<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 16 17

B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 

05.10 Добування кам'яного вугілля

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугілля

Включає:

- підземне та відкрите добування кам’яного вугілля (антрациту, вугілля для коксування);

- збагачення кам’яного вугілля;

- промивання, дегідратацію, калібрування, сортування, дроблення кам’яного вугілля.
Включає також:

- добування кам'яного вугілля з відвалів.
Не включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування кам'яного вугілля.

05.20 Добування бурого вугілля

10.20.1

Добування та збагачення лігніту

Включає:

- відкрите або підземне добування та збагачення бурого вугілля;

- промивання, дегідратацію, подрібнення бурого вугілля.
Не включає:

- виробництво паливних брикетів з бурого вугілля.

06.10 Добування сирої нафти

11.10.1

Добування нафти

Включає:

- добування сирої нафти;

- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо).
11.10.4

Добування бітумінозних сланців та пісковику

Включає:

- добування| бітумінозних сланців та пісковику;|
- виробництво сирої нафти| з бітумінозних сланців та пісковику. 

06.20 Добування природного газу

11.10.2

Добування природного газу

Включає:

- добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу);

- добування метану з шахт;

- зневоднення і сепарацію фракцій рідких вуглеводнів;

- десульфуризацію газу (видалення сірчаних сполучень).
Включає також фільтрування та одоризацію природного газу.
Не включає зрідження та регазифікацію природного газу для транспортування, які здійснюються на місці видобування за винагороду.

07.10 Добування залізних руд

13.10.0

Добування залізних руд

Включає підземне та відкрите добування, збагачення та агломерацію залізних руд.
Не включає |крім| надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування залізних руд.

07.21 Добування уранових і торієвих руд

12.00.0

Добування уранової та торієвої руд

Включає:

- добування та первинне збагачення уранових і торієвих руд;

- виробництво «жовтого коксу» (концентрату урану).

07.29 Добування руд інших кольорових металів

13.20.0

Добування руд кольорових металів

Включає добування та збагачення руд кольорових металів (крім уранових і торієвих руд): алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію тощо; дорогоцінних металів (золота, срібла, платини).
Не включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування руд кольорових металів.

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.11.0

Добування декоративного та будівельного каменю

Включає добування та первинне оброблення декоративного та будівельного каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю.
Не включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування декоративного та будівельного каменю.14.12.0

Добування вапняку, гіпсу та крейди


Включає добування та подрібнення вапняку та гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту (що використовують для виробництва вапна й цементу).
Не включає:

- виробництво кальцинованого та агломерованого доломіту;

- надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування вапняку, гіпсу та крейди.
14.13.0

Добування глинистого сланцю


Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 14.13.0.|крім|
Не включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування глинистого сланцю.

08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну

14.21.0

Добування піску та гравію


Включає:

- добування гравію та піску для промисловості й будівництва;

- подрібнення та сортування гравію;

- збагачення, сушіння та помел піску.
Не включає:

- виготовлення гудронованого макадаму;

- надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування піску та гравію.
14.22.0

Добування глини та каоліну

Включає:

- добування глини, вогнетривкої глини, каоліну й каолінових глин для промисловості й будівництва;

- збагачення каоліну й каолінових глин.
Не включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування глини та каоліну.

08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

14.30.0

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

Включає добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив:

- добування природних фосфатів і природних калійних солей, природної сірки, сульфатів і природних карбонатів барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту), мінеральних барвників та плавикового шпату;

- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану;

- добування бурштину.
Не включає:

- виробництво ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому торф є основним складовим компонентом;

- виробництво сумішей природної землі, піску, глини та мінеральних речовин для садіння горщикових рослин;

- надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив.

08.92 Добування торфу

10.30.0

Добування та агломерація торфу

Включає добування та висушування торфу.
Не включає:

- виробництво торф'яних брикетів.

08.93 Добування солі

14.40.0

Добування та виробництво солі

Включає:

- добування солі, включаючи розчинення і викачування;

- добування солі шляхом випарювання морської води та інших соляних вод;

- виробництво розсолу та інших соляних розчинів;

- подрібнення, очищення та рафінування солі як окремі операції, що виконуються без мети отримання кухонної солі, придатної для споживання людьми.
Включає також добування бішофіту.
Не включає:

- надання за винагороду допоміжних послуг|крінадання технічни, пов'язаних із процесом добування солі;

- виробництво кухонної солі, придатної для споживання людьми, подрібненням, очищенням та рафінуванням;

- виробництво йодованої столової солі.

08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

14.50.0

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

Включає добування підземним та відкритим способом:

- абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо;

- дорогоцінного каміння;

- кварцу, слюди тощо;

- природного асфальту та бітуму;

- інших мінералів та матеріалів, не віднесених до інших угруповань.
Не включає|крім| отримання золи та залишків спалювання відходів.

09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

11.10.2

Добування природного газу

Включає зрідження та регазифікацію природного газу для транспортування, які здійснюються на місці видобування за винагороду.
11.20.0

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу

Включає обслуговування процесу добування нафти і газу за винагороду або на договірній основі: спрямоване та повторне буріння свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо.

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугілля

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування кам'яного вугілля.
13.10.0

Добування залізних руд

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування залізних руд.
13.20.0

Добування руд кольорових металів

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних із процесом добування руд кольорових металів (крім уранових і торієвих руд).
14.11.0

Добування декоративного та будівельного каменю

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування декоративного та будівельного каменю.
14.12.0

Добування вапняку, гіпсу та крейди

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування вапняку, гіпсу та крейди.
14.13.0

Добування глинистого сланцю

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування глинистого сланцю.
14.21.0

Добування піску та гравію

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування піску та гравію.
14.22.0

Добування глини та каоліну

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування глини та каоліну.
14.30.0

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

Включає надання за винагороду допоміжних послуг, пов'язаних з процесом добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив.
14.40.0

Добування та виробництво солі

Включає надання за винагороду допоміжних послуг|крінадання технічни, пов'язаних із процесом добування солі.

C Переробна промисловість 

10.11 Виробництво м'яса

15.11.0

Виробництво м'яса

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.11.0.
15.12.0

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

Включає забій та підготовку м'яса кролів.

10.12 Виробництво м'яса свійської птиці

15.12.0

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.12.0,

окрім забою та підготовки м'яса кролів.

10.13 Виробництво м'ясних продуктів

15.13.0

Виробництво м'ясних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.13.0,

окрім виробництва готових м'ясних страв, екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних.

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

15.20.0

Виробництво рибних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.20.0,

окрім виробництва готових страв з риби та рибних напівфабрикатів.

10.31 Перероблення та консервування картоплі

15.31.0

Перероблення та консервування картоплі

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.31.0.

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків

15.32.0

Виробництво фруктових та овочевих соків

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.32.0.

10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

01.41.0Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

Включає виробництво|виготовлення| продуктів харчування нетривалого зберігання з фруктів та овочів: очищення та різання овочів,