asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 12 13
"Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах об'єднання (з'єднання) та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки об'єднання (з'єднання).

Служба пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) безпосередньо підпорядковується першому заступнику командира об'єднання (з'єднання), у спеціальному відношенні керується вказівками вищого органу пожежної безпеки.

2.5.2. Начальник служби пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду (далі - начальник служби пожежної безпеки).

Начальник служби пожежної безпеки підпорядковується першому заступнику командира об'єднання (з'єднання), у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.5.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) затверджується командиром об'єднання (з'єднання).

2.5.4. На службу пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) покладається:

перевірка пожежної безпеки об'єктів об'єднання (з'єднання) і здійснення контролю за виконанням вимог нормативно-правових та правових актів з питань пожежної безпеки;

аналіз пожеж і стану пожежної безпеки у військових частинах об'єднання (з'єднання) і на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж;

керівництво спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів, контроль за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх боєздатності;

ведення обліку пожеж та їх наслідків у об'єднанні (з'єднанні);

технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж та їх облік. Своєчасне надання достовірної інформації про пожежі, що виникли, та причини їх виникнення до вищих органів пожежної безпеки за підпорядкованістю;

керівництво спортивною роботою серед особового складу пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

надання практичної допомоги командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки і навчання особового складу правилам пожежної безпеки та діям при гасінні пожеж;

організація і проведення інструктажів, навчально-методичних зборів та занять з начальниками штатних пожежних підрозділів, огляду нештатних пожежних підрозділів і добровільних пожежних дружин (команд);

участь у розподіленні спільно з постачальними органами спеціального обладнання і майна між військовими частинами та здійснення контролю за їх експлуатацією в об'єднанні (з'єднанні);

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах об'єднання (з'єднання) пожежної техніки, спеціального обладнання та майна, участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій (далі - ПТК) військових частин. Організація і завдання ПТК визначаються Типовим положенням про ПТК, яке затверджується згідно з чинним законодавством;

контроль за організацією підготовки особового складу у військових частинах об'єднання (з'єднання) за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво гасінням пожежі.

2.5.5. Начальник служби пожежної безпеки відповідає за:

виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

організацію пожежно-профілактичної роботи і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів об'єднання (з'єднання) до дій щодо гасіння та рятування людей на пожежі.

2.5.6. Начальник служби пожежної безпеки має право:

проводити перевірки стану пожежної безпеки військових частин, давати командирам, начальникам і іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин;

забороняти експлуатацію окремих цехів, майстерень, клубів, споруд (приміщень), агрегатів, електричного обладнання та ділянок електричних мереж у випадку порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей.

2.6. Начальник служби пожежної безпеки військової частини

2.6.1. Начальник служби пожежної безпеки військової частини відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи, постійну готовність пожежного підрозділу військової частини до гасіння пожеж і навчання особового складу правилам пожежної безпеки.

2.6.2. Начальник служби пожежної безпеки військової частини підпорядковується безпосередньо командиру військової частини, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.6.3. Пропозиції начальника служби пожежної безпеки військової частини з питань пожежної безпеки є обов'язковими для виконання особовим складом військової частини.

2.6.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини зобов'язаний:

знати особливості пожежної небезпеки об'єктів військової частини, брати участь у розробленні плану пожежної безпеки;

особисто проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і старшинами підрозділів військової частини з пожежної безпеки, експлуатації засобів пожежогасіння, вести роз'яснювальну роботу серед особового складу, мешканців військових містечок щодо виконання вимог пожежної безпеки, а також проводити спеціальну підготовку пожежного підрозділу й інструктувати пожежний наряд;

перевіряти додержання норм, правил пожежної безпеки на об'єктах і повсякденно контролювати виконання особовим складом установлених вимог пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом, у тому числі, не рідше одного разу на місяць у нічний час;

проводити вступні протипожежні інструктажі про заходи пожежної безпеки з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, що прибули у військову частину у відрядження, на практику (стажування);

узгоджувати Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини (додаток 5);

стежити за справністю і правильною експлуатацією автоматичних установок виявлення та гасіння пожеж, усіх засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дій;

розробляти і вести службову документацію з питань пожежної безпеки;

проводити облік технічного стану засобів пожежогасіння;

проводити за планом, затвердженим командиром частини, учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених розрахунками;

слідкувати за своєчасним проведенням протипожежних заходів на об'єктах нового будівництва і при реконструкції будівель і споруд;

своєчасно (але не рідше одного разу на місяць письмово) доповідати командирові військової частини про порушення норм і правил пожежної безпеки на об'єктах та невиконання актів перевірки органів пожежної безпеки, а про всі випадки виникнення пожежі і вжиті заходи - негайно;

негайно інформувати про пожежу вищу службу пожежної безпеки;

керувати гасінням пожежі.

2.6.5. Начальник служби пожежної безпеки військової частини має право:

перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

забороняти експлуатацію окремих будівель, приміщень, які здано в оренду, сховищ, майстерень та агрегатів, якщо їх використання може призвести до виникнення пожежі;

з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів, передбачених розрахунками;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним до встановленого строку служби, та з інших причин.

2.7. Командир (начальник) пожежного підрозділу, передбаченого штатом військової частини

2.7.1. Командир (начальник) пожежного підрозділу, передбаченого штатом військової частини (далі - командир пожежного підрозділу), відповідає за якісне проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини і постійну готовність пожежного підрозділу до дій щодо гасіння пожеж. Він підпорядковується безпосередньо командирові військової частини, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.7.2. Командир пожежного підрозділу виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків командира роти (взводу), визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Крім того, він зобов'язаний:

планувати підготовку і проводити заняття з особовим складом пожежного підрозділу;

проводити тренування із відпрацювання дій пожежного підрозділу за планом пожежної безпеки на об'єктах військової частини;

знати пожежну небезпеку об'єктів військової частини, брати участь у розробці плану пожежної безпеки і інструкцій про заходи пожежної безпеки;

контролювати стан готовності джерел протипожежного водопостачання, засобів повідомлення про пожежі, доріг, проїздів і під'їздів;

утримувати в справності і готовими до застосування пожежну техніку, обладнання та інвентар, закріплені за підрозділом;

систематично відпрацьовувати з особовим складом пожежного підрозділу нормативи зі спеціальної підготовки і щомісячно перевіряти його боєготовність у денний і нічний час;

виїжджати на пожежі, керувати їх гасінням, слідкувати за виконанням особовим складом правил техніки безпеки;

інструктувати пожежний наряд при заступанні на чергування, контролювати несення служби;

проводити пожежно-профілактичну роботу на об'єктах військової частини, вести документацію, передбачену нормативно-правовими та правовими актами.

2.7.3. Командир пожежного підрозділу має право:

перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

забороняти експлуатацію несправних та небезпечних у пожежному відношенні агрегатів, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт;

з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів, передбачених розрахунками;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним до встановленого строку служби, та з інших причин.

2.7.4. Якщо командир пожежного підрозділу є начальником служби пожежної безпеки військової частини, то він керується підпунктами 2.6.1 - 2.6.4 цього Положення.

2.8. Начальник пожежного нагляду військової частини

2.8.1. Начальник пожежного нагляду військової частини (далі - начальник пожежного нагляду) відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині. Він підпорядковується безпосередньо командирові військової частини, зі спеціальних питань виконує пропозиції вищого органу пожежної безпеки.

2.8.2. Начальник пожежного нагляду зобов'язаний:

здійснювати постійний контроль за станом пожежної безпеки об'єктів і проводити заняття з особовим складом військової частини за напрямом "Пожежна безпека";

здійснювати контроль за утриманням у справному стані технічних засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання, засобів зв'язку і пожежної сигналізації;

слідкувати за своєчасним проведенням заходів пожежної безпеки на об'єктах нового будівництва та при реконструкції будівель і споруд;

брати участь в організації спеціальної підготовки нештатного пожежного підрозділу і добровільної пожежної дружини (команди);

брати участь у розподіленні квартирно-експлуатаційною службою військової частини протипожежного майна по об'єктах;

керувати гасінням пожежі до прибуття штатних пожежних підрозділів.

2.8.3. Начальник пожежного нагляду має право:

перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

забороняти експлуатацію несправних та небезпечних у пожежному відношенні агрегатів, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт;

з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів, передбачених розрахунками;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним до встановленого строку служби, та з інших причин.

2.8.4. У випадку незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою пожежної безпеки військової частини їм надається право у десятиденний термін оскаржити цей Акт перевірки у вищому органі пожежної безпеки.

3. Планування роботи

3.1.1. Робота органів пожежної безпеки Збройних Сил України визначається:

планом роботи на рік;

Планом роботи на місяць (додаток 6).

Плани робіт управлінь (служб) пожежної безпеки на рік та на кожний місяць затверджуються відповідними начальниками, яким ці служби підпорядковані.

3.1.2. Плани роботи на місяць складаються на основі планів роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки, вимог наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з питань пожежної безпеки.

Плани роботи складаються з таким розрахунком, щоб перебування безпосередньо у військах з перевіркою та наданням практичної допомоги командуванню військових частин було на місяць не рідше для:

начальників територіальних управлінь, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 8 днів;

заступників начальників територіальних управлінь (начальників відділів), заступників начальників служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 10 днів;

начальників служб пожежної безпеки територіальних управлінь пожежної безпеки (та їх помічників), офіцерів (інспекторів) служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України, начальників служб пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) та їм рівних - 15 днів.

У інший час посадові особи органів пожежної безпеки проводять організаційні заходи, збори, наради, змагання, експертизи (перевірки) проектів тощо.

3.1.3. Річним планом повинна передбачатися перевірка пожежної безпеки усіх військових частин, які знаходяться у зоні діяльності (у виді Збройних Сил України, об'єднанні, з'єднанні). Планом повинна передбачатися перевірка кожної військової частини один раз на рік.

3.1.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир (начальник) пожежного підрозділу повинен планувати перевірку пожежної безпеки об'єктів військової частини у такі терміни:

складських приміщень, сховищ, майданчиків відкритого зберігання, цехів, майстерень, пунктів робіт з технікою і майном, ангарів, гаражів, парків та інших вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів - щоденно під час роботи і перед закриттям та після закінчення в них робіт;

казарм, гуртожитків, штабів, клубів, їдалень, банно-пральних приміщень, котелень, медичних пунктів, спортивних залів, учбових корпусів, магазинів, бібліотек - не рідше одного разу на тиждень.

3.1.5. Планом роботи повинні бути передбачені також цільові перевірки (огляди):

обладнання систем опалення, печей, димарів перед початком та після закінчення опалювального сезону, після чищення димарів від сажі, ремонту не рідше одного разу на місяць;

електрообладнання - один раз на квартал (у будинках офіцерів (клубах) не рідше одного разу на місяць);

підвалів та горищ будівель - один раз на місяць;

установок автоматичної пожежної сигналізації (далі - АУПС) та автоматичного пожежогасіння (далі - АУПГ) - один раз на квартал;

блискавкозахисних пристроїв - кожного року на початку грозового періоду, а також після стихійного лиха та грози надзвичайної інтенсивності;

пожежних водоймищ, гідрантів та кранів з пуском води - не рідше двох разів на рік (навесні й восени).

Перевірка стану електрообладнання, блискавкозахисних пристроїв, АУПС та АУПГ, обладнання систем опалення, водопостачання проводиться за участю відповідних фахівців військової частини (гарнізону).

3.2. Порядок проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині

3.2.1. Пожежно-профілактичну роботу проводять:

начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир пожежного підрозділу - щоденно згідно з планом робіт в години, передбачені службовим часом;

пожежно-технічні комісії військових частин - щоквартально;

особовий склад пожежного підрозділу, добровільної пожежної дружини (далі - ДПД), добровільної пожежної команди (далі - ДПК) (за винятком водіїв) - під час перебування на пожежних постах.

У необхідних випадках залучається весь особовий склад пожежного підрозділу, вільний від нарядів і учбових занять (масова видача (отримання) боєприпасів (пального), проведення заходів із масовим перебуванням людей тощо).

3.2.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових об'єктів особливу увагу необхідно звертати на місця з масовим перебуванням людей, зберігання вибухових речовин, концентрації техніки, озброєння, майна, постійні та тимчасові пункти вогненебезпечних робіт, наявність та стан засобів пожежогасіння, джерела протипожежного водопостачання, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки, виконання заходів щодо забезпечення евакуації людей на випадок пожежі та створення умов для успішного її гасіння.

3.2.3. Посадові особи пожежного підрозділу результати перевірки доповідають командиру (начальнику) підрозділу (об'єкта), що перевіряється, та командиру пожежного підрозділу (служби пожежної безпеки).

Недоліки, виявлені під час перевірки і які не усунено в присутності особи, яка перевіряє, або які потребують матеріальних витрат і часу на їх усунення, записуються в журнал профілактичної роботи пожежного підрозділу (за встановленою формою).

3.2.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир пожежного підрозділу встановлює контроль за усуненням недоліків, виявлених у ході перевірки пожежної безпеки об'єктів військової частини.

У разі, якщо недоліки в установлені терміни не усунено, начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир пожежного підрозділу доповідає про це рапортом командирові військової частини для прийняття рішення.

3.2.5. У разі виявлення на об'єктах військової частини порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир пожежного підрозділу зобов'язаний:

заборонити експлуатацію і використання несправних та небезпечних у пожежному відношенні установок, приладів опалення тощо;

у разі виявлення порушень у електрообладнанні та електромережах викликати фахівця - електрика для їх вимкнення;

про порушення, які пов'язані з експлуатацією окремих приміщень, технологічних установок, які створюють загрозу виникнення пожежі, негайно доповісти рапортом командирові військової частини, а також вищому начальнику служби пожежної безпеки і керуватися їхніми пропозиціями, встановивши постійний контроль за пожежонебезпечним об'єктом.

3.2.6. Перелік вибухопожежонебезпечних будівель та споруд (сховища, склади, парки, ангари, цехи, майстерні тощо), які підлягають щоденному огляду особами пожежного наряду військової частини в присутності відповідальних за пожежну безпеку цих об'єктів, оголошується наказом по військовій частині.

Порядок огляду визначається інструкцією про порядок проведення огляду майстерень, сховищ, парків (гаражів), ангарів та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень перед їх закриттям. Результати перевірки заносять до відповідного журналу перевірки пожежної безпеки приміщень перед їх закриттям.

3.2.7. Перевірка вважається закінченою, якщо всі приміщення оглянуті, виявлені недоліки усунено, електрообладнання вимкнено, зовнішній рубильник знеструмлено та опечатано, вхідні двері закриті на замок і опечатані.

3.2.8. У разі, якщо закриття об'єктів після закінчення в них робіт проводиться у не встановлений наказом час, посадові особи зобов'язані не пізніше ніж за 45 хвилин до закриття довести до відома начальника пожежного наряду (командира пожежного підрозділу) про час закриття приміщення (об'єкта).

4. Протипожежна підготовка особового складу військових частин

4.1. Протипожежна підготовка особового складу військових частин проводиться з метою навчити військовослужбовців, працівників Збройних Сил України заходам попередження пожеж, правилам роботи з засобами пожежогасіння та практичним діям щодо гасіння пожежі.

4.2. Начальники гарнізонів (старші військових містечок), командири військових частин, начальники територіальних квартирно-експлуатаційних органів зобов'язані організувати навчання населення військових містечок правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

4.3. Протипожежна підготовка проводиться шляхом:

проведення планових занять з особовим складом усіх категорій військових підрозділів військових частин за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

навчання особового складу нештатних пожежних команд (за затвердженими програмами);

проведення відпрацювання плану пожежної безпеки військових частин і занять із залученням підрозділів, передбачених розрахунками;

показу фільмів на протипожежну тематику, проведення інструктажів, лекцій, бесід, доповідей;

обладнання протипожежних кутків, фотовітрин, забезпечення підрозділів інструкціями, пам'ятками, плакатами про заходи пожежної безпеки, знаками безпеки.

4.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини протипожежну підготовку офіцерів та старшин підрозділів військової частини проводить у обсязі вимог


<< предыдущая страница   следующая страница >>