asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5


уроку

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

59-4
Закріплення букви Н. Розвиток мовлення за текстом Н.Тарасенко (с. 65). Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 65). Велика буква в іменах людей
60-П
Письмо елементів великої букви під лічбу. Письмо великої букви Н. Формування аудіативних умінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту
61-4
Закріплення звука [в], вивчення букви В. Формування аудіативних умінь за текстом Н.Малетич (с. 66). Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 67)
62-П
Письмо елементів рядкової букви в під лічбу. Письмо рядкової букви *. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
63
Робота з дитячою книжкою. Ти — синочок. Ти — донечка. Що ще розповідає книжка про тебе, про твоє життя. Розширювати уявлення дітей про теми, які розкриваються в книжках; навчати сприймати узагальнений зміст: розповідається про тебе, твоїх друзів, багатьох дівчаток і хлоп’яток; розширювати уявлення про книжки: веселі, сумні; навчати зіставляти їх настрій з настроєм персонажів, їхніми вчинками; виховувати уважність до своєї родини, розуміти й цінувати батьківську турботу
64-4
Закріплення букви В. Розвиток мовлення за віршем М.Стельмаха (с. 69). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 68—69)
65-П
Письмо елементів великої букви В під лічбу. Письмо великої букви В. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту
66-4
Закріплення звуків [л] [л’], вивчення букви Л. Формування аудіативних умінь за текстом Л.Уляницької (с. 70). Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 71). Поняття «один», «багато»
67-П
Письмо елементів рядкової букви а. Письмо рядкової букви а. Формування аудіативних умінь за віршем Ж.Вовк-Черемуш. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
68-4
Закріплення букви Л. Розвиток мовлення за текстом Л.Уляницької «Ланцюжок добра» (с. 73). Звуко-буквені аналізи слів. Мовні ігри (с. 72). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 73)
69-П
Письмо елементів великої букви Л під лічбу. Письмо великої букви Л. Формування аудіативних умінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту
70
Урок розвитку зв’язного мовлення. Наймиліше слово. Гарне слово. Словом можна виразити своє ставлення до того, про кого розповідаєш, з ким розмовляєш. Формувати уявлення учнів про емоційне забарвлення слова; навчати розуміти «настрій» слова, уміло ним користуватися під час спілкування
71-4
Закріплення звуків [с] [с*], вивчення букви С. Формування аудіативних умінь за віршем В.Вітька (с. 74). Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 75)
72-П
Письмо рядкової букви с. Формування аудіативних умінь за змістом вірша І.Мацко. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ііри. Списування з друкованого тексту
73-4
Закріплення букви С. Розвиток мовлення за текстом Ю.Ярмиша «Слонятко, яке любило танцювати» (с. 77). Звуко-буквені аналізи слів. Мовні ігри (анаграми, с. 77). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 77)
74-П
Письмо великої букви С. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Н.Гуркіної. Складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту
75-4
Закріплення звука [К], вивчення букви К. Формування аудіативних умінь за текстом В.Поліщука (с. 78). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які нмальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 71)

уроку

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

76-П
Письмо елементів рядкової букви к під лічбу. Письмо рядкової букви к. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
77
Робота з дитячою книжкою. Ти — онучок. Ти — онучка. Що розкаже книжка про тебе і твою родину. Що найцінніше у твоєму ставленні до дідуся і бабусі? Розширити уявлення в учнів про тематику дитячих книжок; навчати дітей сприймати твір (оповідання) на слух; давати оцінку вчинкам персонажів; розуміти основну думку; виховувати в дітей прагнення поважати, виявляти турботу про старших, бути вдячними дідусям і бабусям за їхню турботу
78-4
Закріплення букви К. Розвиток мовлення за текстом В.Сенцовського (с. 81). Підпис сюжетних малюнків (с. 80). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 81)
79-П
Письмо елементів великої букви К під лічбу. Письмо великої букви К. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Зіставлен­ня звукових схем зі словами-назвами. Списування з друкованого тексту. Аналітико-синтетичні види роботи із словами-назвами предметів, які на­мальовані у віночку
80-4
Закріплення звука [п], вивчення букви П. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Біленької (с. 82). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-син­тетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 83)
81-П
Письмо елементів рядкової букви п під лічбу. Письмо рядкової букви #1. Формування аудіативних умінь за віршем Ж.Вовк-Черемуш. Звуко-скла­довий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
82-4
Закріплення букви П. Розвиток мовлення за текстом Н.Тарасенко «На пасіці взимку» (с. 85). Мовні ігри (с. 84). Диференційований підхід у фор­муванні вмінь читати (с. 85)
83-П
Письмо великої букви П. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту
84
Урок розвитку зв’язного мовлення на тему «Правильно запитати. Правиль­но відповісти». Навчати учнів формулювати запитання, правильно, точно, чітко відповідати на запитання; на матеріалі вірша та оповідання, у яких є короткі запитання; формувати в учнів уміння розширювати запитання, правильно користуватися звертанням
85-4
Закріплення звуків [р] [р’], вивчення букви Р. Формування аудіативних умінь за текстом Б.Чайковського (с. 86). Звуко-буквені зіставлення. Аналі­тико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальо­вані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 87)
86-П
Письмо елементів рядкової букви р. Письмо рядкової букви р. Формування аудіативних умінь за змістом народної пісеньки. Робота над реченням. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
87-4
Закріплення букви Р. Розвиток мовлення за текстом П.Костюченка (с. 89). Звуко-буквені аналізи слів. Мовні ігри (анаграми, с. 88). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 89). Закріплення правопису великої букви в іменах людей
88-П
Письмо елементів великої букви Р. Письмо великої букви Р. Формування ау­діативних умінь за змістом загадки Д.Вітюка. Списування з друкованого тексту
89-4
Закріплення звуків [т] [т’], вивчення букви І Формування аудіативних умінь за текстом С.Мацюцького (с. 90). Звуко-буквені зіставлення. Ана- літико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які на­мальовані у віночку. Розвиток мовлення за текстом О.Копиленка (с. 91). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 91)
90-П
Письмо елементів рядкової букви т. Письмо рядкової букви т. Форму­вання аудіативних умінь за віршем Г.Чубач. Звуко-складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту
91
Робота з дитячою книжкою. Ти — братик. Ти — сестричка. Читаємо книжки, журнали, газети. Узагальнити уявлення першокласників про тематику книжок, про джерела інформації; ознайомити з особливостями розкриття теми про життя дітей у книжках, зокрема про ставлення до старших (менших) братиків і сестричок; розширити уявлення дітей про джерела інформації, про журнали, газети


<< предыдущая страница   следующая страница >>