asyan.org
добавить свой файл
1 2
n=Зична культура. Розучування традиційних рухливих ігор, активний відпочинок учнів~sz=175040;pg=2;te=Мета: розвивати фізичні якості учнів завдяки традиційним рухливим іграм,сприяти підвищенню емоційного стану учнів; виховувати у дітей почуття колективізму, організаторські здібності~cat=~t=~!~Фізична культура 3 клас

Тема: Фізична культура. Розучування традиційних рухливих ігор, активний відпочинок учнів.

Мета: розвивати фізичні якості учнів завдяки традиційним рухливим іграм,сприяти підвищенню емоційного стану учнів; виховувати у дітей почуття колективізму, організаторські здібності.

Хід уроку.

Інструктаж з техніки безпеки.

Фізичні вправи, ігри

І. Вправи з малим м’ячем

 1. Підкидати м’яч і ловити його двома руками.

 2. Те саме, але лівою або правою рукою.

 3. Те саме, але під час польоту м’яча зробити один, два або три хлопки в долоні.

 4. Те саме, але за спиною і перед собою.

 5. Підкидати м’яч угору і ловити його після відскоку на рівні голови (грудей, пояса, колін) спочатку двома, а потім однією рукою.

 6. Підкинути м’яч угору, присісти і торкнутись підлоги однією (а потім двома руками) й спіймати м’яч.

 7. Перекинути м’яч над головою із лівої руки в праву і навпаки.

 8. Кинути м’яч об стінку і спіймати його після відскоку.

 9. Те саме, але після підскоку від підлоги.

 10. Кидки м’яча об стінку на дальність відскоку.

 11. Кинути м’яч об землю так, щоб він відскочив якомога вище від землі і спіймати його.

 12. Підкинути м’яч правою рукою за спиною над собою і спіймати його обома руками.

 13. Те саме лівою рукою (правою).

 14. Затиснути м’яч ступнями, стрибком підкинути його і спіймати обома руками.

 15. Те саме однією рукою.

 16. Підкинути м’яч, зробити поворот на 360 B і спіймати його.

ІІ. Вправи з великим м’ячем

1. Передача м’яча з рук в руки: в шерензі, по колу; в колоні праворуч, ліворуч, над головою, між ногами.

2. Перекочування м’яча один одному по підлозі в двох шеренгах на відстані 2-3 м між ними

3. Підкинути м’яч угору і зловити його обома руками.

4. Те саме, але після присідання.

5. Підкидання м’яча угору і ловіння його після повороту кругом і на 360B.

6. Підкидання м’яча угору і ловіння його після хлопка в долоні, або декілька хлопців.

7. Підкидання м’яча угору і ловіння його після присідання.

8. Те саме, але після торкання підлоги однією або обома руками.

9. Перекидання м’яча, стоячи в колі, праворуч і ліворуч.

10. Перекидання м’яча один одному знизу, від грудей або із-за голови.

11. Затиснути м’яч ступнями. Кидки м’яча вперед.

12. Підкидання м’яча вгору із-за спини однією або обома руками.

13. В. п. – вузька стійка, м’яч в руках за спиною. Нахиляючись вперед, підкинути м’яч угору і спіймати його.

13. В. п. – широка стійка, руки вперед з м’ячем. Нахиляючись вперед, кидок м’яча між ногами партнеру.

ІІІ. Вправи з короткою скакалкою

1. Обертання скакалки з виконанням стрибків на обох ногах, на одній нозі і з міжскоком.

2. Обертання скакалки вперед (назад) схресно зі стрибками через неї.

3. Обертання скакалки з виконанням стрибків на одній нозі, друга нога пряма вперед або назад, в сторону.

4. Біг з обертанням скакалки на два кроки.

5. Стрибки з обертанням скакалки вдвох, стоячи боком один до одного, взявшись під руки. Скакалку обертати вільними руками.

6. Обертання скакалки вперед (назад) і стрибки через неї вдвох (партнер стоїть попереду або позаду).

7. Подвійне обертання скакалки вперед (назад) на один стрибок.

8. Обертання скакалки в горизонтальній площині над підлогою і стрибки через неї.

ІV. Вправи з довгою скакалкою

1. Обертання скакалки вдвох зі зміною темпу (швидкості) обертання.

2. Обертання скакалки вдвох, перекладаючи її з правої руки в ліву і навпаки.

3. Пробігання під скакалкою, що обертається з різним положенням рук.

4. Пробігання під скакалкою, що обертається по діагоналі (під гострим кутом до лінії, яка з’єднує ведучих). Початок довільний.

5. Те саме, але через зазначене число обертів скакалки.

6. Пробігання по прямій під скакалкою, що обертається. Початок довільний.

7. Те саме, але за сигналом учителя.

8. Вбігання під скакалку, що обертається з виконанням деяких стрибків (2-6) з наступним вибіганням.

9. Те саме, але з поворотом на 90B, 180B, 360B.

10. Пробігання під скакалкою, що обертається, вдвох (втрьох), тримаючись за руки.

11. Стоячи перед скакалкою, що обертається, в колоні по одному, почергове пробігання під скакалкою через кожні 2 або 3 оберти.

12. Те саме, але на кожен оберт скакалки.

V. Вправи з гімнастичними палицями

1. Балансування палицею, тримаючи її вертикально на долоні або на пальці правої (лівої) руки.

2. Стоячи спиною один до одного, руки вгору хватом палицю за кінці. Рухом рук вліво (вправо) і переступанням ніг зробити поворот на 360º і повернутись у вихідне положення.

3. В. п. – стійка, руки вгору хватом палицю за кінці. 1-2-3 – нахил вперед положити палицю; 4 – в. п.; 5-7 – пружинні нахили вперед – взяти палицю в руки; 8 – в. п.

4. В. п. – вузька стійка, палка вертикально попереду хватом за верхній кінець. Відпустити палицю, швидко зробити перемах правою ногою над палкою і спіймати палицю, не допустивши, щоб вона впала або змістилася з точки опри.

5. Те саме лівою ногою.

6. Те саме з поворотом на 360º.

7. В. п. – вузька стійка, руки вперед, хватом палицю за кінці. Швидко перевести палицю за спину.

8. Те саме, але зменшуючи відстань між руками.

9. Те саме – вузька стійка, руки вперед, хватом палицю за кінці. В стрибку перевести палицю за спину і навпаки.

10. Вправи з партнером. В. п. – стійка лівою (правою), руки вперед хватом палицю за кінці. Перший намагається перевести палицю у вертикальне положення. Другий намагається зберегти положення палиці.

11. В.п. – вузька стійка, руки вперед хватом за нижній кінець палиці обома руками (палиця вертикально). Нахилитись назад, торкнутись палицею підлоги і повернутись у вихідне положення.

12. В. п. – вузька стійка. Почергове присідання на одній нозі, друга – пряма вперед, з опорою однією рукою на палицю.

VІ. Вправи з обручем

1. На рівному майданчику кидають обруч так, щоб він пролетів уперед і повернувся назад.

2. Пробігання через обруч, що повільно котиться по прямій.

3. Стрибок вгору прогнувшись ноги нарізно над обручем, що котиться назустріч.

4. Обертати обруч правою (лівою) рукою в різних площинах (перед собою, збоку, над головою).

5. Обертатити обруч навколо шиї, пояса.

6. Покотити обруч вперед наздогнати його і перестрибнути способом «переступання».

7. Біг в обручі вдвох обличчям вперед, тримаючись попід руки; обличчям один до одного або спиною – галопом (приставними кроками).

VІІ. Групові вправи в шерензі, колоні, колі

1. Стоячи в шерензі (не менше 3-4-х учнів), поклавши руки на плечі один одному. Ходьба стройовим кроком, зберігаючи рівняння.

2. Те саме, але приставними кроками вліво або вправо.

3. Те саме, але стрибками вперед або назад.

4. Те саме, але з нахилами вперед і назад на кожні чотири рахунки.

5. Стоячи в шерензі, взятись за руки. 1-3 – три пружинні нахили вперед; 4 – в. п.; 1-3 – руки вгору, прогнутись; 4 – в. п.

6. Стоячи в шерензі, учні розраховуються на перший-другий і беруться за руки. 1-2 – перші номери нахиляються вперед, другі назад; 3-4 – в. п. На наступні чотири рахунки – навпаки.

7. Стоячи в шерензі, поклавши руки на плечі партнерів. Учні на визначену кількість рахунків, починаючи з правого флангу, роблять нахил вперед з відстанням один від одного на один або два рахунки, а потім, послідовно випрямляючись, знову нахиляються з тим же відстанням, створюючи «хвилю».

8. Стоячи в шеренгах (наприклад, по 16 учнів у кожній) команди розраховуються по порядку. Учні у кожній шерензі з 1 по 8 виконують поворот кругом. По сигналу вчителя, учні кожної команди беруться за руки (або руки на плечі) і, зберігаючи рівняння, рухаються стройовим кроком, окреслюючи коло. Виграє та команда, яка найбільш точно окреслила коло, наприклад, за 30 с або за 1 хв. Враховується також збереження рівняння під час ходьби.

9. Стоячи в колонах упритул один до одного, взявшись руками за пояс партнера, що стоїть попереду. Ходьба, не наступаючи на п`яти партнеру, що рухається попереду.

10. Стоячи в колонах, руки на плечі партнера, що стоїть попереду. Ходьба.

11. Стоячи в колоні по одному, поклавши руки на плечі партнеру, що стоїть попереду. Послідовні нахили вліво і вправо, створюючи таким чином зигзагоподібну «хвилю».

12. Те саме, але послідовне присідання і піднесення ,позначаючи таким чином вертикальну «хвилю».

13. Стоячи в колонах (по 8-10 учнів) у присіді, поклавши руки на плечі партнеру або, тримаючись обома руками за пояс партнера. Ходьба в ногу – «Каченята».

14. Те саме, але стрибками.

15. Стоячи в колонах на відстані кроку один від одного, ліва рука вперед на плече партнера, права нога зігнута назад і підтримується знизу за стопу партнером, що стоїть позаду. Одночасні стрибки з просуванням вперед.

16. Танець «Летка – енька».

17. Учні шикуються в коло і розраховуються на перший-другий. Перші номери кладуть руки на плечі другим. Другі беруться за руки і садять на них перші номери. За командою вчителя другі номери приставними кроками рухаються по колу вліво. Потім навпаки і вправо.

18. Те саме, але бігом.

19. Стоячи в колі ,учні розраховуються на перший-другий. Перші номери кладуть руки на плечі другим. За командою вчителя перші номери виконують кут у висі і утримують це положення 3-4 с. Потім – навпаки.

20. Те саме, але на 2 рахунки присісти і на 2 рахунки встати.

21. Стоячи в колі, руки на плечі один одному. 1-2 – глибокий присід; 3 – вистрибнути вгору; 4 – в. п.

22.Стоячи в колі, взявшись за руки, учні розраховуються на перший-другий. 1-3 – перші номери нахиляються вперед, другі – назад; 4 – в. п. Потім навпаки.

^ VІІІ. Змагання

1. Ходьба з закритими очима. В центрі спортивного майданчика креслиться два концентричних кола радіусом 2 і 10 м. З інтервалом 2–3 метри учні шикуються біля лінії зовнішнього кола обличчям до центру. По команді вчителя всі учні одночасно з закритими очима починають рухатись до центру. Перемагає той учень, який зупиниться найближче до лінії внутрішнього кола.

2. Те саме, але рух спиною вперед.

3. Швидка ходьба. Визначається дистанція 25-30 м., яку учні повинні подолати тільки швидкою ходьбою. Перемагає той, хто не побіжить і першим подолає дистанцію

4. Біг. Хто швидше пробіжить 30, 60 і 100 м.

5. Потрійний стрибок з місця. Перемагає той, хто найдалі стрибне.

6. Багатоскоки (8 стрибків з ноги на ногу). Учасник змагання стає перед лінією старту і робить 8 скачків. Перемагає той, хто подолає найдовшу відстань.

7. «Хто далі стрибне?» 2–3 команди розташовуються на лінії старту в колони по одному паралельно одна до одної. Направляючі кожної команди стрибають у довжину з місця. Місце приземлення фіксується по п`ятах. З місця приземлення першого, стрибає другий учасник, потім третій і т.д. Перемагає та команда, яка змогла просунутись далі за інших.

8 ^ Бій півнів. Двоє учнів стають у коло один напроти одного, згинають одну ногу і схрещують руки на грудях. По команді, вони наскакують один на одного, намагаючись виштовхнути супротивника з кола. Хто вийде з кола або торкнеться підлоги зігнутою ногою, той програє.

9. ^ Сядьте вдвох. Двоє стають спинами один до одного, зачеплюються руками і в такому положенні повільно опускаються і сідають на підлогу. Потім вони так само повільно піднімаються, щільно притискаючись спинами один до одного. Перемагають ті, хто найбільшу кількість разів зробить цю вправу.

10. «Присядка». Учень сідає на ступню однієї ноги, а другу ногу випрямляє вперед, спираючись п`яткою на підлогу. Підскоки зі зміною положення ніг. Перемагає той, хто зробить найбільшу кількість підскоків і не торкнеться землі рукою (руками).

11. ^ Перетягування в парах. В центрі майданчика проводиться нейтральна лінія. Праворуч і ліворуч від неї паралельно в 2-3 м. проводяться лінії «домів». Змагаються дві команди, які мають однакове число гравців. Вони шикуються в шеренгу один проти одного, беруться за праві руки (бажано за зап`ястя), ліві відводять за спину і починають тягнути один одного до себе, намагаючись перетягнути за лінію свого «дому». Змагання закінчується після того, як всі гравці будуть перетягнуті в ту, або іншу сторону. Перемагає та команда, яка зуміє перетягнути більше суперників за свою лінію «дому».

12.^ Зруш з місц. Двоє учнів стають обличчям один до одного, роблять крок уперед і беруться за руки. По команді вчителя намагаються зрушити з місця один одного. Програє той, хто зробить крок у будь-якому напрямку і будь-якою ногою.

13. Підтягування у висі. Хто найбільшу кількість разів підтягнеться, той перемагає.

14. Те саме, але підтягування у висі лежачи.

15. Стрибок у довжину з місця. Хто найдалі стрибне, той перемагає.

16. Кут в упорі. Хто найдовше утримає кут в упорі, той перемагає.

 1. 17. Те саме, але кут у висі.следующая страница >>