asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 12 13

 1. Розробка нових і вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів *

 2. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 3. Визначення зони токсичної дії хімічної речовини

 4. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 5. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 1. Серед наведеного переліку завдань виберіть завдання, яке не є завданням токсикології:

 1. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА *

 2. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах

 3. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини

 4. Вивчення впливу токсичної речовини на організм, її здатності уражати органи, тканини та змінювати їх функції

 5. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 1. Серед наведеного переліку завдань виберіть завдання, яке не є завданням токсикології:

 1. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій та методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів *

 2. Визначення середньосмертельної (смертельної) дози

 3. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 4. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 5. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах

 1. Серед наведеного переліку завдань виберіть завдання, яке не є завданням токсикології:

 1. Розробка і впровадження в практику ХТА нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин *

 2. Визначення зони гострої токсичної дії

 3. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 4. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 5. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм

 1. Серед наведеного переліку завдань виберіть завдання, яке не є завданням токсикології:

 1. Вивчення метаболізму токсичних речовин в організмі та розробка способів аналізу метаболітів *

 2. Визначення гранично допустимої концентрації речовини

 3. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни

 4. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини

 5. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Визначення гранично допустимої концентрації речовини *

 2. Розробка нових методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм *

 2. Вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини *

 2. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 3. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм *

 2. Розробка нових методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Визначення зони гострої токсичної дії *

 2. Впровадження у практику ХТА нових специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах *

 2. Вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Впровадження у практику ХТА нових чутливих реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 4. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Визначення середньосмертельної (смертельної) дози *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Вивчення впливу токсичної речовини на організм, її здатності уражати органи, тканини та змінювати їх функції *

 2. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 3. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Яке із завдань не належить до завдань токсикологічної хімії?

 1. Визначення зони токсичної дії хімічної речовини *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Впровадження у практику ХТА нових специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 4. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 5. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Визначення гранично допустимої концентрації речовини *

 2. Розробка нових методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Вивчення клінічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм *

 2. Вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Визначення порогу одноразової (гострої) дії токсичної речовини *

 2. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 3. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Виявлення та характеристика токсичних властивостей хімічних речовин, які здатні викликати в організмі людини або тварини патологічні зміни *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Вивчення зміни властивостей токсичної речовини, які відбуваються в організмі під час її надходження в організм *

 2. Розробка нових методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Вивчення патоморфологічних ознак інтоксикації при різних шляхах надходження отрути в організм *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Визначення зони гострої токсичної дії *

 2. Впровадження у практику ХТА нових специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 5. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Розробка основ екстраполяції на людину даних, які одержані під час експерименту на тваринах *

 2. Вдосконалення вже існуючих методів виділення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 3. Впровадження у практику ХТА нових чутливих реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 4. Розробка чутливих методів якісного визначення метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Визначення середньосмертельної (смертельної) дози *

 2. Розробка ефективних методів очистки витяжок, одержаних з об’єктів ХТА

 3. Розробка нових чутливих методів кількісного визначення токсичних речовин

 4. Розробка методів ізолювання метаболітів токсичних речовин

 5. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 1. Одним із завдань токсикології є:

 1. Вивчення впливу токсичної речовини на організм, її здатності уражати органи, тканини та змінювати їх функції *

 2. Розробка чутливих методів кількісного визначення метаболітів токсичних речовин

 3. Вдосконалення вже існуючих методів кількісного визначення токсичних речовин з відповідних об’єктів

 4. Впровадження у практику ХТА нових чутливих і специфічних реакцій виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів

 5. Впровадження у практику ХТА нових методів (хроматографії, спектрофотометрії тощо) виявлення токсичних речовин, виділених з відповідних об’єктів<< предыдущая страница   следующая страница >>