asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 ... 12 13
Типовими нормами належності вогнегасників, які введені та діють в Україні згідно з чинним законодавством;

для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми) - за нормою пожежного обладнання та майна для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми), наведеною у додатку 18;

для пожежних автомобілів (мотопомп) - за встановленими нормами.

9.12. Забезпечення пожежними автомобілями і мотопомпами пожежних підрозділів проводиться відповідно до штатів.

9.13. Забезпечення особового складу пожежних підрозділів спорядженням, обладнанням і інструментом проводиться за нормою майна для особового складу пожежних підрозділів, наведеною у додатку 19.

9.14. Забезпечення пожежним обладнанням і майном кораблів, допоміжних суден, плавзасобів проводиться за номенклатурою, затвердженою командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

9.15. Обладнання об'єктів Збройних Сил України автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння здійснюється:

будівель, приміщень та споруд загальновійськового призначення та військових об'єктів - за рахунок коштів, які виділяються на будівництво та капітальний ремонт;

будівель, приміщень та споруд на технічних територіях арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів - за рахунок коштів, які виділяються на забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Збройних Сил України.

Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник

Р.М.Макар

Додаток 1

до пункту 1.10 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК

обладнання і майна для органів пожежної безпеки

N з/п

Найменування обладнання і майна

Кількість

Управлін- ня пожежної безпеки Збройних Сил України

Територі- альне управ- ління пожежної безпеки, служба пожежної безпеки

Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України, об'єд- нання, з'єднання

Служба пожежної безпеки війсь- кової частини

1

2

3

4

5

6

1

Легковий автомобіль

Згідно зі штатами


2

Мотоцикл

-

-/1

-

1

3

Персональна електронно- обчислювальна машина з принтером

Згідно зі штатами


4

Друкарська машина

2

1/0

-

-

5

Мегомметр типу МС-05 для визначення опору ізоляції

1

1/0

1
6

Вимірювач опору заземлення МС - 08

1

1/0

1

1

7

Струмошукач ТИ-2 (УНН-90, МИН-1) індикатор напруги в мережі

12

5/*

3

1

8

Бокорізи з діелектричними ручками

12

5/*

3

1

9

Плоскогубці з діелектричними ручками

4

2/*

2

1

10

Хронометр

4

2/*

1

-

11

Секундомір

2

1/*

1

1

12

Лупа

8

4/*

2

1

13

Фотоапарат цифровий

1

1/*

1

1

14

Готовальня

1

1/*

1

-

15

Рулетка стальна (3 м)

3

2/*

1

1

16

Електричний ліхтар з сухими елементами

8

4/*

2

1

17

Пломбір з плашками

3

2/*

1

1

18

Стартовий пістолет

2

2/*

1

-

19

Мегафон

2

2/*

1

-

* Кількість майна збільшується з урахуванням штатної чисельності начальників служб пожежної безпеки територіального управління пожежної безпеки.

Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник

Р.М.Макар

Додаток 2

до пункту 1.13 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

АКТ

перевірки стану пожежної безпеки

__________________________________________________________________

(найменування військової частини)

"___" _________________20___ р. м. ___________

Мною (нами), _______________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

на підставі (плану робіт, припису) від "___"_____________N________

в присутності ____________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

проведена перевірка пожежної безпеки _____________________________

(назва військової частини)

і виконання наказів ______________________________________________

(перелічити накази, виконання яких перевірялось)

Одночасно перевірені організація бойової підготовки і служба

військового пожежного підрозділу (позаштатної пожежної команди,

добровільної пожежної дружини (команди)).

1. Перевіркою встановлено:

Вказуються заходи, які вжито щодо покращення пожежної безпеки

військової частини з часу попередньої перевірки.

2. За актом перевірки від _________ 20___ р. не виконані такі

заходи: __________________________________________________________

(вказуються заходи і раніше вказані строки їх виконання,

причини їх невиконання і конкретні особи, які винні, за наявності

пожеж подається їх аналіз у зв'язку з невиконаними пропозиціями

попереднього Акта перевірки)

3. Недоліки, які виявлені під час перевірки: ________________

__________________________________________________________________

(вказуються недоліки, які виявлені під час перевірки)

4. Стан підготовки і служби пожежного підрозділу (позаштатних

команд, добровільних пожежних дружин (команд)), їх боєготовність

__________________________________________________________________

(вказуються основні позитивні сторони і недоліки, додаються

підсумкові показники, вказуються ступінь відпрацювання спеціальних

нормативів, утримання пожежної техніки і обладнання, результати

учбової пожежної тривоги)

5. Під час перевірки виконано: ______________________________

(вказуються заходи, які виконані

__________________________________________________________________

особовим складом військової частини та перевіряльним

під час перевірки)

6. Запропоновані заходи: ____________________________________

7. Висновки: ________________________________________________

(дається оцінка пожежної безпеки військової частини,

боєготовності військових пожежних підрозділів, позаштатних команд,

добровільних пожежних дружин)

Додатки. Підсумкові показники перевірки стану бойової

підготовки і служби штатного пожежного підрозділу пожежної

безпеки.

Особа(и), яка(і) перевіряє(ють): ____________________________

(військове звання,

прізвище та ініціали)

При перевірці присутні: _____________________________________

(посада, військове звання,

прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, запропоновані заходи прийняті до

виконання.

Командир військової частини _______________________

(військове звання,

прізвище та ініціали)

"___"___________ 20___ р.

Додаток 3

до пункту 2.1.4 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ПОРЯДОК

проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки

1. Цей Порядок визначає терміни проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт будинків і споруд та інших об'єктів, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення на стадії проектування, упровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції на відповідність цієї документації нормативним актам з пожежної безпеки, а також повноваження органів пожежної безпеки Збройних Сил України щодо проведення експертизи та взаємовідносини між ними і замовником та автором проекту.

2. Експертизі підлягають всі проекти на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції незалежно від форм власності та джерел фінансування.

3. Основними завданнями експертизи є:

виявлення відхилень від вимог чинних нормативних актів з пожежної безпеки;

визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки.

4. Експертиза виконується Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними управліннями пожежної безпеки.

5. Експертиза (перевірка) типових проектів, а також проектів, які підлягають затвердженню Міністром оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, документації на випуск пожежонебезпечної продукції проводиться Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України, типових зональних проектів, проектів та робочих проектів - відповідними територіальними управліннями пожежної безпеки, у зоні обслуговування яких буде вестись нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення об'єктів.

6. Проекти та інша документація на експертизу подаються до їх затвердження.

У разі введення в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки або внесення змін до них нереалізовані проекти підлягають коригуванню (повторній експертизі), яке проводиться в тому ж порядку, що й попереднє.

7. Для одержання експертного висновку замовник проекту, а за типовими і зональними проектами та документацією на випуск пожежонебезпечної продукції інститути-розробники подають до територіального управління пожежної безпеки письмову заявку та проектно-кошторисну документацію в необхідному обсязі.

8. Експертиза проектів на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення будівель та споруд виконується безкоштовно.

9. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати 15 календарних днів, а у тому разі, якщо проектом передбачається будівництво великих та складних об'єктів, - 30 днів.

10. За результатами експертизи проектної та іншої документації оформлюється експертний висновок, який підписується відповідним начальником управління пожежної безпеки та безпосереднім виконавцем експертизи.

11. У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту може оскаржити його в місячний термін в Управлінні пожежної безпеки Збройних Сил України, органі, що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки, а також в суді.

12. Замовник, який розпочав будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, впровадження нових технологій або розповсюдження типових і зональних проектів, а також випуск пожежонебезпечної продукції без позитивних результатів експертизи, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

13. Взаємовідносини органів пожежної безпеки Збройних Сил України з Укрінвестекспертизою регулюються чинним законодавством.

Додаток 4

до пункту 2.1.4 Положення<< предыдущая страница   следующая страница >>