asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9 10
Тема. Формати графічних файлів. Графічний редактор Corel Draw (Он-лайн) (16 год.).

Заняття:Робоче вікно програми CorelDRAW (Он-лайн). Панель інструментів. Інтерфейс програми. Основні інструменти.

^ Заняття:Створення графічних об'єктів. Векторна графіка.

Заняття:Операції над об'єктами.

Заняття: Приклади створення малюнків.

Заняття:Практична робота «Векторний графічний редактор».

Заняття:"Створення малюнка з геометричних фігур"."Інструментів".

Заняття:"Створення малюнкана вільну тему".

Заняття:Компоновка та оформлення портфоліо залікової роботи.
^ Тема Проведення комп’ютерних ігор, конкурсів, вікторин, екскурсій.

Заняття:Виставка творчих робіт

Заняття:Екскурсія до Української інженерно-педагогічної академії.

Заняття:Зустріч з фахівцями
Тема. Підсумкове заняття-гра «Комп’ютерний геній».(2 год.)

^ VІ РОЗДІЛ.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ ГУРТКА «ІНФОРМАТИКИ - ФАХІВЦІ»

ВИЩИЙ РІВЕНЬ. ОДИН РІК НАВЧАННЯ.

(ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ 14-15 РОКІВ, УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ)


з/п

Тема

Кількість годин

Разом

Теорія


Прак-

тика

1

Вступне заняття. Правила поведінки в комп’ютерному класі та з комп’ютером. ОБЖ. Ознайомлення з комп’ютерним класом, планом і розкладом роботи.

3

1

2

2

КІТ: Локальна комп’ютерна мережа. Сайт.

36

9

27

3

Операції з текстом: Створення складного документу MSWord

18
18

4

Таблиці Excel

18

3

15


5

Бази даних: Поняття ключового поля. Формування звіту за критеріями

24

3

21

6

Графічний редактор Adobe Photoshoр (Онлайн). Інтерфейс та основні можливості графічних редакторів.

39
39

7

Графічний редактор CorelDraw (Он-лайн). Інтерфейс та основні можливості графічних редакторів.

30

-

30

8

Програмування

42

9

33

9

Проведення комп’ютерних ігор, конкурсів, вікторин, екскурсій

3

-

3

10

Підсумкове заняття.

3

-

3
РАЗОМ

216

25

191


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ГУРТКА «ІНФОРМАТИКИ - ФАХІВЦІ»

ВИЩИЙ РІВЕНЬ. ОДИН РІК НАВЧАННЯ

(для вихованців віком 14-15 років, учнів 8-9 класу)
Тема. Вступне заняття (2 години). Правила поведінки в комп’ютерному класі та з комп’ютером. ОБЖ. Ознайомлення з комп’ютерним класом, планом і розкладом роботи.
^ Тема. КІТ. Локальна комп’ютерна мережа. Сайт. (36 годин.)

Заняття:Локальна комп’ютерна мережа. Передача інформації.

Інформаційна безпека при роботі з Internet. Електронна комерція в Інтернеті.

Заняття:Надання доступу до диска на комп'ютері, підключеному до локальної мережі.

Заняття:Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет.

Заняття: Пошук інформації в Інтернеті. Завантаження файлів з Інтернету.

Заняття:. Інтерактивна вправа: «Подорож у Всесвітній павутинні. Пошук інформації в Інтернеті».

Заняття: Інтерактивна вправа: «Географія» Інтернету.

Заняття:Електронна пошта і система телеконференцій в Інтернеті.

^ Заняття: Робота з електронною поштою. Реєстрація поштової скриньки. Створення відповіді на одержане повідомлення.

Заняття: Правила, етикет електронного листування. Одержання повідомлення, відповідь на нього.Приєднання файлів до повідомлення.

Заняття:Створення сайту. Основи Web – дизайну.

Заняття:Ознайомлення з програмою FrontPage.

Заняття:Створення Web-сайту (порожнього веб-сайту).

Заняття:Створення Web-сайту на основі шаблону.
^ Тема. Операції з текстом: створення складного документа MSWord.(буклет, брошура).Нумерація сторінок. Колонтитули.(18 годин.)

Заняття:Правила створення складного документа MSWord(буклет, брошура). Форматування документа. Автоматична нумерація сторінок.

Заняття:Засоби верхнього та нижнього колонтитула.

Заняття: Створення списків та колонок. Робота зі структурованими документами.

Заняття:Оформлення документів. Графічні засоби MSWord.

Заняття:Ознайомлення з шаблоном. Формати документів.

Заняття:Процедура оформлення поштових листівок.
Тема. ТаблиціExcel: (18 годин).

Заняття:Структура таблиць Типи адресації. Генератор математичних функцій. MicrosoftExcel. Поняття посилань.

Заняття: Оформлення таблиць. Форматування та редагування таблиць.

Заняття: Обчислення в електронних таблицях. Обчислення формул

Заняття: Використання математичних функцій.

Заняття: Діаграма в Excel.

Заняття: Створення графічних об’єктів в Excel. Вставка об’єкта в Excel.
^ Тема. Бази даних: Поняття ключового поля. Формування звіту за критеріями (24 годин).

Заняття:Основні поняття бази даних.

Заняття:Типи даних.

Заняття:Проектування бази даних.

Заняття:Створення структури бази даних.

Заняття:Введення та редагування даних

Заняття:Робота з таблицями

Заняття:Пошук, упорядкування та фільтрування, використання запитів. Форми. Звіти.
^ Тема. Графічний редактор Adobe Photoshop (Он-лайн).Інтерфейс та основні можливості графічних редакторів (39 год).

Заняття:Робота із шрифтами

Заняття: Робота з об’єктами

Заняття: Створення кольорових масок

Заняття: Абстрактний стиль в фотошоп

Заняття: Створення анімації

Заняття:Анімована листівка

Заняття: Обробка фотографій

Заняття: Інтерактивна вправа: «Занурення в обробку».

^ Заняття: Створення складного колажу.

Заняття: Створення колажу для обкладинки випускної роботи.

Заняття: Створення векторного малюнку.

Заняття: Створення малюнку на вільну тему.

Заняття: Компоновка та оформлення портофоліо залікової роботи.
^ Тема. Графічний редактор CorelDraw (Он-лайн) Интерфейс та основні можливості графічних редакторів.(30 год.)

Заняття:Робота з об’єктами. Робота з шрифтами

Заняття:Створення складного колажу

Заняття:Створення анімації.

Заняття:Створення векторного малюнку

Заняття:Створення векторного малюнку на вільну тему

Заняття:Створення об’ємного зображення

Заняття:Інтерактивна вправа "Дикі та домашні тварини".

Заняття:Створення малюнку за допомогою InteractiveMeshFill в CorelDRAW (Он-лайн).

Заняття:Створення колажу для обкладинки випускної роботиЗаняття:Компоновка та оформлення портофоліо залікової роботи.
^ Тема. Програмування (42 години).

Заняття:Алгоритм.

Заняття: Способи запису алгоритму.

Заняття:Лінійні та розгалужені.

Заняття:Відпрацьовування навичок створення простих алгоритмів.

Заняття:Вступ до мови Паскаль. Мова і засоби програмування.

Заняття:Технології роботи з файлами в Pascal.

Заняття:Створення файлу та його обробка.

Заняття:Процедури в Pascal. Функції в Pascal.

Заняття:Поняття масиву та його властивості.

Заняття:Операції з масивами.

Заняття:Методи сортування елементів масивів.

Заняття:Робота з текстовим файлом.

Заняття:Створення графічних об’єктів.

Заняття:Операції над об’єктами.

Тема. Виставки. Екскурсії(3 годин).

Заняття. Презентації та виставки творчих досягнень вихованців. Екскурсії. Відвідування музеїв, виставок, пов’язаних з інформатикою.
^ Тема. Підсумкове заняття.(3 годин).

Заняття: Підведення підсумків роботи гуртка. Визначення кращих робіт і нагородження гуртківців. Рекомендації щодо виконання робіт на літній період. Проведення виставки-конкурсу між групами.


^ VІІ РОЗДІЛ.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
По завершенні 1-гороку Початкового рівня

Вихованці повинні знати:

 • техніку безпеки та правила поведінки при роботі за комп’ютером;

 • історію розвитку засобів обчислення;

 • можливості комп’ютера;

 • складові частини комп’ютера;

 • призначення складових частин комп’ютера;

 • види діяльності, в яких застосовуються комп’ютери;

 • основні елементи робочого столу;

 • поняття робочого вікна програми;

 • за допомогою яких органів чуттів людина сприймати інформацію;

 • що може людина робити з інформацією;

 • інформаційні процеси.

 • поняття імені диска, папки, файлу.

 • основні способи редагування і форматування тексту;

 • кнопки на панелях інструментів, які дозволяють

 • виконувати операції редагування і форматування.По завершенні 1-гороку Початкового рівня

Вихованці повинні вміти:

виконувати операції лівою і правою кнопками миші;

 • відкривати вікна і запускати програми на виконання за допомогою піктограми;

 • закінчувати виконання програми та закривати вікна;

 • використання інформації людиною.

 • наводити приклади сприйняття інформації людиною;

 • наводити приклади подій, у яких відбуваються інформаційні явища

 • відкривати вікно ”Мій комп’ютер” і закінчувати роботу з ним

 • переглядати вміст дисків і папок за допомогою вікна «Мій комп’ютер»

 • виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац за допомогою миші;

 • виконувати основні дії по форматуванню символів за допомогою кнопок на панелях інструментів;

 • виконувати основні дії по форматуванню абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів;

 • вводити і редагувати текст;

 • виконувати правила техніки безпеки і поведінки під час роботи за комп'ютером;

 • вмикати комп'ютер, закінчувати сеанс роботи, вимикати комп'ютер;

 • запускати програму за допомогою значка на Робочому столі і з меню Пуск;

 • виконувати операції з вікнами: згортання, закриття, зміна розмірів і розташування, переключення між вікнами;

 • переглядати зміст дисків і папок за допомогою вікна Мій комп'ютер;

 • змінювати режими перегляду і впорядкування значків;

 • виконувати основні операції з папками: створення, знищення, перейменування за допомогою команд меню;

 • виконувати основні операції з файлами: копіювання і переміщення за допомогою команд меню;

 • змінювати малюнок тіла;

 • скасовувати останню операцію.
<< предыдущая страница   следующая страница >>