asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 16 17

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬУ цій методиці використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до Законів України «Про енергозбереження», відповідних ДСТУ та ГКД, зазначених у розділі 2 „Нормативні посилання”:

 • паливно-енергетичні ресурси – сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві;

 • раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів –досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище;

 • первинна енергія – енергія або енергоносії, які не піддаються технічному впливу;

 • енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів;

 • питома витрата паливно-енергетичних ресурсів – кількість паливно-енергетичних ресурсів, що споживаються енергетичною чи технологічною установкою (об’єктом) на одиницю виробленої продукції, роботи, послуги;

 • норма питомих витрат палива та енергії – регламентована величина питомих паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги (затверджується уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади показник їх використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості, орієнтований на прогресивне виробництво);

 • коефіцієнт корисної дії (ККД) – відношення всієї кількості корисно використаної енергії об’єктом до кількості підведеної енергії;

 • прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів – втрата паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

 • нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів – прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх марнотратне витрачання та використання понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення в дію системи стандартів – нормами питомих витрат палива та енергії;

 • марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами технічної безпеки недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і тепло устаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об’єктів, яке призводить до зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

 • перевитрати (понаднормативні втрати) – витрати (втрати) понад встановлені норми та нормативи;

 • енергозберігаючі (енергоефективні) заходи – заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукцій, технологій та обладнання;

 • компресорна установка сукупність будівель, споруджень, устаткувань, призначених для підвищення тиску газів з метою їх безпосереднього використання або для подальшого транспортування;

 • трансформація електроенергії – обсяг електроенергії, що трансформується з одного ступеня номінальної напруги на інший у межах мереж ліцензіата з передачі електроенергії;

 • ступінь номінальної напруги – сукупність ліній електропередач та іншого електрообладнання однієї номінальної напруги, а також трансформаторів з однаковою номінальною напругою первинних обмоток.

3.1 Познаки та скорочення

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

ГТУ – газотурбінна установка

ККД – коефіцієнт корисної дії
<< предыдущая страница   следующая страница >>