asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ Особистісні особливості (відповідно до професіограми педагога)

Особистісні особливості

1

2

3

4

5

1) вміння керувати, навчати, виховувати, “здійснювати корисні дії з обслуговування різних потреб людей”,
2) уміння слухати і вислуховувати,
3) широкий кругозір,
4) мовна (комунікативна) культура,
5) спрямованість розуму, спостережливість до проявів почуттів, розуму і характеру людини, до його поведінки, вміння або здатність подумки представляти, змоделювати саме його внутрішній світ, а не приписувати йому свій власний або інший, знайомий з досвіду
6) проектувальний підхід до людини, заснований на впевненості, що людина завжди може стати краще,
7) здатність співпереживання,
8) спостережливість,
9) глибока і оптимістична переконаність у правильності ідеї служіння народу в цілому,
10) вирішення нестандартних ситуацій,
11) висока ступінь саморегуляції.
Кфакт
Кmax
Ко (особистісні професійні якості)
 • ^ Сприйнятливість до нового. Цей критерій охоплює здатність передбачати розвиток і результати роботи, потребу в постійному професійному зростанні. Сприйнятливий до нового педагог постійно стежить за передовим досвідом у своїй сфері діяльності, намагається впровадити його з урахуванням освітніх потреб населення, суспільства. Він системно і наполегливо займається самоосвітою, розвиває власні ідеї у процесі педагогічної діяльності. Бачачи перспективи творчого розвитку, такий педагог прогнозує й аналізує свою діяльність, ефективно взаємодіє з батьками вихованців, колегами, науковими установами тощо.

  Сприйнятливість до нового поряд із іншими чинниками забезпечує гармонійне здійснення інноваційної діяльності, саморозкриття особистості педагога.

  Критерії

  1

  2

  3

  4

  5

  Постійно стежить за передовим досвідом у своїй сфері діяльності
  Намагається впровадити передовий досвід з урахуванням освітніх потреб населення, суспільства.
  Системно і наполегливо займається самоосвітою,
  Розвиває власні ідеї у процесі педагогічної діяльності
  Кфакт
  Кmax
  КІ — коефіцієнт інновацій.
  1. ^ Підготовленість до освоєння нововведень. (на основі анкети Н.В. Немової). Ідеться про інформованість педагога про інновації, наявність потреби у зміні та оновленні педагогічного процесу; вмотивованість його на розроблення та освоєння нововведень; наявність системи знань і вмінь для успішної реалізації професійної діяльності, наявність знань і вмінь для дослідницької діяльності.

  Оцінюють її за допомогою методів спостереження, анкетування, бесід, творчих завдань, створення спеціальних ситуацій, у яких може розкритися особистість педагога.

  Критерії

  1

  2

  3

  4

  5

  Інформованість педагога про інновації,
  Наявність потреби у зміні та оновленні педагогічного процесу;
  Вмотивованість педагога на розроблення та освоєння нововведень;
  Наявність системи знань і вмінь для успішної реалізації професійної діяльності,
  Наявність знань і вмінь для дослідницької діяльності.
  К факт
  Кmax
  К(н) коефіцієнт нововведень


  1. ^ Технологічні знання

  (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег). Прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо);

  Критерії

  1

  2

  3

  4

  5

  Розвиток загальних компетенцій учнів
  Знання типів і структури уроків
  Комплексне планування мети і завдань уроків, відповідно до сучасних вимог
  Актуалізація опорних знань учнів
  Мотивація навчальної діяльності
  Формування і розвиток навиків пізнавальної діяльності учнів, навичок самостійного оволодіння знаннями
  Узагальнення і систематизація навчальних компетенцій учнів
  Здійснення інтегративних зв’язків
  Реалізація особистісно-орієнтовного навчання як основи нових педагогічних систем навчання
  Організація колективних форм навчальної діяльності
  Володіння методикою проведення різних форм тематичної атестації навчальних досягнень учнів.
  Використання методів самоаналізу взаємоконтролю
  Використання ІКТ на уроці
  Використання методів розвиваючого навчання
  Інформаційна насиченість уроку, зв’язок з життям
  Врахування вікових та психологічних особливостей учнів
  Виховні компоненти уроку
  Позакласна робота з предмета
  Кфакт
  Кmax
  К(т) коефіцієнт технологічних знань


 • << предыдущая страница   следующая страница >>