asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 ... 12 13
СХЕМА розташування доріг, протипожежних джерел водопостачання та засобів пожежогасіння

Додаток 9

до пункту 6.2 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник гарнізону

____________________________

(військове звання, прізвище

та ініціали)

"____" __________200___ року

ПОГОДЖЕНО

Начальник територіального

управління пожежної безпеки

(найменування населеного пункту)

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

"____" ___________200_ року

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління

(територіального підрозділу) МНС України

________________________________________

(спеціальне звання, прізвище)

"____" ___________200__ року

ПЛАН

пожежної безпеки ________________________

(найменування гарнізону)

1. Організація пожежної безпеки в гарнізоні

Пожежна безпека гарнізону забезпечується:

постійним проведенням протипожежних заходів та повсякденним контролем за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки;

чітким несенням служби пожежними підрозділами, добровільними пожежними дружинами та високим рівнем їх боєздатності;

організацією якісної протипожежної підготовки особового складу та досягненням чітких та узгоджених дій підрозділів, що залучаються до гасіння пожеж.

Відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням сил і засобів, передбачених розрахунками, проводиться не рідше двох разів на рік (перед літнім та зимовим періодами) у кожному військовому містечку гарнізону.

Виклик на навчання пожежних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється після попереднього узгодження термінів з начальниками цих підрозділів.

Підйом сил та засобів, що залучаються до гасіння пожежі й евакуаційних робіт, проводить начальник гарнізону через військового коменданта.

Дії посадових осіб у разі виникнення пожежі:

1. Черговий військової частини, де виникла пожежа, доповідає у відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні.

2. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні доповідає про пожежу начальникові гарнізону і через чергового по гарнізонних вартах піднімає сили та засоби, що передбачені розрахунком для конкретного військового містечка.

Черговий по гарнізонних вартах повинен:

повідомити про пожежу в центр автоматизованого управління зв'язку МНС України за телефоном (зазначається номер телефону);

викликати за телефоном і направити до місця пожежі підрозділи військових частин;

повідомити про пожежу начальника служби пожежної безпеки гарнізону;

направити до місця пожежі для проведення евакуаційних робіт особовий склад із засобами, передбаченими розрахунком;

направити до місця пожежі черговий медичний персонал госпіталю (медсанбату, медпункту);

для організації тимчасових варт, евакуації озброєння, техніки, майна на об'єктах, які охороняються гарнізонними вартами, направити черговий підрозділ гарнізону;

направити до місця пожежі інженерно-технічний склад квартирно-експлуатаційного відділу (частини), який займається питаннями електроводопостачання, а за необхідності через центр автоматизованого управління зв'язку МНС України викликати аварійні служби міста - міськелектромережу, міськводоканал, міськгаз.

Телефони

1. Центр автоматизованого управління зв'язку МНС України -

2. Госпіталь -

3. Служба пожежної безпеки гарнізону -

4. КЕВ, КЕЧ (району) -

5. Начальник зв'язку гарнізону -

6. Міськелектромережа -

7. Міськводоканал -

8. Міськгаз -

9. Інше -

2. Розрахунок сил і засобів, які залучаються до гасіння пожежі, техніки та майна у військових частинах військових містечок

N з/п

Найменування команд і підрозділів

Чисельність особового складу

Пожежні й інженерно-технічні засоби

Порядок виклику

1

2

3

4

5

1. Для гасіння

1

Пожежний підрозділ військової частини______

2 бойові обслуги

Пожежні автоцистерни АЦ - 40 (131) - 2 од.

Негайно тел.______

2

Пожежний підрозділ військової частини______

1 бойова обслуга

Пожежні автоцистерни АЦ - 40 (131) - 2 од.

Негайно тел.______

3

Територіальні підрозділи МНС України

2 бойові обслуги 1 бойова обслуга 1 бойова обслуга

Пожежні автоцистерни АЦ - 40 (130) - 2 од. Пожежні автоцистерни АЦ-40 (131) - 3 од. Автомобіль технічної служби, зв'язку й освітлювання

Так само, через ЦАУЗ тел. 01 Так само, через ЦАУЗ тел. 01 За додатковим викликом керівника гасіння пожежі (КГП), тел. 01

4

Позаштатні пожежні підрозділи: військової частини _________ військової частини ______________

1 бойова обслуга 1 бойова обслуга

Нейтралізаційна машина 8Т 311, МП - 1600

За додатковим викликом тел.______ тел.______

5

Пожежний потяг залізниці

1 бойова обслуга

Пожежний потяг

За додатковим викликом тел.______

2. Для евакуації

6

Особовий склад військової частини

100 чол.

Вантажні автомобілі - 6 од. БАТ - 2 од.

За викликом тел.

7

Особовий склад військового інституту

50 чол.

Вантажні автомобілі - 4 од.

Так само тел. _____

8

Черговий підрозділ гарнізону

50 чол.

Вантажні автомобілі - 2 од.

За вказівкою начальника гарнізону

тощо за кількістю військових частин у гарнізоні.

Управління силами й засобами на пожежі

1. Під час пожежі на арсеналах, базах, складах боєприпасів керівником гасіння пожежі є начальник пожежного підрозділу об'єкта або начальник служби пожежної безпеки гарнізону (територіального управління пожежної безпеки, виду ЗС України, об'єднання /з'єднання/).

2. Під час роботи одного пожежного підрозділу - старший оперативний начальник, який очолює підрозділ.

3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - начальник штатного підрозділу об'єкта, на якому виникла пожежа, або особа, яка призначена відповідно до професійної підготовки (начальник служби пожежної безпеки гарнізону, служби пожежної безпеки територіального управління пожежної безпеки).

Загальне керівництво підрозділами, силами і засобами, які залучені для гасіння пожежі, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі, здійснює командир частини, на об'єкті якого виникла пожежа.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

План пожежної безпеки зберігати:

1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки гарнізону;

2-й примірник - у відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Витяг про порядок залучення пожежних підрозділів уключається до розкладу виїзду територіальних підрозділів МНС України.

Заступник начальника гарнізону Начальник служби пожежної

безпеки гарнізону

______________________________ ___________________________

(військове звання, (військове звання,

прізвище та ініціали) прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник гарнізону

____________________________

(військове звання, прізвище)

"____" ____________200___ р.

ГРАФІК

відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону

N з/п

Рік і місяць відпра- цювання

Номери військових містечок

Об'єкти

Дата, час відпрацювання і оцінка роботи залучених підрозділів

1

2

3

4

5

1

2006 березень

Містечко N 1

Сховище N ____

15.11.2006, 10 год. 00 хв. пожежні підрозділи з поставленим завданням впорались. Особовий склад пожежного підрозділу роботі в засобах захисту органів дихання не навчений. Особовий склад військової частини прибув без тягачів, за відсутністю зв'язку особовий склад військової частини до місця виклику не прибув. Загальна оцінка: _______________ Керівник _______________________ (військове звання, прізвище та ініціали)

2

2006 вересень

Містечко N 2

Склад з боєприпасами
3

2007 лютий

Містечко N 3

Казарма
Примітки:

1. До графіка включаються в першу чергу найбільш важливі й небезпечні в пожежному відношенні будівлі та споруди, а також об'єкти, які охороняються гарнізонними вартами (арсенали, бази, склади боєприпасів, центри забезпечення пальним, речового майна тощо).

2. Відпрацювання плану відбувається після ретельної підготовки і складання плану-конспекту.

Начальник служби пожежної

безпеки гарнізону

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

Додаток 10

до пункту 6.12 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

---------------------------------------------------------------------------------

| | Пожежна обслуга |

| | _________________________________________ |

| | (цех, майстерня, сховище тощо) |

| | "___" _________________ 200__ р. |

| |-----------------------------------------------------------------|

| | N | Військове | Обов'язки |

| --------- |з/п| звання, |-------------------------------------------------|

| | План | | |прізвище та| з попередження | у разі виникнення |

| |евакуа-| | | ініціали | пожежі | пожежі |

| | ції | |---+-----------+---------------------+---------------------------|

| |техніки| | 1 | |Інструктує особовий |Оголошує пожежну тривогу. |

| |(майна)| | |-----------|склад, знайомить його|Керує гасінням пожежі, |

| --------- | | |з обов'язками. |евакуацією особового |

| | |-----------|Організовує виконання|складу й техніки (майна) |

| | | |робіт щодо дотримання| |

| | |-----------|заходів пожежної | |

| | | |безпеки | |

| |---+-----------+---------------------+---------------------------|

| | 2 | |Слідкує за станом |Викликає пожежний підрозділ|

| | |-----------|електромереж, |за тел. __, сповіщає про |

| | | |телефонного зв'язку |пожежу чергового частини |

| | |-----------|й пожежної |тел.__. Зустрічає пожежний |

| | | |сигналізації |підрозділ |

| |---+-----------+---------------------+---------------------------|

| --------- | 3 | |Слідкує за |Використовує первинні |

| | Інст- | | |-----------|дотриманням режиму |засоби пожежогасіння |

| |рукція | | | |куріння і станом |(вогнегасники), |

| | про | | |-----------|первинних засобів |пісок, воду тощо |

| |заходи | | | |пожежогасіння | |

| |пожеж- | |---+-----------+---------------------+---------------------------|

| | ної | | 4 | |Перевіряє |Сповіщає про пожежу частими|

| |безпеки| | |-----------|в протипожежному |ударами в гільзу (рейку), |

| --------- | | |відношенні стан |подає воду від внутрішнього|

| | |-----------|об'єкта після |пожежного крана |

| | | |закінчення робіт | |

| |-----------------------------------------------------------------|

| |Командир підрозділу ____________________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Дошка фарбується в білий колір. Окантування дошки, усі написи і лінії виконуються червоною фарбою. Розміри дошки 1600х800 мм.

2. Схема евакуації майна та техніки, а також інструкція щодо заходів пожежної безпеки виконуються на аркушах розміром 210 х 300 мм і вивішуються в рамці під склом.

3. Записи у графах виконуються шрифтом з висотою літер 15 мм.

4. Ширина зовнішнього окантування - 6 см, ширина ліній - 1 см.

5. Графа для занесення прізвищ осіб, призначених у пожежну обслугу, фарбується у чорний колір.

Додаток 11

до пункту 7.1.18 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

___________________________________________________________

(найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України)

АКТ

про заборону експлуатації ____________________________

(цех, майстерня, приміщення, _________________________________________________

установка, будинок у військовій частині)

"____" ____________20___ р. м. _____________

Мною, ______________________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

на підставі ______________________________________________________

(припису, посвідчення про відрядження, плану роботи)

проведена перевірка стану пожежної безпеки _______________________<< предыдущая страница   следующая страница >>