asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 6 7
^

УМОВИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА МЕЖІ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Умови комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання (надалі – Умови) розроблені на підставі Правил добровільного страхування медичних витрат № 032 від 03.06.2005 р., Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 18 від 24.11.2009 р., Правил добровільного страхування вантажів та багажу № 011 від 19.02.2007 р., Правил добровільного страхування від нещасних випадків №02 від 24.11.2009 р. (надалі – Правила) та на підставі ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №469868 від 28.07.2009р., серії АВ №469864 від 28.07.2009 р., серії АВ №469862 від 28.07.2009 р., серії АВ №469861 від 28.07.2009 р.

  2. Страховик, що діє відповідно до Закону України „Про страхування”, здійснює комплексне страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання Туристів, які зазначені в Списках Застрахованих осіб (Додаток № 2 до цього Договору страхування, що є його невід’ємною частиною).

  3. Страхувальник, що діє на підставі вимог Закону України „Про туризм” забезпечує обов’язкове медичне страхування та страхування від нещасного випадку осіб, що придбали туристичний продукт Страхувальника (надалі - Застрахованих осіб), сплачує страхові платежі у визначені строки та виконує інші умови цього Договору.

  4. ^

   Укладення Договору страхування по відношенню до кожної Застрахованої особи підтверджується Сертифікатом Застрахованої особи.

  5. Застрахованими особами за цим Договором є фізичні особи, віком до 75 років.

^ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з:

  • життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи, а саме з непередбачуваними витратами, що виникають у зв’язку з необхідністю надання медичної та медико-транспортної допомоги внаслідок настання страхового випадку;

  • ризиком виникнення збитків, понесенням додаткових витрат Застрахованою особою внаслідок настання страхового випадку;

  • володінням, користуванням та розпорядженням багажем Застрахованою особою.
^

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

ВИТРАТИ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ СТРАХОВИКОМ


  1. Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

  2. Страховим випадком є:

   1. здійснення Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) / Застрахованою особою непередбачуваних витрат, пов’язаних з наданням Застрахованій особі медичної та медико-транспортної допомоги та послуг у межах та в обсязі Програми страхування та лімітів страхування, передбачених Договором страхування у зв’язку із зверненням Застрахованої особи під час дії Договору страхування до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або медичного закладу з приводу гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку, смерті Застрахованої особи;

   2. факт понесення реальних збитків Застрахованою особою в результаті настання події, передбаченої Договором страхування, що мала місце під час дії Договору страхування і не підпадає під виключення та обмеження страхування, а саме:

    1. Смерті близького родича Застрахованої особи.

    2. Затримки/арешту Застрахованої особи, позбавлення волі, загрози виникнення таких випадків, а також будь-яких ускладнень, викликаних офіційними претензіями третіх осіб, у т. ч. внесення застави.

    3. Незручностей використання авіаційного транспорту:

    • відкладення або відміни авіарейсу;

    • затримки доставки багажу.

    1. Втрати або викрадення документів Застрахованої особи у країні тимчасового перебування, а саме:

    • закордонного паспорту;

    • проїзного документу дитини;

    • банківської платіжної картки;

    • посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного засобу, що належить Застрахованій особі на правах власності, повного господарського володіння, оперативного управління або на інших законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).

   1. втрата багажу Застрахованої особи, його пошкодження або знищення в період, коли авіаперевізник відповідає за перевезення багажу.

  1. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, Страховик відшкодовує витрати на:

   1. Медичні витрати та інші послуги, а саме:

    1. Медичні витрати, в т.ч.:

     1. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

Страховик відшкодовує витрати на:

    • виїзд бригади швидкої медичної допомоги;

    • експрес діагностику та невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

    • забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;

    • доставку каретою швидкої медичної допомоги до спеціалізованого медичного закладу для проведення подальшого лікування.

     1. Стаціонарне лікування Застрахованої особи в медичному закладі доти, доки стан Застрахованої особи за рішенням лікаря не дозволить евакуювати її на умовах, передбачених цими Умовами (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

Страховик відшкодовує витрати на екстрене лікування (в тому числі перебування та харчування) в умовах стаціонару при наявності хвороб та станів, що потребують стаціонарного лікування:

 • консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації;

 • консультативно-діагностичне обслуговування;

 • консервативне та оперативне лікування;

 • забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами.

Ліміт відповідальності Страховика на екстрене лікування з приводу загострення хронічного захворювання, що загрожує життю Застрахованої особи, становить 1000 USD (Програми Базис, Оптима).

     1. Амбулаторне лікування Застрахованої особи в медичному закладі або у лікаря, який має відповідну ліцензію (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

Страховик відшкодовує витрати на екстрене консервативне та оперативне лікування в умовах амбулаторій, поліклінік, в тому числі:

 • консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації;

 • проведення лабораторних досліджень та застосування інструментальних методів діагностики;

 • проведення лікувальних заходів та маніпуляцій;

 • забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами.

     1. Надання стоматологічної допомоги (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

Страховик відшкодовує витрати на терапевтичне та хірургічне лікування зубів та ротової порожнини (за виключенням: проведення косметичних процедур, протезування, ортодонтичних операцій), пов’язані з:

 • ліквідацією гострого зубного болю та простим пломбуванням;

 • ремонтом зубних протезів, пов’язаним з усуненням ускладнень, що виникають при прийнятті їжі.

Ліміти відповідальності Страховика по наданню стоматологічної допомоги встановлені у розмірі:

  • для Програми страхування Базис – 100 USD;

  • для Програми страхування Оптима – 150 USD;

  • для Програми страхування Люкс – 200 USD;

  • для Програми страхування Еліт – 350 USD.

     1. Страховик відшкодовує витрати на екстрене лікування при травмах, отриманих під час активного відпочинку на додаткових екскурсіях, придбаних у представників туристичного оператора, з яким підписано договір на туристичне обслуговування (Програми Оптима, Люкс, Еліт). В інших випадках діють умови зазначені в пп. 4.3.21. та 4.3.22.

    1. Транспортні послуги, в т.ч.:

     1. Оплату витрат на медичну евакуацію Застрахованої особи до державного митного кордону України, якщо стан здоров'я Застрахованої особи за рішенням лікарів дозволяє її транспортування (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

У разі прийняття рішення про необхідність подальшого стаціонарного лікування Застрахованої особи, яка належить до важких лежачих хворих, Страховик може прийняти рішення про оплату витрат на її перевезення після перетину нею державного митного кордону до медичного закладу України.

     1. Перевезення Застрахованої особи до спеціалізованого медичного закладу країни, на території якої стався страховий випадок, якщо цього вимагає стан її здоров’я (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт).

Залежно від стану здоров’я Застрахованої особи її можуть транспортувати каретою “швидкої допомоги”, таксі, поїздом (в купе першого класу, в плацкартному чи спальному вагоні), рейсовим літаком (в т.ч. на спеціально обладнаному місці), літаком санітарної авіації.

Рішення щодо транспортування Застрахованої особи та засобів транспортування мають право прийняти тільки лікарі, які уповноважені Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом), після консультації з лікуючими лікарями.

При необхідності перевезення Застрахованої особи, у випадках, зазначених у п. 3.3.1.2.1, 3.3.1.2.2 цих Умов, Страховик оплачує витрати на проїзд залізничним та/або морським транспортом першим класом або літаком - економічним класом. Якщо використовується орендована машина, то Страховиком оплачуються витрати на її оренду.

     1. Репатріація останків Застрахованої особи у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок непередбачуваного гострого захворювання, загострення хронічної хвороби або нещасного випадку (Програми Базис, Оптима, Люкс, Еліт):

- при авіаперевезеннях – до найближчого аеропорту України, що має міжнародне призначення, за згодою між Страховиком та близькими родичами Страхувальника,

або

- при транспортуванні наземним транспортом - до місця постійного проживання на території України (для резидентів та нерезидентів України),

страховик не оплачує у цих випадках витрати на похорон і заупокійну службу,

або при відсутності близьких родичів чи при їх згоді

- оплату Страховиком витрат на поховання Застрахованої особи на території країни тимчасового перебування. При цьому такі витрати на поховання не повинні перевищувати витрат на репатріацію останків.

     1. Оплату вартості проїзду близького родича Застрахованої особи до країни тимчасового перебування Застрахованої особи, та повернення близького родича з країни тимчасового перебування Застрахованої особи в Україну, якщо він відвідував Застраховану особу у зв’язку з її перебуванням на стаціонарному лікуванні більше 10 (десяти) діб внаслідок гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку та неможливості здійснення медичної евакуації Застрахованої особи за медичними показниками (Програма Еліт).

Страховик відшкодовує тільки вартість проїзду. Вартість проживання близького родича та інші витрати Страховиком не відшкодовуються.

     1. Оплату вартості проїзду неповнолітніх дітей Застрахованої особи до України, та в разі необхідності їх супровід третьою особою, якщо Застрахована особа неспроможна це зробити через гостре захворювання, загострення хронічної хвороби, розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку або смерть (Програма Еліт).

Страховик відшкодовує вартість проїзду дітей, які не досягли 15-річного віку, до України тільки у випадку, якщо жодна із подорожуючих разом з ними осіб віком понад 18 років не в змозі про них піклуватись внаслідок гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку або смерті.

     1. Оплату вартості проїзду особи, яка заміщає Застраховану особу при виконанні нею виробничих обов’язків на території країни тимчасового перебування, до місця виконання виробничих обов’язків у тому разі, якщо за рішенням лікаря була проведена медична евакуація Застрахованої особи (Програма Еліт).

Страховик здійснить страхову виплату тільки за умови, що працівник, який замінить Застраховану особу, повинен приступити до виконання своїх обов'язків відразу ж після повідомлення лікаря про медичну евакуацію Застрахованої особи.

     1. Оплату витрат на продовження перебування Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо відразу після виписки з медичного закладу неможливе її повернення до країни постійного проживання з об’єктивних причин (висновок лікаря, відсутність білетів на авіарейс, тощо). Ліміт відповідальності Страховика по оплаті таких витрат встановлюється у розмірі 100 USD на добу строком не більше 5 діб (Програма Еліт).

     2. Оплату витрат на проживання одного із батьків дитини, яка не досягла 15-річного віку, в готелі після закінчення строку дії Договору, якщо Застрахована особа – зазначена дитина перебуває на стаціонарному лікуванні. Ліміт відповідальності Страховика по оплаті таких витрат встановлюється у розмірі до 100 USD на добу строком не більше 5 діб (Програма Еліт).

   1. ^ Фінансові та інші послуги, а саме:

    1. Оплату вартості проїзду Застрахованої особи до України, у випадку її дострокового (позапланового) повернення до країни її постійного проживання у разі смерті близького родича Застрахованої особи в країні її постійного проживання, у розмірі 1 500 USD (Програма Еліт).

    2. Витрати на телефонний або факсимільний зв’язок зі Страховиком (Спеціалізованої службою Страховика (Асистансом)), необхідний для повідомлення про страховий випадок та узгодження дій щодо надання невідкладної допомоги (для Програм Оптима, Люкс, Еліт).

Ліміти відповідальності на зв’язок зі Страховиком встановлені у розмірі:

  • для Програм страхування Оптима та Люкс – 50 USD;

  • для Програми страхування Еліт – 150 USD.

    1. Юридичні послуги, в т.ч.:

     1. Витрати на адвоката, внесення застави.

Якщо Застраховану особу затримано/заарештовано або позбавлено волі, або є загроза цього, а також у разі будь-яких інших ускладнень через офіційні претензії третіх осіб, Страховик (Спеціалізована служба Страховика (Асистанс):

 • призначить практикуючого адвоката і оплатить його послуги за рахунок Страховика в межах 1000 USD (Програма Еліт).

 • надасть уповноваженим органам, що цього вимагають, в якості застави терміном до 3 (трьох) місяців з дня її надання, суму в розмірі 3000 USD (Програма Еліт).

Якщо сума цієї застави була повернута відповідними структурами даної країни до закінчення тримісячного періоду, то вона має бути негайно повернута Застрахованою особою Страховику.

Якщо Застраховану особу викликають до суду, а вона ігнорує цей виклик, і заставу конфісковано, Страховик буде вимагати від Застрахованої особи негайної виплати наданої позики. Якщо Застрахована особа не виплатить необхідну суму протягом часу, наданого Страховиком, останній може вимагати її стягнення у судовому порядку.

    1. ^ Послуги, що пов’язані з незручностями використання авіаційного транспорту, а саме:

     1. Оплату вартості проживання Застрахованої особи в готелі, їжі, а також альтернативного транспорту, у випадку відкладення відправлення літака на 4 (чотири) або більше годин через страйк, з технічних причин, через несприятливі погодно-кліматичні умови або поломку літака, а також якщо рейс було відмінено і Застрахованій особі не було запропоновано альтернативний транспортний засіб впродовж цього часу (Програма Еліт).

Страховик відшкодовує Застрахованій особі вартість їжі, проживання в готелі, а також витрати на альтернативний транспорт в межах 350 USD. Страхова виплата здійснюється на підставі оригіналів документів, що підтверджують такі витрати.

     1. Придбання Застрахованою особою предметів першої необхідності й одягу у випадку недоставки Застрахованій особі багажу, що перевозився повітряним транспортом, зареєстрованим відповідно до митних правил, впродовж 6 (шести) годин після його прибуття в аеропорт, крім прибуття в країну постійного проживання (Програма Люкс, Еліт).

Страховик відшкодовує Застрахованій особі витрати на предмети першої необхідності й одяг в межах 50 USD для Програми Люкс та 100 USD для Програми Еліт. Страхова виплата здійснюється на підставі оригіналів документів, що підтверджують такі витрати.

     1. Придбання Застрахованою особою предметів першої необхідності та відшкодування вартості втраченого багажу (за вирахуванням сум, що виплачують авіаперевізник та інші страховики, і сум, витрачених на відшкодування збитку від затримки доставки), у випадку, якщо багаж, що перевозиться повітряним транспортом і зареєстрований відповідно до митних правил, втрачено, пошкоджено або знищено в період, коли авіаперевізник відповідав за збереження багажу (Програма Оптима, Люкс, Еліт).

Ліміт відповідальності Страховика на кожну Застраховану особу складає:

 • 150 USD для Програми Оптима;

 • 250 USD для Програми Люкс;

 • 500 USD для Програми Еліт.

    1. Послуги, що пов’язані із втратою документів (Програма Еліт).

Якщо документи Застрахованої особи були загублені, втрачені або викрадені під час знаходження в країні тимчасового перебування, Страховик відшкодовує витрати на отримання довідки (дозволу) консульства на виїзд з країни тимчасового перебування та відновлення таких документів (включаючи супутні витрати):

 • закордонний паспорт;

 • проїзний документ дитини;

 • банківська пластикова картка;

 • посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного засобу, який належить Застрахованій особі на правах власності, повного господарського володіння, оперативного втручання або інших законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).

Ці витрати будуть відшкодовані на підставі оригіналів документів, що підтверджують такі витрати у розмірі 300 USD для Програми Еліт.^ 4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ<< предыдущая страница   следующая страница >>