asyan.org
добавить свой файл
  1 2

Висновки

У своїй роботі я прийшов до таких висновків:

1. Промислова власність є невід’ємним елементом господарської власності, тобто діяльності підприємства усіх форм власності, вона органічно пов’язана з економічними процесами, що відбуваються в будь-якій країні.

2. Згідно із чинним законодавством України, право власності на об’єкт промислової власності подається першому заявнику.

3. Щоб стимулювати використання світового інтелектуального та інвестиційного потенціалу, в патентне законодавство нашої країни закладено принцип рівних прав для національних та іноземних суб’єктів.

4. Винахід – це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об’єктом винаходу в Україні може бути продукт, спосіб, що відповідає умовам патентоспроможності. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Рівень техніки включає усі відомості, які стали загальнодоступними в світі, до дати подання заявки до Держпатенту України, якщо заявник пріоритет до дати пріоритету. Право власності на винахід засвідчується патентом, строк дії патенту на винахід становить 20 років, або якщо патент виданий без проведення експертиз по суті – 5 років.

Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.

5. Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка в Україні може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового зразка.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним.
Список використаних джерел
Література:

 1. Цивільне право: підручник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вен турі, 1991. – 480с.

 2. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн./ Д.В.Баброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 864с.

 3. Право України. - №7. – 1998.

 4. Право України. - №6. – 2000.

 5. Право України. - №9. – 2000.


Законодавство:

 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Нова редакція Закону від 1 грудня 1998. – Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №284.

 3. Постанова Уряду України. – 1994. - №11. – С.278.

 4. Інновація. – 1995. - №10-13.

 5. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

 6. Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. – 15 грудня 1993.

 7. Збірник нормативних актів з питань промислової власності. – К., 1998. – С.214-221.

 8. Мошинська Н. Закон і бізнес. - №20. – 1995. – 17 травня.

 9. Чобот О.А. “Ноу-хау”. – Харків, 1994. – С.9.



* Постанова Уряду України. – 1994 р. - №11. – ст.278.

* Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

* П.А.Смирнова / Известия. – 1996 р. – 21 лютого.

* Інновація. – 1995. - №14-15.

* Чобот О.А. “Ноу-хау”. – Харків, 1994. – С.9.




<< предыдущая страница