asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

 

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим додатком;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 3.3 розділу 3 цього додатку;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів   інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього додатку, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

 

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

8. Відповідальність платника єдиного податку

 

8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

8.2. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку до бюджету здійснюють органи державної податкової служби згідно діючому законодавству.

 

  

 

Секретар ради Н.Ріпак

Аналіз регуляторного впливу

рішення Новоушицької селищної ради

«Про встановлення єдиного податку на території смт. Нова Ушиця»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальній громаді смт. Нова Ушиця на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» виникла потреба врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території смт. Нова Ушиця відповідно до діючого законодавства шляхом розробки і прийняття нового регуляторного акту - рішення селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території смт. Нова Ушиця»

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є впорядкування механізму сплати одного з місцевих податків і зборів – єдиного податку відповідно вимогам чинного законодавства

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи:

- збереження чинного регулювання, але при цьому треба враховувати, що залишається неузгодженість з вимогами чинного податкового законодавства;

        - затвердження Додатку «Елементи, що визначають порядок встановлення єдиного податку для суб’єктів господарювання» з урахуванням вимог чинного законодавства можливо тільки за умови прийняття відповідного рішення селищної ради.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізм дії даного рішення визначено податковим законодавством, ставки єдиного податку встановлюються селищною радою в межах граничних рівнів, встановлених Законом України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- затвердження механізму справляння та ставок єдиного податку;

- розрахунку очікуваних надходжень до селищного бюджету єдиного податку;

- оприлюднення регуляторного акту.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямовано на приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Введення розмірів ставок єдиного податку відповідно до ЗУ від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з урахуванням обсягу річного доходу забезпечить запобіганню ухилення від оподаткування фізичних осіб-підприємців та сприятиме забезпеченню населення якісними товарами, роботами, послугами, збільшенню доходної частини бюджету, у результаті чого підвищиться рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всього селища в цілому.

Впровадження вимог рішення не потребує додаткових витрат з селищного бюджету, оскільки здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування та відповідно вимогам Податкового кодексу України.

6. Очікувані результати від прийнятого регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Витрати

Вигоди

Органи місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту

Приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства.


Фізичні особи - підприємці

Витрати, пов’язані з необхідністю дотримання умов застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку

Забезпечення фізичних осіб-підприємців правом обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Населення

Не очікуються.

Надходження єдиного податку будуть спрямовані на покращення інфраструктури селища, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

Запропонований регуляторний акт вступає в юридичну силу з 01.01.2012р., як виняток із положень підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України.

8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності даного акту є можливість збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок сплати єдиного податку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись   відстеження результативності акта.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:

Захід

Відповідальний за виконання

Надання інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок

ДПІ у смт. Нова Ушиця

Аналіз та відстеження динаміки сум надходжень до селищного бюджету єдиного податку

Бухгалтерія Новоушицької селищної ради

 

 


<< предыдущая страница