asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8
Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного
фонду України, фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у
проведенні перевірок

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам
Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов'язаних з
нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також
вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного
фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання
страхових коштів у випадках, передбачених законом";

д) статтю 188-24 виключити;

е) частину першу статті 244-2 викласти в такій редакції:

"Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями
законодавства про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування і
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 165-1)
та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України
у проведенні перевірок (стаття 188-23)";

є) текст статті 244-9 викласти в такій редакції:

"Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (стаття 165-3) та перешкоджанням
уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття
188-23).

Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду -
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники";

ж) у частині першій статті 244-10 цифри "188-24" замінити
цифрами "188-23";

з) у статті 244-11:

у частині першій слова і цифри "ухиленням від реєстрації як
платника страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною
сплатою страхових внесків, а також порушенням порядку використання
страхових коштів (стаття 165-5)" замінити словами і цифрами
"порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття
165-5), та перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у
проведенні перевірок (стаття 188-23)";

частину другу доповнити словами "керівники районних,
міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій
відділень Фонду";

3) статтю 212-1 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)
викласти в такій редакції:

"^ Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування

1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
вчинене службовою особою підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності або особою, яка здійснює
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи
будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке
діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у
значних розмірах, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у
великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного
ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами
першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування чи страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також
відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового
державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою
(штрафні санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, які в тисячу і більше разів перевищують
установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
під великим розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які в три
тисячі і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим
розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які
в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

4) у пункті 5.7 статті 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 10-11, ст. 87;
2004 р., N 52, ст. 563):

підпункт 5.7.1 викласти в такій редакції:

"5.7.1. До складу валових витрат платника податку належать
суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, нараховані в порядку, встановленому законодавством";

у підпункті 5.7.2 слова "суми внесків на пенсійне та інші
види державного (соціального) обов'язкового страхування" замінити
словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування";

5) в Основах законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2008 р., NN 5-8, ст. 78;
2009 р., N 18, ст. 247):

а) у частині шостій статті 6 слова "збору страхових внесків
та" виключити;

б) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а за періоди до запровадження системи
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб - у
порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло
раніше";

в) у статті 14:

у частині першій слова "збір та" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та
обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх
сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового
державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснює Пенсійний фонд
України відповідно до законодавства".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно
частинами третьою - сьомою;

г) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та визначення його розміру

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - це консолідований страховий внесок на пенсійне
страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне
страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
страхування на випадок безробіття, який в обов'язковому порядку
сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалізації прав
застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за
соціальним страхуванням.

Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
встановлюються Верховною Радою України.

Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування має забезпечувати застрахованим особам
виплати та надання соціальних послуг, передбачених законодавством
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових
випадків; створення резерву коштів для здійснення виплат та
надання соціальних послуг застрахованим особам; компенсацію
адміністративних витрат на забезпечення функціонування системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування для страхувальників, які використовують
найману працю, визначається залежно від класу професійного ризику
виробництва, встановленого відповідно до законодавства";

ґ) текст статті 22 викласти в такій редакції:

"Порядок здійснення платежів, строки сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначаються
Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", порядок
резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - законами України з окремих видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування";

д) частину першу статті 24 замінити двома частинами такого
змісту:

"Страховики складають звіти про результати своєї діяльності,
подають їх Кабінету Міністрів України та оприлюднюють у засобах
масової інформації.

Страховики здійснюють публічне оприлюднення зазначених у
частині першій цієї статті звітів у розрізі доходів і видатків.
Інформація про час і місце такого оприлюднення публікується разом
із звітом".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

е) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг здійснюються на підставі відомостей, що містяться в системі
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше";

6) у Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2006 р., N 1, ст. 18; 2007 р.,
N 9, ст. 71):

а) частину другу статті 7 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:

"суму невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;

б) абзац перший частини шостої статті 12 доповнити словами
"на невикористані та своєчасно не повернуті кошти Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності";

в) абзац четвертий частини другої статті 15 та частину третю
статті 19 після слів "соціального страхування" доповнити словами
"невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
сплати";

г) абзац третій частини першої статті 23 після слів "податків
і зборів (обов'язкових платежів)" доповнити словами "повернення
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності";

ґ) пункт 2 частини першої статті 31 після слів "державного
соціального страхування" доповнити словами "з повернення
невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності";

д) частину першу статті 35 доповнити словами "невикористаних
та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності";

е) абзац третій частини сьомої статей 42 та 43, частину першу
статті 50, частину шосту статті 51 після слів "соціального
страхування" доповнити словами "повернення невикористаних коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
сплати";

є) абзац четвертий частини першої статті 49 доповнити словами
"щодо повернення невикористаних коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності";

ж) у тексті Закону ( 2343-12 ) слова "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види
загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити
словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування";

7) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403 із наступними змінами):

а) пункт 1 статті 8 доповнити словами "або на інших
підставах, передбачених законодавством про працю";

б) у статті 10:

у назві слова "та взяття на облік страхувальників
страховиком" виключити;

частини третю - сьому виключити;

в) статтю 11 викласти в такій редакції:

"


<< предыдущая страница   следующая страница >>