asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 30 31

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузь застосування та призначення Правил1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатації посудин, цистерн, бочок, балонів, працюючих під тиском (надлишковий).

Далі за текстом замість «посудини, цистерни, бочки, балони» прийнято «посудини».

Вимоги до монтажу та ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

1) посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115 °С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску;

2) посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

3) балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

4) цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

5) цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення;

6) барокамери.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

1) посудини, що виготовляються відповідно до Правил будови та безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних енергетичних устаткувань, а також посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;

2) посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; при визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, зайнятий футерівкою, трубами та іншими внутрішніми пристроями. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внут­рішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;

3) посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200);

4) посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в середині їх відповідно до технологічного процесу;

5) посудини, що працюють під вакуумом;

6) посудини, які встановлені на морських, річних суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки;

7) посудини, які встановлені на літаках та інших літаючих апаратах;

8) повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;

9) посудини спеціального призначення військового відомства;

10) прилади парового і водяного опалення;

11) трубчаті печі;

12) частини машин, які не становлять собою самостійних посудин (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), невідключувані конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;

13) посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм.

____________________________

* Із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держ­наглядохоронпраці 11.07.97 № 183.

1.2. Нормативні посиланняУ даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з посудинобудування і безпеки праці при експлуатації посудин:


1.2.1. ГОСТ 22727

Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю.

1.2.2. ГОСТ 9466

Електроди покриті, металеві, для ручного дугового зварювання сталей і наплавлювання. Класифікація і загальні технічні умови.

1.2.3. ГОСТ 26271

Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих і легованих сталей. Загальні технічні умови.

1.2.4. ГОСТ 2246

Дріт стальний зварювальний. Технічні вимоги.

1.2.5. ГОСТ 211.05

Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод.

1.2.6. ГОСТ 18442

Контроль неруйнівний. Капілярний метод. Загальні вимоги.

1.2.7. ГОСТ 12971

Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри.

1.2.8. ГОСТ 12.1.007

Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

1.2.9. ГОСТ 15.001

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення.

1.2.10. ГОСТ 15.005

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Створення виробів одиничного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації.

1.2.11. ГОСТ 4666

Арматура трубопровідна. Маркірування і розпізнавальне пофарбування.

1.2.12. ГОСТ 12.2.085

Посудини, які працюють під тиском, клапани запобіжні. Вимоги безпеки.

1.2.13.

Загальні Правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хі­мічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.88 р.

1.2.14.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

1.2.15*. ДНАОП 0.00-1.16–96

Правила атестації зварників. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 р. № 61, зареєстровані у Мін’юсті України 31.05.96 р. за № 262/1287.

1.2.16.

Правила безпеки в газовому господарстві. Затверджені наказом Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.90 № 3.

1.2.17*. ДНАОП 0.00-5.08–96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. Затверджена наказом Держнаглядохорон­праці України від 06.03.96 р. № 40, зареєстрована у Мін’юсті України 20.03.96 р. за № 128/1153.

1.2.18.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. За­тверджено наказом Держнагляд­охоронпраці України від 04.04.94 р. № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 № 95/304.

1.2.19.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на під­приємствах, в установах та організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623.

1.2.20*. ДНАОП 0.00-1.27–97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97 р. № 118, зареєстровані у Мін’юсті України 02.09.97 р. за № 374/2178.


<< предыдущая страница   следующая страница >>