за радіаторами очищати від пилу і сміття в міру

забруднення.
6.20. Кабіни підйомників щодня в присутності ліфтера очищати

і протирати при дотриманні правил охорони праці.
6.21. Ґратчасті та інші захисні огородження трансмісій,

вентиляційні камери і канали очищати періодично в міру забруднення

при повному вимиканні моторів і рубильників працівниками

відповідних служб (електромонтери, слюсарі).
6.22. Обслуговувальний персонал виробничих та складських

приміщень повинен бути тільки в санітарному одязі.

Вхід сторонніх осіб у виробничі і складські приміщення

допускати тільки з дозволу адміністрації і тільки в санітарному

одязі.
6.23. Перед входами у виробничі, підсобні, адміністративні,

складські приміщення повинні бути пристосування для очищення

взуття - шкребки, ґрати, килимки.
6.24. Забороняється зберігання запасних частин, дрібних

деталей, цвяхів тощо на робочому місці в технологічних цехах.

Інвентар слюсарів та інших ремонтників повинен міститися в

переносних та стаціонарних інструментальних ящиках.
6.25. Невеликі ремонтні роботи дозволяється виконувати без

зупинки виробництва за умови надійного захисту від потрапляння

сторонніх предметів у продукцію і при дотриманні правил охорони

здоров'я.
6.26. Уведення в експлуатацію апаратури та устаткування після

ремонту дозволяється тільки після огляду їх майстром відділення,<< предыдущая страница   следующая страница >>