asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 13 14 15 16 17

Додаток 13, до пункту 12.1.2 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України
МІНІМАЛЬНО ЗНАЧУЩІ АКТИВНОСТІ (МЗА)

РАДІОНУКЛІДІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Таблиця Д.13.1

Мінімально значущі активності (МЗА)

радіонуклідів на робочому місціРадіонуклід

Мінімально значуща активність (МЗА) на робочому місці, кБК

Група радіаційної небеспеки

H3

1000

Г

Be-7

1000

Г

C-14

1000

Г

O-15

1000000

Г

F-18

1000

Г

Na-22

100

В

Na-24

100

В

Si—31

1000

Г

P-32

100

В

P-33

1000

Г

S-35

100

В

Cl-36

100

В

Cl-38

100

В

Ar-37

100000

Г

Ar-41

1000000

Г

K-40

1000

Г

K-42

100

B

K-43

1000

Г

Ca-45

10000

Г

Ca-47

100

В

Sc-46

100

В

Sc-47

100

В

Sc-48

100

В

V-48

100

В

Cr-51

1000

Г

Mn-51

100

В

Mn—52

100

В

Mn-52m

100

В

Mn-53

1000000

Г

Mn-54

100

В

Mn-56

100

В

Fe-52

1000

Г

Fe-55

1000

Г

Fe-59

100

В

Co-55

1000

Г

Co-56

100

В

Co-57

100

В

Co-58

100

В

Co-58m

100

В

Co-60

100

В

Co-60m

1000

Г

Co-61

1000

Г

Co-62m

100

В

Ni-59

100

В

Ni-63

100

В

Ni-65

100

В

Cu-64

1000

Г

Zn-65

100

В

Zn-69

1000

Г

Zn-69m

100

В

Ga-72

100

В

Ge-71

1000

Г

As-73

100

В

As74

100

В

As-76

100

В

As-77

100

В

Se-75

100

В

Br-82

100

В

Kr-74

1000000

Г

Kr-76

1000000

Г

Kr-77

1000000

Г

Kr-79

100

В

Kr-81

10000

Г

Kr-83m

1000000000

Г

Kr-85

10

Б

Kr-85,

1000000

Г

Kr-87

1000000

Г

Kr-88

1000000

Г

Rb-86

100

В

Sr-85

100

В

Sr-85m

100

В

Sr-87m

1000

Г

Sr-89

100

В

Sr-90

10

Б

Sr-91

100

В

Sr-92

100

В

Y-90

100

В

Y-91

100

В

Y-91m

1000

Г

Y-92

100

В

Y-93

100

В

Zr-93

100

В

Zr-95

100

В

Zr-97

100

В

Nb-93m

100

В

Nb-94

1000

В

Nb-95

100

В

Nb-97

1000

Г

Nb-98

100

В

Mo-90

1000

Г

Mo-93

100

В

Mo-99

100

В

Mo-101

1000

Г

Tc-96

1000

Г

Tc-96m

10000

Г

Tc-97

100000

Г

Tc-97m

10000

Г

Tc-99

100

В

Tc-99m

1000

В

Ru-97

100

В

Ru-103

100

В

Ru-105

100

В

Ru-106

10

Б

Rh-103m

1000

Г

Rh-105

100

В

Pd-103

100

В

Pd-109

100

В

Ag-105

100

В

Ag-110m

100

В

Ag-111

100

В

Cd-109

100

В

Cd-115

100

В

Cd-115

100

В

In-111

1000

Г

In-113m

1000

Г

In-114m

1000

Г

In-115m

1000

Г

Sn-113

100

В

Sn-125

100

В

Sn-122

10

Б

Sn-124

10

Б

Sn-125

100

В

Te-123m

10000

Г

Te-125m

100

В

Te-127

100

В

Te-127m

100

В

Te-129

1000

Г

Te-129m

100

В

Te-131

100

В

Te-131m

100

В

Te-132

100

В

Te-133

100

В

Te-133m

100

В

Te-134

1000

Г

I-123

1000

Г

I-125

10

Б

I-126

10

Б

I-129

10

Г

I-130

10000

Б

I-131

10

В

I-132

100

В

I-133

100

В

I-134

100

В

I-135

100

Б

Xe-131m

10

Б

Xe-133

10

Б

Xe-135

10000000

Г

Cs-129

100

В

Cs-131

1000

Ш

Cs-132

100

В

Cs-134m

100

В

Cs-134

10

Б

Cs-135

100

В

Cs-136

100

В

Cs-137

10

Б

Cs-138

10

Б

Ba-131

100

В

Ba-140

100

В

La-140

100

В

Ce-139

100

В

Ce-141

100

В

Ce-143

100

В

Ce-144

10

Б

Pr-142

100

В

Pr-143

100

В

Nd-147

100

В

Nd-149

1000

Г

Pm-147

100

В

Pm-149

100

В

Sm-151

100

В

Sm-153

100

В

Eu-152

10

Б

Eu-152m

100

В

Eu-154

10

Б

Eu-155

100

В

Gd-153

100

В

Gd-159

100

В

Tb-160

100

В

Dy-165

100

В

Dy-166

100

В

Ho-166

100

В

Er-169

100

В

Er-171

100

В

Tm-170

10

Б

Tm-171

100

В

Yb-175

100

В

Lu-177

100

В

Hf-181

100

В

Ta-182

10

Б

W-181

100

В

W-185

100

В

W-187

100

В

Re-186

100

В

Re-188

100

В

Os-185

100

В

Os-191

100

В

Os-191m

1000

Г

Os-193

100

В

Ir-190

100

В

Ir-192

10

Б

Ir-194

100

В

Pt-191

100

В

Pt-193m

1000

Г

Pt-197

1000

Г

Pt-197m

1000

Г

Au-198

100

В

Au-199

100

В

Hg-197

1000

Г

Hg-197m

100

В

Hg-203

100

В

Tl-200

1000

Г

Tl-201

1000

Г

Tl-202

100

В

Tl-204

10

Б

Pb-203

100

В

Pb-210

1

А

Pb-212

100

В

Bi-206

100

В

Bi-207

100

В

Bi-210

10

Б

Bi-212

100

В

Po-203

1000

Г

Po-205

1000

Г

Po-207

1000

Г

Po-210

1

А

At-211

1

А

Rn-220

10000

Г

Rn-222

100000

Г

Ra-223

10

Б

Ra-224

10

Б

Ra-225

1000

В

Ra-226

1

А

Ra-227

1000

Г

Ra-228

1

А

Ac-228

10

Б

Th-226

1000

Г

Th-227

10

Б

Th-228

1

А

Th-229

1

А

Th-230

1

А

Th-231

100

В

Th природний (утому числі Th-232

1

A

Th-234

100

B

Pa-230

10

Б

Pa-231

1

А

Pa-233

100

В

U-230

10

Б

U-231

10000

Г

U-232

1

А

U-233

10

Б

U-234

10

Б

U-235

10

Б

U-236

10

Б

U-237

1000

Г

U-238

10

Б

U-239

1000

Г

U-240

100

В

U-240а

100

В

Np-237

1

А

Np-239

100

В

Np-240

1000

Г

Pu-234

10000

Г

Pu-235

10000

Г

Pu-236

10

Б

Pu-237

10000

Г

Pu-238

1

А

Pu-239

1

А

Pu-240

1

А

Pu-241

10

Б

Pu-242

1

А

Pu-243

10

Б

Pu-244

1

А

Am-241

1

А

Am-242

100

В

Am-242M

1

А

Am-243

1

А

Cm-242

1

А

Cm-243

1

А

Cm-244

1

А

Cm-245

1

А

Cm-246

1

А

Cm-247

1

А

Cm-248

1

А

Bk-249

10

Б

Cf-246

1000

Г

Cf-248

10

Б

Cf-249

1

А

Cf-250

1

А

Cf-251

1

А

Cf-252

1

А

Cf-253

1

А

Cf-254

1

А

Es-253

1

А

Es-254

1

A

Es-254m

1

A

Fm-254

1

A

Fm-255

1

A

Таблиця Д.13.2

ПЕРЕЛІК

радіонуклідів та їх дочірніх продуктів у стані

рівноваги, які були враховані при розрахунку

величин Таблиці Д.13.1Вихідний радіонуклід

Дочірній радіонуклід у стані рівноваги

Sr-90

Y-90

Zr-93

Nb-93m

Zr-97

Nb-97

Ru-106

Rh-106

Ag-108m

Ag-108

Cs-137

Ba-137m

Ba-140

La-140

Ce-134

La-134

Ce-144

Pr-144

Pb-210

Bi-210, Po-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Bi-212

Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Rn-220

Po-216

Rn-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212(0.64)

Ra-226

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Bi-210, Po-210

Ra-228

Ra-228

Th-226

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Th-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234

Pa-234m

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m

U-240

Np-240m

Np-237

Pa-233

Am-242m

Am-242

Am-243

Np-239


Додаток 14, до пункту 14.5.1 Основних

санітарних правил забезпечення радіаційної

безпеки України

КАРТА

індивідуального обліку дози опромінення

персоналу категорії А

на _________ рік

Назва установи __________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

Рік народження __________________________________________________

Стать __________________________________________________________

Посада _________________________________________________________

З якими джерелами випромінювання працює __________________________

З якого часу працює з ДІВ __________________________________________
Середня активність ДІВ на робочому місці або рівні опромінення на

робочому місці ___________________________________________________
Апаратурно-методичне забезпечення ІДК (тип приладу(ів),

методика(ки) дозиметричного контролю, ким, коли затверджені)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Дата постановки на індивідуальний дозиметричний контроль

_________________________________________________________________Місце ***

Де і під час яких операцій отримана доза *

Доза опромінення, мЗв

Підпис відповідального за проведення ДК

Ефективна зовнішнього опромінення

Ефективна внутрішнього опромінення

Єквівалентні дози органів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всього за рік


* також указати - на підприємстві чи у період відрядження;

** заповнюється у разі, якщо річні еквівалентні дози зовнішнього опромінення окремих органів перевищили 150 мЗв;

*** періодичність контролю доз установлюється методиками, затвердженими МОЗ України.
Відповідальний за проведення контролю

за опроміненням персоналу ______________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
<< предыдущая страница   следующая страница >>