asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 16 17
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Державна інспекція з енергозбереження

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО (НЕЕФЕКТИВНОГО) ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Київ 2009
1. ЗАМОВЛЕНО:

Державною інспекцією з енергозбереження

2. РОЗРОБЛЕНО: ДП «Укренергоефективність» м. Київ, 2001р.

2.1. ВІДКОРИГОВАНО:

Науково-виробничим підприємством «Луч» при Київському Національному університеті будівництва та архітектури та Державною інспекцією з енергозбереження, 2006р.

2.2. ВІДКОРИГОВАНО:

Державною інспекцією з енергозбереження, 2009р.
3. ВНЕСЕНО:

Відділом методичного забезпечення, координації контрольно-наглядової роботи та аналізу Державної інспекції з енергозбереження
4. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Державного Комітету України з енергозбереження від 26.10.01 №113 та від 27.11.01р. №123 (Шифр М00013184.0.022-01).

4.1. ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом НАЕР від 13.12.2006р. №89.

4.2. ВПРОВАДЖЕНО в роботу Державної інспекції з енергозбереження

Наказом Інспекції від 22.12.06р. № 285.

4.3. ВНЕСЕНО ЗМІНИ: Наказом НАЕР від 30.09.2008 р. № 144 щодо тимчасової дії.

4.4. ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом НАЕР від «__» ________2009 р. №___.

5. ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ – 2014 р.

6. НМД відповідає ДСТУ 1.5-93 «Державна система стандартизації України»

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів у частині вимог до побудови, викладу та оформлення
Державна інспекція з енергозбереження, 2009р.

Затверджено наказом НАЕР

від «___» __________ 2009 р. № ___

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО (НЕЕФЕКТИВНОГО) ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯМетодика поширюється на всі підприємства і установи по отриманню, переробці, перетворенню, транспортуванню, зберіганню, обліку та використанню паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР), розміщених на території України, а також на окремі споруди та інженерні об’єкти інших підприємств і установ та їх філій незалежно від форми власності, що виробляють або споживають електричну та теплову енергію, а також інші ПЕР.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


В цій методиці є посилання на такі закони, стандарти, галузеві керівні та нормативні документи:

 • Закон України «Про енергозбереження» (74/94–ВР).

 • ДСТУ 2339-94. Енергозбереження. Основні положення.

 • ДСТУ 2420-94. Енергоощадність. Терміни та визначення.

 • ДСТУ 3581-97. Енергозбереження. Методи визначення теплоти згоряння палива. Загальні положення.

 • ДСТУ 3635-98. Енергозбереження. Теплоутилізаційне обладнання. Загальні вимоги.

 • ДСТУ 3401-97. Енергозбереження. Методи та засоби вимірювання теплових величин. Загальні положення.

 • ДСТУ 3466-96. Якість електричної енергії. Терміни та визначення.

 • ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

 • ГКД 34.09.103-96. (Галузевий керівний документ). Розрахунок звітних техніко-економічних показників електростанції про теплову економічність устаткування – Методичні вказівки. – К.; УНВО «Енергопрогрес». 1996, – 74с,

 • ГКД 34.09.151-94. (Галузевий керівний документ). Перегляд (розробка) енергетичних характеристик обладнання, порядок визначення нормативних питомих витрат і економії палива на енергопідприємствах. Положення. – К,: УНВО «Енергопрогрес», 1994. – 70с.

 • ГКД 34.09.107-98. (Галузевий керівний документ). Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в Міністерстві енергетики України.

 • Постанова Кабінету Міністрів України України від 22 жовтня 2008 р. № 935 “Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України України від 7 липня 2000 р. №1071 “Про деякі заходи щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. №1039 “Питання Державної інспекції з енергозбереження”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р. №699 “Про заходи щодо ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві ”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №786 “Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”.

 • Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 17 жовтня 2005р. № 910.

 • Наказ Міністерства палива та енергетики України. від 17.01.2002 р. за №19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01 лютого 2002 року за № 93/6381 „Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії”.


следующая страница >>