asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5
^

Характеристика умов навчання


Успішне впровадження навчального курсу «Інформатика» залежить від обов’язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов’язкові умови та ресурси, потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів середнього шкільного віку.

До обов’язкових умов успішного впровадження курсу слід віднести:

 • підготовленість учителів інформатики до навчання курсу «Інформатика»;

 • забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою відповідно до чинних норм (специфікацій навчальних комп’ютерних комплексів (НКК);

 • під’єднання до Інтернету всіх комп’ютерів НКК, якість якого забезпечує виконання кожним учнем завдань роботи із сервісами Інтернету, та наявність у навчальному закладі локальної комп’ютерної мережі.

При вивченні предмета кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів, тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менш як 8 учнів у підгрупі.

Перелік необхідних програмних засобів:

 • операційна система з графічним інтерфейсом;

 • клавіатурний тренажер і тренажер миші;

 • програма для запису даних на оптичні носії;

 • архіватор;

 • антивірусна програма;

 • векторний графічний редактор;

 • растровий графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • редактор публікацій;

 • програми для опрацювання об’єктів мультимедіа;

 • табличний процесор;

 • система управління базами даних;

 • програма для створення карт знань;

 • програма для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки потокових презентацій;

 • електронні словники та програми-перекладачі;

 • веб-браузер;

 • навчальне середовище виконання алгоритмів;

 • програми для розвитку логічного та критичного мислення;

 • розвиваючі програми;

 • комп’ютерні програми для підтримки вивчення різних навчальних предметів.

Вибір певних операційних систем, програмних та апаратних платформ, програмних засобів здійснює вчитель.

^

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми
^ Назва розділу

Класи і кількість годин
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Всього

1

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

3

3

10

2

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

6824

3

Інформаційні технології


3.1

Створення та опрацювання текстових документів86

5

19

3.2

Створення та опрацювання графічних зображень

9

615

3.3

Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа4711

3.4

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

615

3.5

Створення та опрацювання числових даних

8

1018

3.6

Система управління базами даних

10

10

4

Комп’ютерні мережі8

417

29

5

Моделювання

58

13

6

Основи алгоритмізації

та програмування7

8

10

8

33

7

Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

8

11

16

35

8

Резерв

3

2

2

3

3

13
Всього

35

35

35

70

70

245


<< предыдущая страница   следующая страница >>