asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 23 24
^ ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

МЕТА: Цілеспрямовано впливати на піднесення рівня навчально-виховного

процесу, поліпшення стилю і методів роботи кожного вчителя. Сприяти

застосуванню особистісно-орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, створенню в колективі атмосфери творчості, постійного пошуку на основі аналізу і самоаналізу діяльності всіх і кожного.

ВЕРЕСЕНЬ

№ п/п

Форми контролю

Методи контролю

Строки виконання

Відповідальний

Форми управлінського рішення

Відмітка

1

2

3

4

5

6

7

І.

Діагностичний

І. Перевірка готовності школи до початку навчального року:

класних кімнат, бібліотеки і їдальні;

спортзалу і майстерень.

2. Провести інструктаж з колективом і персоналом з техніки безпеки в школі.

3.Перевірка забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів. Наявність навчальних програм.

До 26.08.12

До 27.08.12

До 27.08.12

Директор

Голова ПК

Директор

Директор

Інформація на педраду

Наказ по школі

2.

Оглядо-вий

Робота педколективу з розвитку творчого потенціалу, формування загальнолюдських моральних норм через залучення учнів до системи культурних цінностей

01.09 – 19.09.2012

Директор

3.

Фронта-льний

Стан викладання образотворчого мистецтва в 3 класі.?

08.09. – 26.09.2011

Творча група

Наказ по школі

4.

Тематичний

І. Аналіз шкільної документації:

календарно-тематичного планування;

плану роботи методичних об’єднань;

плану творчої групи класних керівників;

плану роботи бібліотеки;

плану спортивної роботи.

2. Стан ведення журналів1,2, 3,4,5,6,7класів.

МЕТА: Єдиний режим оформлення шкільної документації.

3. Контроль за станом ведення учнівської документації (зошитів, щоденників). Аналіз ведення учнями 1,2, 3, 4,5,6,7 класів зошитів з української мови, 1,2,3, 4,5,6 класів – з математики та системи їх перевірки.

МЕТА: перевірка виконання єдиних вимог ведення учнівської документації.

01.09. – 08.09.2012

Директор

5.

Діагнос-тичний

І. Перевірка стану зовнішнього вигляду учнів. Бесіди адміністрації школи з класними керівниками по Статуту школи.

2.залучення учнів до гуртків, спортивних секцій в позашкільних закладах міста Узгодження графіків їх роботи.

04.09. – 06.09.2012

04.09. – 06.09.2012

Директор

Класні керівники

Інформація на нараду при директору

6

Персональний

І. Робота вчителів початкової ланки на уроках математики “Індивідуалізовані форми роботи з учнем у поєднанні з груповими і колективними у процесі навчання і виховання.”

До 08.09.12

Директор

Наказ

7

Попереджувальний

Обговорення позакласних заходів:

І. Тиждень пам’яті “У пам’яті народній”, присвячений 69 річниці визволення м. Ніжина від німецько-фашистських загарбників, “Низький уклін вам, ветерани, за мужність, стійкість і відвагу”.

До 11.09.12

Класні керівники 1-7 кл.

Директор8

Попереджувальний

Оформлення та ведення шкільної документації:

особових справ учнів,

алфавітної книги,

медичних справ.

До 06.09.12

Директор

Довідка на нараду

Підготовка наказів до організованого початку нового навчального року:

- про розподіл функціональних обов’язків адміністрації школи;

- про розподіл тижневого навантаження між учителями школи;

- про призначення класних керівників;

- про організацію роботи з педагогічними кадрами.

Контрольна робота з математики у 5 класі.

Контрольна робота з української мови (диктант) у 5 класі.

До 11.09.12

До 23.09.12

До 23.09.12

До 22.09.12

Директор

Директор

Директор

Директор

Наказ по школі

Наказ по школі

Наказ по школі
<< предыдущая страница   следующая страница >>