asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9

Коротка характеристика

1. Заказник "Ветьва". Територія являє собою типовий комплекс суходільних соснових та березових лісів бореального типу, що чергуються з сильно заболоченими мезотрофннми та оліготрофними лісовими, переважно сосново-чагарииково-сфагновими болотами. Зростають рідкісні види занесені до Червоної книги України — журавлина дрібноплодна, осока тонкокореневищна, шейхцерія болотна, ситник бульбистий, пальчатокорінник м’ясочервоний. Місце оселення сірих журавлів та чорного лелеки.

2. Заказник "Корч". Територія являє собою мозаїчний комплекс суходільних лісів, типових для півночі Центрального Полісся, що чергуються з численними болотами різного трофного рівня. Болота цієї території живлять витоки р. Свиги - притоки Прип'яті.

Зустрічаються рідкісні угрупування соснових лісів рододендроново-чорнично-зеленомошних, а також сосново-дубових лісів трясучковидноосокових, занесених до Зеленої книги України. Зростають види рослин, занесені до Червоної книги України - любка дволиста, гніздівка звичайна, лілія лісова, кочурка чемерникова.

3. Заказник "Діброва". Територія заказника являє собою пласку зандрову рівнину з незначними відносними висотами. Наявні рідкісні ценози соснових лісів рододендроново-чорничних та дубово-соснових лісів рододендроново-трясучковидноосокових.

Зростають рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, — лілія лісова, булатка довголиста, коручка темночервона,лікоподієлла заплавна.

Територію заказника населяють рідкісні види тварин — борсук, заєць-біляк, малий підорлик, пугач, змієїд, лелека чорний. Лунь болотний, мідянка.

4. Заказник "Вереси". Територія заказника являє собою переважно лісові мезотрофні болотні комплекси сосняків пухівково-сфагнових, журавлиново-сфагнових та багново-сфагнових, розділених ділянками суходільних соснових та березових лісів зеленомошних, бруснично-зеленомошних,чорнично-зеленомошних.

Зростають види рослин, занесені до Червоної книги України, — журавлина дрібноплодна, шейхцерія болотна, лілія лісова, любка зеленоквіткова, коручка чемерникова, пальчатокорінник травневий. Рідкісні види тварин - змієїд, заєць-біляк, лунь польовий.

5. Заказник "Прадуниха". Територія заказника являє собою сильно заболочену зандрову рівнину з невеликими висотами.

Зустрічаються види,занесені до Червоної книги України, — коручка чемерникова, любка зеленоквіткова, журавлина дрібноплдна, лілія лісова. Зустрічаються рідкісні тварини — борсук, журавель сірий, заєць-біляк, сичик-горобець, рись, лунь болотний, лелека чорний, змієїд, мідянка, махаон.

6. Заказник "Густі острови". Територія являє собою плоску зандрову рівнину, яка характеризується сильною заболоченістю.

Тут представлені види рослин, занесені до Червоної книги України, — гудайєра повзуча, журавлина дрібноплідна, осока тонкокореневищна, гніздівка справжня. Водяться рідкісні види тварин — лелека чорний, стрічкарка блакитна, райдужниця велика, борсук, заєць-біляк, сорокопуд сірий, малий підорлик, лунь болотний, великий кроншнеп, жук-олень.

7. Заказник "Лиса гора". Надзвичайно мозаїчний комплекс суходільних лісів різного зволоження та трофності,який чергується з ділянками евтрофних чорновільхових боліт, мезотрофних соснових лісових боліт пухівково-сфагнових та оліготрофних комплексів — пригнічених соснових лісів дрібножуравлиново-буросфагнових.

Зустрічаються види, занесені до Червоної книги України, — лілія лісова, любка зеленоквіткова, любка дволиста, коручка чемерникова, плавун колючий, баранець звичайний, пальчатокорінник м’ясочервоний. Водяться рідкісні тварини - борсук, тетерук, глухар, лелека чорний, жук-олень, райдужниця велика, стрічкарка блакитна.

8. Заказник "Берльоне". Територія являє собою плоску зандрову рівнину з невеликими відносними висотами та вкрай високим рівнем ґрунтових вод. Переважають націй території сильно обводнені вільхові ліси у сирих суборах та сугрудках.

Зустрічаються види, занесені до Червоної книги України, — плавун колючий, любка дволиста, пальчатокорінник Фукса, пальчатокорінник травневий, лілія лісова. Відмічені значні популяції видів тварин, занесених до Червоної книги України, — борсука, тетерука, глухаря, журавля сірого, лелеки чорного, малого під орлика, зайця-біляка, кутори малої.

9. Заказник "Мусієвка". У дубово-грабовому лісі 130-річного віку знаходиться унікальний чапельник з великим поселенням чаплі сірої, понад 80 гнізд.

10. Заказник "Власенки". У дубово-грабовому змішаному лісі знаходиться колонія чаплі сірої та чаплі рудої з 120 гнізд. Колонія є найбільшою в Житомирській області.

11. Заказник "Давиди". Заказник представлений вільховими лісами, де масово зростають малина, ведмежина, кропива дводомнії., герань робертова, розрив-трава звичайна; сосновими лісами — горлиця, плавун бульбовидний; березовими лісами білоус, щучка дерниста, верес, колган.

Болотна та прибережна рослинність представлена заростями осок, очерету, рогозу; водна рослинність — сальвінією плавучою, занесеною до Червоної книги України.

Значний інтерес також представляє рослинність виходів гранітів. Серед ссавців в заказнику відмічені бобер, кабан, козуля, заєць сірий; земноводних — жаба озерна, жаба трав'яна, рахківка та кумка.

12. Заказник "Собачий зуб". Рідкісні угруповання грабово-дубових лісів (дуби черешчаті віком 350 р.) ліщиноволосисто- та трясучковидноосокових у Центральному Поліссі та Україні в цілому, занесені до Зеленої книги України. Зростає рідкісний альпійський вид — еритроній собачий зуб, що занесений до Червоної книги України.

Зустрічаються рідкісні види тварин, занесені до Червоної книги України, — видра, норка, сірий журавель.
Перелік

Об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення,

межі яких змінюються згідно рішення одинадцятої сесії

Житомирської обласної ради XXIII скликання

від 29.11.2001 р.Назва

Площа, га

Місцезнаходження

У сучасн. межах

Після зміни меж

Дзержинський район

1

Заказник "Довгий брід", зоологічний

550

663(113)

Бердичівський ДЛГ, Дзержинське лісництво, кв.

23,24.

Олевський район

2

Заказник "Страхів", гідрологічний

2009

2405 (394)

Олевський ЛДГ, Хочинське лісництво, кв. 15.22,29, 33.


1. Дана територія прилегла до існуючого заказника "Довгий брід". Необхідно посилити охорону еритронію собачого зуба, занесеного до Червоної книги України.

2. Дана територія входить до охоронної зони існуючого заказника "Страхів". Заповідання цієї гідрологічно зв'язаної з заказником території дозволить ще більше стабілізувати гідрологічну ситуацію у районі, сприятиме збереженню біорізноманіття.

Список використаної літератури

1. Довідник природних ресурсів Житомирщини. Укл. О.Я. Поліщук, О.О. Орлов //Житомир: Редакційно-видавниче державне підприємство "Льонок", 1993. — 144 с.

2. Методика оголошення заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ. Методичні вказівки до вивчення заповідної справи. Упорядн. Подобайло А.В. // К.: Київський еколого-культурний центр, 2001. - 28 с.
КИЕВСКИЙ

эколого-культурный центр


Создан в 1989 г., является неправительственной организацией.

Разрабатывает и осуществляет природоохранные проекты на территории Украины;

Оказывает информационную, методическую и консультационную помощь природоохранным инициативам, организовывает семинары ("Трибуна") и др;

Проектирует заповедные территории, имеющие природную и культурную ценность;

Занимается природоохранной пропагандой и экологическим образованием, антимилитаристской работой;

Исследует вопросы истории охраны природы Украины, России, СССР, разрабатывает проблемы гуманитарной экологии, экологической этики, эстетики, теологии и этнографии, проводит международный проект "Любовь к природе";

Издает книги по охране природы, выпускает бюллетень и журналы "Гуманитарный экологический журнал" и "Беркут" (совместно с Союзом молодых орнитологов Украины), выпускает всеукраинский электронный бюллетень "Экоклуб" (совместно с Центром экологического просвещения 21 век), оказывает содействие в издании журнала "Заповідна справа в Україні".

Центр является филиал-партнером Центра охраны дикой природы СоЭС, взаимодействует с различными общественными и государственными природоохранными организациями Украины; принимает пожертвования на природоохранную деятельность от частных лиц и организаций.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Р/с 26007301901 в ГОУ ОПЕРу

Проминвестбанка г. Киева,

МФО 300012, ЗКПО 24363925.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

kekz@carrier.kiev.ua

http://www.ln.com.wa/~kekz

ТЕЛ./ФАКС: (8-044) 443-5262.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

02218, Украина, Киев,

ул. Радужная, 31-48.


<< предыдущая страница